ÚJ TARTALMAK

Szinay Balázs - Srímad Bhágavatam fordítások (X. ének, 15. fejezet)Fülszöveg 

Srímad Bhagavatam a védikus irodalom, India vallásbölcseleti irodalmának 5000 évvel ez előtt keletkezett összefoglalása. A védikus bölcsesség legmélyebb és legbensőségesebb tanításait tartalmazza. Szanszkritból angol nyelvre a XX. században A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada fordította, aki e mű fordítását és magyarázatokkal való ellátását tekintette élete fő feladatának. Azonban mielőtt a feladat végére érhetett volna, sajnos távozott ebből a világból. A Srímad Bhagavatam összesen 12 énekéből nem egészen 10 éneket sikerült lefordítania és magyaráznia. A fordítási munkát halála után tanítványai folytatták, így lett az összeállítás befejezett. Azonban magyar nyelvre ezidáig a Srímad Bhagavatam csak azon részeit fordították át, amiket A.C. Bhaktivedanta Swami fordított.
Jelen fordítás célja az, hogy az ebből fakadó hiányt kiküszöbölje legalább addig, amíg a teljesen kompetens magyar fordításra sor nem kerül.
Az olvasó figyelmét felhívom arra, hogy a fordításban közreadott szövegek tiszta és reális megértéséhez az ezt megelőző kötetekben foglaltak alapos ismerete és megértése szükséges! Ezek nélkül a megértés a szerencsére bízott, avagy maximum szépirodalmi értékű. A Srímad Bhagavatam első kilenc éneke és a befejezetlen X. ének magyar nyelven beszerezhető. Mindazonáltal aSrímad Bhagavatam „Summum Bonum” (X. ének), „Egyetemes történelem” (XI. ének) és „A romlás kora” (XII. ének) című bemutatásra kerülő kötetei rendkívül érdekes és tartalmas olvasmányt nyújthatnak a téma iránt érdeklődőknek.
A fordítás közzététele fejezetről-fejezetre halad.


Dhenuka, az ellenszenves démon megölése

1. vers

Sukadeva Gosvámi szólt: Amikor az Úr Ráma és az Úr Krisna, Vrndávanai tartózkodásuk alatt elérte a pauganda kort, a pásztorok jóváhagyták, hogy magukra vállalják a tehenek felügyeletének feladatát. Így barátaik társaságában, a két fiú a legkedvezőbb hellyé változtatta Vrndavana vidékét azáltal, hogy lótuszlábuk lenyomatával jelölték meg.

2. vers

Így arra vágyva, hogy kedvteléseiket élvezzék, miközben pásztorfiúk és a mindig vele utazó Úr Baladeva vették körül, akik dicsőségéről énekeltek, az Úr Mádhava, megszólaltatta fuvoláját, és megelőzve a vele tartó teheneket Vrndavana erdejébe lépett, mely teli volt virágokkal és bőséges táplálékkal szolgált az állatok számára.

3. vers

Az Istenség Legfelsőbb Személyisége végigtekintett az erdőn, mely bájos méhek, állatok és madarak, hangjától visszhangzott, és még elbűvölőbbé vált egy tó, mely vizének tisztasága a nagyszerű lelkek elméjéhez hasonlított, valamint a százszirmú lótuszok illata által, melyet a levegő hordozott. Mindezt látva, az Úr Krisna úgy döntött, hogy élvezni fogja a kellemes hely nyújtotta légkört.
4. vers

Az eredeti Úr gyönyörű vörös szemeivel a méltóságteljes fákra és gyümölcsöktől roskadozó, virágokkal teli ágaikra tekintett, amelyek mélyen meghajoltak előtte, hogy ágaik végével megérinthessék lótuszlábát. Így ő szelíd mosolyra fakadt és idősebb testvéréhez szólt.

5. vers

Az Istenség Legfelsőbb Személyisége így szólt: Óh, Urak legnagyszerűbbike, csak nézd, hogyan hajtják meg fejüket ezek a fák lótuszlábad előtt, melyeket a félistenek imádnak. Mind felkínálják neked gyümölcseiket és virágaikat, annak okán, hogy kiírtság magukból a tudatlanságot, mely miatt faként születtek meg.

