ÚJ TARTALMAK

Kohut Katalin - Szépség nyitányHinni a szépet, lehetetlent, hogy egyszer valóra válik. Hinni a vágyban, akaratunkban. Ha kell, hát bízni halálig.” Szabó Lőrinc

Csillag Dániel egykor ígéretes tehetsége volt a zeneakadémiának, de szegénysége és szerénysége ott marasztalták szülővárosában, ahol egyszerű és mások diákjai által komikusnak gondolt tanítóként dolgozott az egyik iskolában. Ének óráira gyakran bevitte hegedűjét, hogy bemutassa egy-egy saját maga által komponált zenéjét, vagy előadja a klasszikusok híres darabjainak részleteit. A gyermekek kuncogtak, amikor belépett a terembe. Bizony előfordult, hogy óra végére a fél osztály kinn állt a folyosón, mert fegyelmezetlenkedtek, de ettől nagyobb büntetést Dánielnek nem volt szíve kirónia rájuk.
Felesége, a legszebb leány volt a kisvárosban egykor, fél év alatt ette meg gyönyörű testét a halálos kór, a rák. Dánielt annyira ette a bánat egyetlen szerelme után, hogy megkomponálta emlékére a Szépség nyitánya című zenekari kísérettel szólóhegedűre írt művét, mely a fiókban porosodott. Néha-néha elővette a kottáit gyakorlás miatt, meg ilyenkor könnyes szemekkel emlékezett egyetlen szerelmére. Amikor az andante részhez ért, elképzelte, ahogyan feleségével kéz a kézben sétálnak az utcákon, lassan permetező esőben a holdvilág gyenge fényénél. Minden ütem szinte egy-egy érzést elevenített fel szívében, ilyenkor újraélte a szerelmet, s végén, a halál sötét részénél sírt a hegedű a vonó alatt, olyan kétségbeesetten, hogy szinte beledermedt a levegőbe a hatalmas fájdalom. A darab vége egy óriási felkiáltójel, üzenet a halálnak, melyet kissé indulatosan adott elő, fejezett be, ilyenkor sikított a hegedű ujjai alatt.
Leánya, Melli külsőre ugyanolyan szépség lett, mint édesanyja volt, egész nap a tükörben nézegette ezért magát, de akaratos, dacos leányként ijesztő személyiség-bélyeget viselt. Szégyellte az apját, akit a gyerekek csak Vigyori Dánielnek csúfoltak. Otthon bedugta a füleit, hogy ne hallja a hegedű cincogását, amikor a hangszeres gyerekek az apjánál tanultak. Ilyenkor szinte menekült otthonról. Így botlott bele tizenhét évesen az egyik fürdőhelyen egy amerikai fiúba. Ronald nem tudta levenni szemeit Melli tökéletes alakjáról, elvarázsolta karakteres, formás arcocskájával, barna sűrű, göndör hajzuhatagával, ami királynővé koronázta szemeiben. Elhatározta, hogy megszerzi magának a leány szívét. Maga egy michigani egyetemen dolgozott informatikusként.
Rövid udvarlás után Melli úgy döntött, elhagyja az egyre nagyobb szegénységbe süllyedő apját és szülővárosát, Ronald feleségeként majd kiélheti nagyvilági hajlamait, még dolgoznia és tanulnia sem kell többé.
Egyszerűen közölte Dániellel a tényt, hogy utazik, s bár látta apja összetört arcát, nem kegyelmezett, kilépett életéből kegyetlenül és dacosan, ahogyan addig is élte életét.
Amerikában hatalmas házban élt luxus körülmények között a házaspár. Ronald imádattal csüngött feleségén, csodálta, mint tökéletes szépséget, vigyázott rá, mint egy porcelán babára. Naponta meglepte kisebb ajándékokkal, virággal. Hatására Melli csodálatos átalakuláson ment keresztül, s egyszer csak írni kezdett. Kezdetben cikkeket, melyeket magazinok közöltek le, s közben hódolt másik új szenvedélyének, a festészetnek. Képei tisztasága meglepte a zsűrit, amikor első alkotásaival benevezett egy versenyre. A szépség jegyeit őrizte minden műve, mintha egykori letűnt idők harmóniáját festette volna meg realista módon, vagyis azt ábrázolta mindig, amit látott, de minden arcnak, tájképnek földöntúli ragyogást ajándékozott.
