ÚJ TARTALMAK

Kardos M. Zsöte - SCHAÁR ERZSÉBET – szobrász (1908-1975) „Minden szárnyalás, küzdelem, szabadság.”Életem emlékeinek, immár elég vastag könyvében keresgélve, ismét rábukkantam néhány olyan lapra, amibe talán mások is szívesen beleolvasnak.
Abból a szempontból igen szerencsésnek mondhatom magam, hogy szüleim a háborúban szétdúlt otthonuk helyébe, a Kissvábhegy lábainál húzódó akkoriban még igen csendes, kertekkel teli Városmajor utcában találtak maguknak való helyet. Természetközelisége, szinte vidékies békessége miatt, szeretett hely volt ez a környék, sok művészember számára is.
Középiskolás koromban, egyik kedves tanárom, aki tudott az én versírogató próbálkozásaimról, és szintén az utcánkban lakott, így szólt;

– Szerdán úgy készülj, hogy elviszlek egy érdekes helyre!
Akkor még nem volt divat kérdezősködni, hogy hová, és mért megyünk, így enyém lehetett a képzelődés élménye is, a várakozás napjaiban.
Mi a 72-ben laktunk, tanár úr a 31-ben. Elindultunk fölfelé, mintha haza mennék. Gondoltam megyünk a villamoshoz, de néhány ház után megállt, és betértünk egy öreg épület kapuján.
Akkor már kérdeztem – Hova megyünk tanár úr? – Már itt vagyunk. Mindjárt meglátod. – jött a válasz.

Ahogy beléptünk, megijedtem. Mintha egy teljesen másik világba zuhantunk volna pillanatok alatt, ami talán nem is Magyarország, nem is Európa, valami varázslatos hely, ahol fejek, kezek, apró testek, fémből és fából, mindenféle egyéb anyagból megformálva, fekszenek, ülnek, vagy csak állnak magukban, szanaszéjjel, erejüket vesztve, mégis úgy, mint akik mindjárt megszólalnak, mert fontos, amit el akarnak mondani.
A házban elég sokan voltak, számomra akkor idős emberek. Közülük, hamarjában kivált egy kicsiny termetű, de első pillantásra is érezhetően hatalmas energiákkal bíró asszony. Kezeit magasba emelte, mint aki repülni készül, majd karjai úgy csapódtak alá, mint egy gyors madár szárnyai, a tanár úr vállára, ölelésképpen. Én be lettem mutatva, ő megcirógatta az arcom, és mondta, – Na, kedves, én meg a …… Erzsi vagyok.
A vezetéknevét nem értettem. Azt hazafelé kérdeztem meg a tanár úrtól. Schaár – mondta
Schaár Erzsébet. Jól jegyezd meg, egy életre!

Schaár Erzsébettel ezután még kétszer találkoztam. Egyszer még ott a Városmajor utcában, másodszor és utoljára, amikor 1974-ben Pilinszky János megnyitotta Székesfehérvárott az Utca című kiállítását.
A látszatra törékeny és kortalan asszony, akiből mégis bonyolult energiák áradtak, rendkívül nagy hatással volt rám. Túl fiatal és éretlen voltam, mégis éreztem kielégíthetetlen szeretetéhségét, mélységesen mély szomorúságát. Az arcát és a tekintetét kölcsönözte a szobrainak. 
A megmásíthatatlan magányt felfogni sem igazán bírtam, még nem tudtam, hogy ezt a mélységű bánatot, fájdalmat csak ideig-óráig oldja a szeretet, a szerelem, az Istenhez fohászkodás vagy a természet gyönyörűsége, de meg nem szünteti. Ennek a világérzékelésnek a drámája, persze hogy megérintett érzelmileg és intellektuálisan is, de teljességében, sorsszerűségében, csak évekkel később voltam képes megélni.