6. vers

Óh, eredeti személyiség, ezeknek a méheknek nagy szenteknek és a te legemelkedettebb híveidnek kell lenniük, mivel imádatukkal folyton kísérnek utadon és dicsőségedről énekelnek, mely által szent helyekké teszik az egész világot. Bár te álruhában jelensz meg ebben az erdőben, Óh, egyetlen bűntelen, ők mégis visszautasítják, hogy elhagyjanak téged, imádott Urukat.

7. vers

Óh, egyetlen imádandó, ezek a pávák önkívületben táncolnak előtted, ezek az őzsuták gyengéd pillantásaikkal kérlelnek téged, mint ahogyan a gópik is, és ezek a kakukkok védikus imákkal tisztelegnek előtted. Az erdő egész birodalma a legszerencsésebbek közé tartozik, és irányodba tanúsított viselkedésük feltétlenül a nagy lelkekéhez hasonlít, akik egy másik nagy lelket fogadnak otthonukban.
8. vers

Így most ez a föld a legszerencsésebbé vált, mivel lábaiddal megérintetted füvét és bokrait, valamint lábujjad körmeivel fáit és kúszónövényeit és mert megáldottad folyóit, hegyeit, madarait, állatait kegyes pillantásoddal. De mindezeken felül itt ölelted két karod közé a fiatal pásztorlányokat, megjutalmazva őket sóvárgásukért, mely olyan, amilyet maga csak a szerencse istennője élvez.

9. vers

Sukadeva Gosvami szólt: Így az Úr állandóan elégedett volt Vrindavana erdejével és annak lakóival. Az Úr Krisna barátai kíséretében a Yamuná folyópartján, a Govardhana hegy tövében élvezte a tehenek és más állatok terelését.

10-12. vers

Időként Vrndavána méhei megőrültek az eksztázistól, miközben lehunyták szemüket és az Úr Krisnának kezdtek énekelni, amint végigvonult a pásztorfiúkkal és Baladévával. Mire ő viszonzásként a méhek énekét imitálta, miközben a barátai, kedvteléseiről énekeltek. Az Úr Krisnának időként ahhoz támadt kedve, hogy a papagájok fecsegését, máskor a kakukkok hívogató szavának édes hangját, vagy a hattyúk turbékolását utánozza. Máskor a pávák táncát utánozta, mellyel nevetésre fakasztotta barátait. Időnként a mennydörgéshez hasonló hangon, de szeretetteljesen azokat az állatokat szólította nevén, akik elkóboroltak a csordától, így bűvölve el a teheneket és a pásztorfiúkat.

13. vers

Néha felkiáltott, hogy a cakora, a kraunca, a cakrahva, bháradvájas nevű madarak, valamint a pávák hangját utánozza és időnként rohanni kezdett a kisebb testű állatok nyomában, kigúnyolva az oroszlánoktól vagy a tigrisektől való félelmüket.

14. vers

Amikor idősebb testvére, kifáradva a játéktól, le akart feküdni fejét egy pásztorfiú ölébe hajtva, az Úr Krisna segíteni akart neki a pihenésben azáltal, hogy személyesen kezdte el masszírozni a lábát és más szolgálatokat végezett neki.

15. vers

Máskor, amint a pásztorfiúk táncoltak és énekeltek vagy játékosan egymással verekedtek, Krisna és Balaráma, akik közel álltak egymáshoz, kéz a kézben dicsérték társaik cselekedeteit és közben nevetgéltek.

16. vers

Máskor az Úr Krisna kifáradva a verekedéstől, lefeküdt egy fa tövébe, hogy a gallyakból és bimbókból készítette ágyon jól kipihenje magát, barátai ölét használva párnaként.

17. vers

Néhányan a pásztorfiúk közül, akik mind nagy lelkek voltak, meg akarták masszírozni lótuszlábát, és mások, akik mentesek voltak minden bűntől, módszeresen a Legfelsőbb Úrból akartak élvezetet meríteni.
18. vers

Kedves királyom, más fiúk elbűvölően énekeltek, kihasználva a megfelelő alkalmat, és szívüket az Úr szeretete melegítette át.

