ÚJ TARTALMAK

Virrasztások és ébredések – a szerző olvasónaplójaA Virrasztások és ébredések a ráhangolódás, a kísérletezés, a változások, a visszavonulás, a kétségek és a tisztelgés könyve. Bár egyfajta módon egyenes folytatása Az élet szertartása című kötetnek, jellegében, hangulatában és szerkezetében mégis más.
Míg elődje inkább másokról és másoknak szólt, a Virrasztások és ébredések legalább annyira szól a szerzőről és magának a szerzőnek is. Részben a benső átalakulás, az átmeneti állapot könyve. Lapjain egy ismét változó, helyenként átalakuló világkép körvonalai bontakoznak ki. Így bensőségesebb, személyesebb és képlékenyebb anyag. Míg korábban a szerző a világgal beszélgetett, most önmagával, vagy ezen keresztül az egyetemes tudattal, az istenivel beszélget, akkor is, ha ezt éppen csak Isten, ő, egy, vagy ezer ember hallja. Az elhangzottak minőségi megítélése és jelentősége nem függ már a közlés helyétől, idejétől, minőségétől, tényleges vagy vélt, kimondott vagy kimondatlan voltától. Kísérleti munkának tekinthető, amennyiben hangvételében, tematikájában és formailag is újat hoz. Az élet szertartása koncepciójától elszakadva ez a kötet kevéssé koncept, összefüggő egész, a spiritualitás fő csapását csak keretként használja és attól kissé elszakadva inkább a társadalmi, gyakorlatias és a mindennapi életet érintő kérdésekre fókuszál.  A jelent igyekszik elemezni, értelmezni és megmagyarázni, mankók után kutatva a kialakult viszonyok kereszttüzében. A módosult szerzői magatartás pedig a szövegek egyszerűsödését,  követhetőbbé, tényszerűbbé, racionálisabbá válását hozza magával.
Az egyes fejezetek világosan elkülönülő, témakörökbe rendezett rövid villanások, életfejezetek gyűjteményei, vagy éppen résztémakörök, egy-egy fontosabb kérdésfelvetés alapos, kimerítő, a korábban megszokottól eltérő, részletesebb kifejtései – még akkor is, ha a fejezetcímek esetenként Az élet szertartása témaköreire utalnak vissza.
Jelen kötetben – a kísérletezés részeként – első ízben látnak napvilágot összetetebb, terjedelmesebb, valamint a szerző magára rótt feladata és egyéni világképe szempontjából hangsúlyosabb esszék, illetve ezek mellett humoreszk, naplószerű jegyzet és recenziók.
Az összeállításban kiemelt helyet kap a nagy elődök, a példaképek előtti tisztelgés.
A kötetben szereplő írások gyakran az estétől hajnalig terjedő, a jógahagyomány által kiemelten kezelt, sajátos rezgésű és intenzívebb spirituális töltésű időszakban megélt virrasztások, gondolatfolyamok, vagy éppen elcsendesedések, csendes elmélkedések, meditációk és áramoltatások eredményei – ébredései.
Vannak szövegek, melyek mindössze néhány tíz perc, vagy fél óra, esetleg órák lenyomatai, más írások esetenként hónapokig, vagy évekig mozogtak, rezegtek, alakultak, formálódtak. Szerepel itt olyan írás, ami korábbi kötetekből maradt ki és van olyan is, melynek éppen a folytatása nem fért bele a Virrasztások és ébredések című kötetbe.
Nem lehet azt mondani, hogy ez a szerző eddigi legjobb kötete, és azt se, hogy elődjeinél gyengébb, inkább más. A folyamatában beérkező olvasói visszajelzések alapján tartalmaz népszerű és kedvenc írásokat, ugyanakkor a szerző személyes hitvallása és írói pályafutása szemontjából mérföldkőnek számító szövegeket is. Az élet szertartása című kötet után valahol egyfajta ráadás kötet, mely feltételezi elődjének ismeretét, és ezt szempontul véve hív a korábban olvasottak továbbgondolására, vagy éppen újabb részletek felkutatására. Mindemellett, végső soron persze önállóan  is értelmezhető.
Aktualitását tekintve, zárszóként ide is beszúrhatjuk Az élet szertartása című kötethez írt kommentár záró sorait: „Nem írok gyakran. Arra törekszem, hogy mindig aktuálisat, lényegeset, hasznosat közöljek. Olyat, amiről mindenképpen szólni kell, de amiről nem szól más, vagy nem szólnak elegen. Ezt tettem-e kötet esetében is, melyet büszkén, elégedetten és jó szívvel ajánlok minden érdeklődő figyelmébe!”


Szinay Balázs,

Budapest, 2013


Oszdd meg:

Megjegyzés küldése

 
Copyright © 2014 Comitatus folyóirat. Designed by OddThemes