Szobrai, két gyalázatos történelmi korszakban, a nácizmus- majd a szovjethatalomban kiszolgáltatott létezés, és pusztítás emlékművei.
Sokáig, elsősorban az alkotáshoz szükséges anyag hiányában, göcsörtösen megformált parányi méretű szobrokban és kisplasztikákban fejezte ki érzéseit. Művészete a 60-as évek második felétől, a tér megfogalmazása felé fordult. Időnként úgy érezhette az ember, hogy a tér már fontosabb, mint a benne elhelyezkedő alak. Azt mesélték megformált gondolatai, hogy a tér lehet az emberi tudat maga építette börtöne, másrészt a szabadság lehetősége. Belezárhatjuk magunkat vagy belezáródhatunk, de végtelen tágasra is nyithatjuk, messze-messze emberi korlátainkon túl.
A tér kifejezésének kényszere vezeti el a hungarocellhez, mint szobrászati kellékhez. A hatalmas test méretű hasábokra, „halotti maszkokat” helyez. De azokkal mindjárt ki is fejezi a létezésről vallott érzéseinek kettősségét, mert azok szép, és kifejező, legtöbbször nő arcok, életszerűek, mintha csak éppen lehunynák a szeműket.
A hasábszerű „test” oszlophoz, pillérhez válik hasonlatossá, tehát építészeti elem lesz belőle, míg a környezetében olykor megjelenő tényleges építészeti kellékek, egy-egy falrészlet, ajtó vagy ablak, intimitásukban és lírai kifejezőerejükben az emberi alak expresszivitásához közelítenek. A hasábba zártság és a maszk-karakter, majdhogynem „angyali” figurákban jelentkezik.
És persze a magány. Egymás mögött sorakozó ajtók, és sehol senki. Székek különböző alakzatban, de nem ül rajtuk senki. Izolált, merev, mozdulatlan, kontaktusképtelen emberek merednek a semmibe. Magány és csönd. Majdnem elviselhetetlenül.

Egy új emlékműtípus születik, de annyira meglepő módon ötvözi a pátoszt és a hétköznapiságot, hogy a társadalom (helyesebben a szoborállításokért felelős „illetékes elvtárs”) nehezen tudja megemészteni. Schaár Erzsébetnek mégis sikerült egyetlen nagylélegzetű együttesben (ma installációnak mondanánk), a sokalakos Utcában (1974) összegezni mindazt, amit az ember és a körülvevő tér kapcsolatáról el akart mondani. Még 1967-ben számol be egy térélményéről: „kinyitottam az ablakot, kitártam az ajtót. A térben ezek olyan határozottan álltak, úgy hasítottak a levegőbe, mintha a levegő szilárd tömeg lenne. Néztem a három szomszéd szobába nyíló ajtót. Mind a három ajtó, különböző irányban állt. Én pedig ott álltam középen, mint egy kis pont, és tőlem három különböző irányban három ajtóél, három határozott forma.”
Ebben az élményben most is részesülhet bárki a pécsi múzeumban, ha végigsétál a hungarocellnél időt állóbb gipszbe formált, és tető alá helyezett Utca két házfala, ajtói és ablakai mentén, a néma, megkövült alakok között. Még véletlenül sem tekintetük kereszttűzében, hiszen kimerevedett halottakról van itt szó, akik egykor egyedül maradtak a térben, nem titkolva életidegenségüket, most pedig heroikus, mégis mai panoptikum részeseiként, maguk közé fogadnak bennünket.
 
*

1974-ben ott lehettem székesfehérvári Csók István Múzeumban, ahol a 24 méter hosszú monumentális kompozíciót először bemutatták. A kiállítást Schaár Erzsébet talán legszorosabb lelki és művészi társa,
Pilinszky János nyitotta meg.

Életem egyik legnagyobb élményeként tekintek vissza arra a napra.
Nagyon sajnálom, hogy a facebook nem ad lehetőséget, az írott szöveg mellé képeket helyezni. Így csak részlegesen, és részenként tudom átadni az élményt, Pilinszky megnyitó szövegének, és Schaár Erzsébettel közös könyvükben – Tér és kapcsolat címen – megjelent, és a megnyitón Pilinszky által elmondott saját verseinek közlésével.
Kiegészítésként, végül egy videót csatolok, ahol megelevenedik az Utca.
Pilinszky emlékműsor a pécsi Schaár Erzsébet Múzeumban.1993. Városi TV Pécs.