19. vers

Így a Legfelsőbb Úr, akinek puha lótuszlábára személyesen a szerencse istennője felügyel, eltitkolva belső energiája általi csodálatos gazdagságát, úgy viselkedett, mint egy pásztor fia. Így, mint egy falusi fiú, aki egy másik falu lakója, hajtott végre olyan mutatványokat, melyek végrehajtására csak Isten képes.
20. vers

Egyszer, néhányan a pásztorfiúk közül, Sridáma, aki nagyon közeli barátja volt Rámának és Krisnának, valamint Subala, Stokakrsna és mások, szeretetteljesen a következőket mondták:

21. vers

A pásztorfiúk szóltak: Óh, Ráma, Ráma, minden bőség teljes egy! Óh, Krsna, a gonosztevők elpusztítója! Nem messze innen van egy csodálatos erdő, mely tele van csónakokkal és pálmafákkal.

22. vers

Ebben a Tálavana erdőben rengeteg gyümölcs hullik le a fákról, és eleve rengeteg van már a földön heverve is. De mindegyik gyümölcsöt a gonosz Dhenuka őrzi.

23. vers

Óh, Ráma, Óh Krisna! Dhenuka egy nagyon hatalmas démon és állítólag a teste egy hatalmas szamáréhoz hasonlít. Rengeteg barátja veszi körül, akiknek hasonló alakja van, és akik szintén olyan hatalmasak, mint ő.

24. vers

Dhenuka élve eszi meg az embereket, ezért minden ember és állat halálra rémül a gondolattól, hogy a Tála erdőbe menjen. Óh, ellenség legyőzői, még a madarak is félnek arra repülni.

25. vers

A Támala erdőben édes illatú gyümölcsök vannak, melyeknek semmi máshoz nem hasonlítható ízük van. Szóval, kihasználhatnánk a lehetőséget, hogy megszagoljuk a Tála erdőben szétszórtan heverő gyümölcsök illatát.

26. vers

Óh, Krisna! Kérlek, hozd el nekünk azokat a gyümölcsöket. Elménket annyira vonzza az az aroma! Kedves Balaráma, nagyon erősen vágyunk arra, hogy a mieink legyenek azok a gyümölcsök. Ha úgy gondoljátok, hogy jó ötlet, menjünk el a Tála erdőben.

27. vers

Kedves társaik szavait és kérlelésüket hallva, Krisna és Balaráma elnevette magát, majd elindultak a Tálavana erdőbe, a pásztorfiúkkal, barátaikkal körülvéve.

28. vers

Az Úr Balaráma lépett be elsőnek a Tála erdőbe. Két kezével, mint egy megveszekedett elefánt, elkezdte erősen rázni a fákat, előidézve, hogy a tála erdő gyümölcsei a földre hulljanak.

29. vers

A hulló gyümölcsök hangját hallva, a szamár démon, Dhenuka előbújt, hogy támadásba lendüljön, úgy hogy a föld és a fák is remegtek lépteitől.

30. vers

A hatalmas démon odarohant az Úr Baladevához és élesen a mellkasára sújtott hátsó lába patáival. Majd hangos üvöltést hallatva rohangált.

31. vers

Aztán ismét az Úr Balaráma felé mozgott, Óh, király, a tomboló szamár a hátát fordította az Úr felé. Aztán dühös sikítást hallatva hátsó lábait az Úr felé lökte.

32. vers

Az Úr Balaráma elkapta Dhenuka patáit, fél kézzel pörgetni kezdte, majd egy pálmafa tetejére hajította. A heves erő, mellyel a démon pörgött, véget vetett életének.
33. vers

Az Úr Balaráma Dhenukásura halott testét az erdő legmagasabb pálmafájára hajította, és amikor a halott démon a pálmafára esett, a pálmafa rázkódni kezdett. A nagy pálma, mivel törzse is rázkódott, összetört a démon súlya alatt. A szomszédos fa is rázkódni kezdett, és mivel hozzáért egy másikhoz, ennek következtében az is elkezdett rázkódni, annak hatására pedig egy másik is. Eképpen az erdő rengeteg fája kezdett rázkódni, majd mind eltört.

34. vers

Az Úr Balaráma azon kedvtelésének következtében, hogy a szamár testét az erdő legmagasabb pálmájának tetejére dobta, minden fa rázkódni kezdett és csapásokat mérve egymásra, egymás ellen fordultak, mintha valami hatalmas szél tépné meg őket.

