ÚJ TARTALMAK

Frideczky Katalin - LépcsőházEgyenként araszolnak a lépcsőn, apa és leánya. Föl-le, mikor hogy’ hozza a sors. Az apa görcsösen kapaszkodik lánya kezébe, szinte összeforrnak. Egyszerre állnak meg pihenni, egyszerre botlanak meg a számtalan lejtősre koptatott lépcső valamelyikén, egyszerre dőlnek az ingatag korlátnak – meg kéne ezt már erősíteni –, fújtatnak nagyokat, kerülnek egymás másik oldalára, cserélgetve a csomagokat, váltogatva a botot szorongató kezet.
Öreg bérház a Lipótvárosban. A liftakna kiépítve, de felvonó sose került bele. A lépcsőház a liftaknát keringeti körbe-körbe, félemeletenkénti pihenővel. A kovácsoltvas korlátra kiakasztva itt-ott szemetes zsákok duzzadoznak, bízva a lefelé haladó lakótársak segítőkészségében, akik majd megszánják őket és leviszik a kukába.
Az apa leánya, maga is idős asszony, hetente látogatja az öreget, bevásárol neki, kitakarítgat nála, elüldögél vele, beszélgetéseket kezdeményez, melyek mind elhamvadnak fellobbanásuk pillanatában. Az apa egyedül él számtalan könyve társaságában. Faltól-falig, padlótól a mennyezetig könyvek és könyvek, akár egy közkönyvtárban. A szoba berendezése szinte egyébből sem áll, mint zsúfolásig tömött könyvespolcok garmadájából.
Az öreg, napsütéses délelőttökön kivonszol egy széket a körfolyosóra, és ölében egy albummal, órákat eltölt, csendesen nézelődve, vagy fennhangon előadást tartva a néptelen gangnak, míg feketére nem égeti a nap.
A leány sokszor már a földszinten hallja, ahogy az apja fennhangon beszél valakihez. Ilyenkor reménykedik, hogy az öregnek társasága akadt. Fölérve a harmadikra azonban konstatálnia kell, hogy az öreg magának tart kiselőadást. A körfolyosó közönsége a kisablakok függönyei mögé menekül, onnan leskel ki az öregre, bolond szegény, jobb békén hagyni.
Az öreg pedig nem bolond! Világ életében tanár volt, katedráról szónokolt, nagy tömegeknek. Hozzá van szokva hangja csengéséhez, a hallgatóság néma figyelméhez. Visszacsatolást nem igényelt soha. Ő előadásokat tartott, a hallgatók meghallgatták, ennyi. A vizsgákon hol ő szégyenített meg egy-egy diákot, hol őt hozták zavarba felkészültebb hallgatói, de mindannyiszor ura volt a helyzetnek. Sose maradt szégyenben, tévedéseit, hiányosságait mindig kimagyarázta. Ironikus stílusa önmagát sem kímélte, ezért sok mindent elnéztek neki.
Leginkább a lánya előtt szerette megjátszani a professzort. Csekély sikerrel. A leány átlátott rajta, de már régen lemondott arról, hogy az öreget szembesítse önmagával. Ráhagyta, hadd sütkérezzen önnön teremtette dicsfényében.
Kommunikálni nehéz volt vele, szinte lehetetlen. Az öreg önmaga zárkájában éldegélt. Nem hallotta meg a másik ember hangját, csak a saját hangjára figyelt. Elengedte a füle mellett, ha a leánya megpróbált a saját sorsáról mesélni neki, netán segítségért folyamodott.
Én így szoktam, én mindig mondtam, én így tartom, ez az én véleményem. Minden mondata és gondolata kizárólag saját maga körül forgott.
Betartotta az orvos utasításait, mert tisztában volt vele, hogy azok az ő javát szolgálják. Bevette a gyógyszereket, diétázott és kerülte a megrázkódtatásokat. Sokáig akart élni.
Jó ösztönnel felismerte, mi az ő érdeke, és az életet úgy kanyarította, hogy az lehetőleg ne sérüljön. Mással nem törődött.
Két asszonyt temetett már el, s bár mindkettőhöz szerelem fűzte, halálukkal megszűntek számára létezni múltban és jelenben. Mindössze a saját érzelmei kivetülésének, anyagiasult megnyilvánulásainak fogta fel őket.   
A lánya sem létezett számára hús-vér valójában, csak mint a hozzá fűződő érzelmeinek hordozója. Ha jön, és hoz valamit, az jó, annak örülni lehet. Ha kitakarít, az kellemes, mert tisztaság támad a nyomában. Ha nem sokat beszél, lehetőleg nem kér semmit és időben elmegy, vagyis békén hagy, ez nyugalmat jelent, ami szintén jó.
Az öreg nem szerette, ha fölzaklatták.
A lánya néha eljött érte, felöltöztette szépen és elvitte az orvoshoz. Ilyenkor botorkáltak le együtt, összekapaszkodva a csúszós, helyeként lejtősre koptatott lépcsőkön. A kijáratnál már várta őket a taxi, ami elvitte őket a Rendelőbe. Visszafelé bevásároltak. A leány keze tele volt csomaggal, miközben apját is megpróbálta egyengetni a lépcsőkön fölfelé.
Megpihentek a lépcsőfordulókban, ilyenkor váltottak csomagot, botos kezet. Helyet cseréltek egymással. Döngött a lépcsőház a lépteik alatt. Az apa igen erőteljesen csapta lábait a földhöz. Nem uralta már a mozgását, mióta enyhe szélütés érte pár évvel ezelőtt.
A leány most is, mint rendesen, a korlát felőli oldalon haladt. Már majdnem felértek a harmadikra, mindössze pár lépcsőfok hiányzott, amikor az öreg hirtelen megcsúszott és teljes súlyával a lányára zuhant. Az megpróbálta felfogni az öreget és a korlátnak vetette magát.
A korlát megingott a lendülettől, a csomagok átrepültek rajta és hangos puffanással landoltak a liftakna alján. A leány félt, hogy a korlát nem tartja meg kettejüket, ezért egy erőteljes lökéssel eltaszította magától az apját. Az öreg a falnak esett és kinyújtott lábaival a lányának támaszkodott, szinte nekinyomva a korlátnak. A korlát csikordulva kifordult a helyéből, és mint egy kinyíló kiskertkapu, a mélység fölé lóbálta terhét, majd vele együtt lassan levált a helyéről, akár egy korhadt fakéreg és megindult a mélység felé.
Az öreg sokáig úgy maradt, hátát a falnak vetve. Egy vékony gondolat futott át az agyán: mit fogok vacsorázni?

Pár perces tompulat után az apa feltápászkodott és a fal mellett araszolva elbotorkált a lakásajtóig. Reszkető kézzel illesztette a zárba a kulcsot, belépett és magára zárta az ajtót. Biztonságban volt. Nem nézett a lánya után. Tériszonya volt, betegesen irtózott a tátongó űrtől. Az orvos különben is eltiltotta az izgalmaktól.


Frideczky Katalin


Oszdd meg:

Megjegyzés küldése

 
Copyright © 2014 Comitatus folyóirat. Designed by OddThemes