*

„Schaár Erzsébet kiállítás megnyitója

Esztendeje lehet, hogy letettem a nagyesküt: nem nyitok meg több kiállítást, mivel a művek vagy önmagukért beszélnek vagy sehogy. Schaár Erzsébet esetében mégis meg kell szegnem eskümet. Hogy miért? Mivel úgy érzem – s bizonyára ő az első, aki ezért megbocsát –, hogy művei valahol a mélyben egybevágnak saját művészi-emberi igyekezetemmel. Formai megoldásként épp ezért egy szokatlan stáció járást választottam. Nem a képek és versek tematika szerinti, hanem témán-túli tisztelgéseképpen, egy-egy műve előtt elmondanám egy-egy újabb versemet, s befejezésül azt, amit neki ajánlottam. Hát megkezdem ezt a szokatlan, rendhagyó tiszteletadást.Önarckép 1974


Ingem, akár egy tömeggyilkosé
fehér és jólvasalt.
De a fejem, akár egy kisfiúé
ezeréves és hallgatag.


Kórkép és hattyúdal
Egy fehér kar a hófehér tükörről,
egy vézna szép kar kitartó erővel,
hideg spongyával a hideg üvegről
öröktől fogva próbál valakit,
valakit vagy valamit eltüntetni.


Terek


A pokol térélmény. A mennyország is.
Kétféle tér. A mennyország szabad.
A másikra lefele látunk,
mint egy alagsori szobába,
föntről lefele látunk, mintha
egy lépcsőházból kukucskálnánk lefele

egy akarattal nyitva hagyott (felejtett?)
alagsori szobának ajtaján át.
Ott az történik, ami épp nekem
kibírhatatlan. Talán nem egyéb,
kibontanak egy rongyosládát,
lemérik hány kiló egy hattyú,
vagy ezerszeres ismétlésben
olyasmiről beszélnek azzal
az egyetlen lénnyel, kit szeretek,
miről se írni, se beszélni 
nem lehet, nem szabad.


Egy fénykép hátlapjára


Görbülten megyek, bizonytalanul.
A másik kéz mindössze három éves.
Egy nyolcvan éves kéz, s egy három éves.
Fogjuk egymást. Erősen fogjuk egymást.


Hommage à Paul Verlaine


„Egyetlen óriás ütés
a hold. Halálos csönd a magja.”
S e csöndességben valaki
a hamunémát nagyon lassan
fölmutatja. Igenis, fölmutatja.
A zongorán
ál Mozart, hátradőlve.
Csend, csend, csend, csend,
s a zongora alatt
egy fűszálon lefut egy könnycsepp,
nem harmatcsepp, egy könnycsepp.

722
Kettő

Két fehér súly figyeli egymást,
két gipszből öntött férfifej,
két hófehér és vaksötét súly.
Vagyok, mert nem vagyok.


Öröklét


A fésű meghalt a hajadban,
simogatásom is megállt.
Kiveszem a fésűt kezedből.
Mindennek vége. Karonfogva ülünk.


Keringő

A zongorát befutja a borostyán,
s a gyerekkori ház falát
szétmállasztja a naplemente.
És mégis, mégis szakadatlanul
szemközt a leáldozó nappal
mindaz mi elmúlt, halhatatlan.


Poszthumusz passió


Végezetül mindenkit csak zavartál.
Elnehezült bakancsod ütemes,
szöges zaja, mindig éjfél körül,
hogy hazatértél, ez a bosszúság,
utoljára csak ez maradt belőled.
Pedig akkorra te már
csak rúg-kapáltál,
akár egy kísérleti állat
menetel, menetel a levegőben.


Auschwitz

             Schaár Erzsébetnek


Négy-öt esztendős lehetek,
s az én koromban a világ,
vagy – ha úgy tetszik – a valóság,
egyszóval mindaz, ami van,
két esztendő vagy nyolcvan év,
mázsás cipő, több tonnás kiskabát,
és főként, ami hátra van még,
pontosan öt-hat éves.Most pedig hadd mondjam ki azt a furcsa mondatot, ami Shakespeare-hősök, a végső hírnök aktanyelvezetű s mégis oly emelkedett stílusára emlékeztet minden hasonlóan kivételes pillanatban. Az ilyesféle mondat a tragédia végét jelenti ugyan a színpadon, de a nézőkben a történés kezdetét.
Schaár Erzsébet kiállítását testvéri szeretettel és megrendült hódolattal megnyitom.”
(Elhangzott: 1974. június 23.)


*


Oszdd meg:

Megjegyzés küldése

 
Copyright © 2014 Comitatus folyóirat. Designed by OddThemes