35. vers

Kedves Pariksit királyom, az, hogy az Úr Balaráma megölte Dhenukásura démont egyáltalán nem egy olyan meglepő dolog, tudva, hogy ő a határtalan Istenség Legfelsőbb Személyisége, az egész univerzum irányítója. Tekintve, hogy az egész kozmikus megnyilvánulás rajta nyugszik, csakúgy, mint ahogyan a szövött öltözék a függőlegesen és vízszintesen fűzött fonalakon alapszik.

36. vers

A többi szamár démon, Dhenukásura közeli barátai, felbőszültek halálát látva, és rögtön szaladni kezdtek, hogy megtámadják Krisnát és Balarámát.

37. vers

Óh, király, amint a démonok megtámadták őket, Krisna és Balaráma könnyedén kapta el őket, egyiket a másik után a lábuknál fogva és mindegyiket egy pálmafa tetejére hajították.

38. vers

Ezután a földet csodálatos gyümölcsök és halott démonok halma borította el, melyek összekavarodtak a pálmafák kitört lomjaival. Szóval a föld úgy festett, mint a felhőkkel tarkított ég.

39. vers

Halván a két testvér nagyszerű hőstettét, a félistenek és más megtestesült élőlények virágesőt szórtak az égből és zenéjükkel, valamint imájukkal dicsőítették őket.

40. vers

Az emberek így már úgy érezték, hogy szabadon visszatérhetnek az erdőbe, ahol Dhenukát megölték, és félelem nélkül enni kezdték a pálmafák gyümölcseit. Még a tehenek is úgy érezték, hogy most már szabadon érintkezhetnek az erdő füvével.

41. vers

A lótusszemű Úr Krisna, akinek dicsőségéről a legjámborabb emberek hallanak és énekelnek, idősebb testvérével, Balarámával visszatért otthonába, Vrajába. Az úton hazafelé, hűséges követői, a pásztorfiúk, dicsőségéről énekeltek.

42. vers

Az Úr Krisna haját, a tehenek által felvert por fedte be és pávatoll, valamint erdei virágok díszítették. Az Úr bájosan csillogott és csodálatosan mosolygott, valamint fuvoláján játszott, miközben társai dicsőségét zengték. A gópik mind előjöttek, hogy találkozzanak vele, és szemeikkel nagyon mohón figyelték őt.

43. vers

A méhecskéhez hasonlatos szemükkel, a nők Vrindavanában az Úr Mukunda arcának csodálatos mézét itták. Majd megfeledkeztek a bánattól, amit éreztek, amiatt, hogy egész nap el voltak választva tőle. Vrndavana fiatal hölgyei mind pillantásukat vetették az Úrra, és pillantásuk szemérmességgel, vidámsággal és alázatossággal volt teli, és Krisna úgy fogadta ezeket a pillantásokat, mint a gopik hódolata felajánlásának helyénvaló módját, majd belépett a pásztorok falujába.
44. vers

Yasodá és Rohiní anya, mindig a legnagyobb szeretettel vették körül két fiúkat, a legjobb dolgokat ajánlva nekik, viszonzásképpen vágyaikra, figyelembe véve a megfelelő helyet és időt.
45. vers

Fürdőkkel és masszázzsal könnyítettek az ország utjain tett séták okozta kimerültség következtében fellépő fáradtságukon. Majd bájos öltözetekbe öltöztették és transzcendentális virágfüzérrel, valamint illattal díszítették őket.

46. vers

Miután anyáik gondoskodása által fényűző módon, ízletes ételeket fogyasztottak és változatos kényeztetésben volt részük, kitűnő ágyukra feküdtek és boldogan merültek álomba Vraja falujában.

47. vers

Óh, király, a Legfelsőbb Urat, Krisnát elbűvölte Vrindávana földje, ahol kedvteléseit végrehajtotta. Egyszer, barátai gyűrűjében, Balaráma nélkül a Yamuná folyó partjára ment.

48. vers

Akkoriban a tehenek és a többi tehénpásztorfiú heves szenvedést érzett, amit a vakító Nap idézett elő. Szomjúság sújtotta őket, és beleittak a Yamuná folyó vízébe. De az méregtől volt szennyezett.

49-50. vers

Ahogy megérintették a mérgezett vizet, az Úr isteni erejének köszönhetően, minden tehén és fiú elvesztette tudatát. