ÚJ TARTALMAK

Mi az esszé?


Magyar Irodalmi Lexikon, 1963.

esszé, essai ‹fr.›: irodalmi értékű művészi stílusú (különösen irodalmi és történelmi tárgyú) tanulmány. Szubjektívebb, csapongóbb jellegű, mint az értekezés más fajtái. Tárgyát – az utóbbiakkal szemben – rendszerint csak főbb vonásaiban világítja meg, mellőzi a szaktudományos apparátust, állításaink adatszerű, részletes bizonyítására nem helyez súlyt. Színvonala, gondolati mélysége különbözteti meg az irodalmi vagy tudományos kérdéseket népszerű formában tárgyaló újságtárcától. – Első híres művelője Montaigne (az elnevezés is tőle származik). Az angol irodalomban Bacon vezette be, s a 18. sz. társadalmi és erkölcsi kérdésekkel foglalkozó esszéistái (Addison, Steele stb.) fejlesztették tovább. A 19. sz. legkiválóbb ~írói: Macaulay, Carlyle, Emerson, Sainte-Beuve, Taine, Brunetiére. Nálunk a műfaj a 19. sz. második felében honosodott meg. Első jelentős példái Kemény Zsigmondnak és Csengeri Antalnak a reformkor vezető politikusait bemutató jellemrajzai. A műfaj kiemelkedő magyar művelője Péterfy Jenő. A 20. században különösen a „Nyugat” körül csoportosult írók (Babits Mihály, Szerb Antal, Halász Gábor stb.) művelték előszeretettel. 

***

Wikipédia
Az esszé a szépirodalmi alkotások egyik sajátos válfaja. Műfaja közismerten nehezen definiálható. Valószínűleg nyugodt szívvel állíthatjuk, hogy annyiféle esszé létezik, ahány esszéíró. Samuel Johnson (1709-1784), aki maga is kiváló esszéíró volt, az alábbi meghatározást adta:

"Az agy gondolatainak szabad folyása; egyetlen, nyers mű, s nem szabályszerű, rendezett alkotás."

Rövid terjedelmű, témáját merítheti az irodalomból (Magyarországon ennek van a legnagyobb hagyománya), a tudomány felfedezéseiből, a politikai életből, vagy a mindennapi élet megfigyeléséből. Erősen tükrözi írója véleményét, nézőpontját, sokszor szépirodalmi igénnyel íródik.
Az irodalmi műnemek hagyományos hármas csoportosításában (líra-dráma-epika) hagyományosan az epikánál szerepel, azonban ha fogalmát a végsőkig kibővítjük (ez alapján létezik esszévers, esszéregény, stb.) akkor a lényegét tekintve a negyedik műnemnek tekinthetjük.[2]

Azonban még a szűkebben vett "esszé" is átmeneti műfaj, mégpedig az irodalmi-irodalmiatlan/irodalom alatti szöveg között, hiszen írója az irodalmi és bölcseleti beszédmód határsávján mozog.[3][4]


***

Kommunikációtudományi Nyitott Enciklopédia

Irodalmi műfaj. Esszének olyan filozófiai vagy szaktudományos értekezéseket nevezünk, amelyek mondanivalójukat szépirodalmi eszközökkel fejezik ki. Történelmileg Montaigne ’’Esszék’’ című művére vezethető vissza az elnevezés.


***

Szinay Balázs: Mi az esszé?(Jegyzet)

Jelen írás az esszé lényegét és megírásának ideális módszerét igyekszik feltárni. A témát Hamvas Béla esszéről alkotott gondolatival vezetem be. Az esszé értelmezéséről, az esszéírás mibenlétről írt alábbi pontokba szedett gondolatokat Hamvas Béla az Imaginárius könyvek című esszéjébe szőtte bele. Azért használjuk itt fel, mert e gondolatok abszolút mértékadónak mondhatóak a téma szempontjából, valamint kiindulási pontjaink lesznek az írás második felében részletezett megállapításokhoz, kiegészítésekhez. Jelen írás nem Hamvast magyarázza, hanem hozzáír gondolatihoz.

Tovább

***

Paál Zsolt: Rövid esszé az esszéről

Az esszé a francia reneszánsz nagy irodalmi találmánya, s ha pontosítani akarom, egyetlen zseniális franciáé, Michel de Montaigne-né.
Azt mondják Montaigne-ről, hogy előbb tudott latinul, mint franciául, hogy édesanyjáról kegyetlen önszigorral hallgatott, hogy később, mint udvari ember, milyen sokra vitte.
Önző és egocentrikus alakja volt a tizenhatodik századi francia szépprózának. Mivel egyéniségében annyi volt az öncsodálat, hogy azt a hagyományos széppróza már nem bírta volna elviselni, kitalált egy sajátos műfajt, az esszét.

Tovább
***

Mike Ágnes: Esszé az esszéről

Que sais-je?, tudhatom-e? – a gondolat nem csupán az esszéalapító Montaigne vissza-visszatérő kérdése, hanem az olvasásra ajánlott könyvön keresztül mindannyiunké. A volt, a van, a lehetne tudatlanságainak elgondolkodtató, választ nem váró, sokkal inkább magatartást követelő kérdése. Elszámolás a „belső világgal”, számvetés a külső körülményekkel, önmagunkhoz intézett, másokkal megosztott gondolat. E kettő találkozása maga a kísérlet.Oszdd meg:

Megjegyzés küldése

 
Copyright © 2014 Comitatus folyóirat. Designed by OddThemes