Ronald gyakran elkísérte irodalmi berkekben és kortárs festők között híressé vált feleségét estélyekre, ahol bemutatták hetente a világ legszebb dallamait. Leányuk, Melitta, aki már három évesen ének tehetségnek mutatkozott adta elő a híres musicaleket, filmslágereket.
Dánielt emésztette a bánat felesége és leánya elvesztése miatt, majd ágynak esett. Nem is tudott unokája létezéséről. Kottáit legtehetségesebb tanítványára, Nicolasra hagyta és miután eljátszotta feleségének írt nyitányát, dacolva a halállal a darab végén, ő is búcsút mondott az életnek. Utolsó útjára pár tanítványa kísérte el, temetését a kisváros rendezte a legszerényebb körülmények között. Nevét lassan elfelejtették.
Egyik nap Ronald egy meghívóval érkezett haza szerelméhez, Mellihez és a gyönyörű hajadonná nőtt énekes előadóművész Melittához. Egy magyar hegedűművész koncertjére szólt az invitálás, amit maga a művész nyújtott át a férfinak, amikor megtudta, hogy magyar a felesége.
A Csillag Nicolas név megpillantásakor Melli szíve összerezzent. Eszébe jutott édesapja, akit faképnél hagyott és azóta sem érdeklődött felőle, valamint a hegedűről a cincogás, amit nem bírt otthon elviselni. Tudta jól, hogy szeretetet és tiszteletet nem lehet utólag átadni, mint egy szál virágot, s a sírjára apjának hiába is helyezné már a bocsánat kérését.
Izgatottan lépett a hangverseny terembe csodálatos leányával, Melittával. Ronald odavezette Nicolashoz a családját. Melli megtudta, hogy a zeneszerző előadó felvette apja, Csillag Dániel vezetéknevét tiszteletből, hogy a világ mindig emlékezzék az általa nagyra becsült zseni tehetségre. Melli szíve majd megszakadt bánatában, amikor megismerte apja szomorú sorsát.
Bejelentették a magyar származású Csillag Dániel Szépség nyitányát, amit Nicolas szólóhegedűvel játszott és a nagyzenekar kísérte őt. Már az első akkordoknál felfedezte Melli a szépség harmóniájának megnyilvánulását, ráismert néhai édesanyja és apja szerelmének jegyeire, s a vég, a halál eljövetele és megrázkódtatása zokogásba fúlón érte Dániel leányát. Melitta áhítatos zöld szemekkel nézte nagyapja tanítványát, Nicolast, s elbűvölten hallgatta a szépség lekottázásának hegedűjátékát. Első látásra szerelem szövődött az ifjak között, így nyújtották egymásnak kezeiket és szívüket. Egymásra talált a hű tanítvány és zeneszerző, hegedű tehetség és a tiszta szívű énekesnő. Egyesülésük egy hatalmas nyitánya lett a jövő tiszta művészetének, s a békességnek.
Fura meghívót kapott a kisváros minden tiszteletbeli tagja és a magyar művész világ képviselete: egy temetői hangversenyt rendez Csillag Nicolas és felesége, az amerikai kristályhangú Melitta.

Kettős sírkő köré gyűlt a tömeg. Az egyikre egy friss szobor került a Szépség angyala címmel, a másikra egy aranyhegedű kottával. Ekkor felhangzott Csillag Dániel Szépség nyitánya, melyhez dalszöveget írt a szerelmespár, akik kézen fogva érkeztek meg lassú léptekkel a permetező esőben.
Oszdd meg:

Megjegyzés küldése

 
Copyright © 2014 Comitatus folyóirat. Designed by OddThemes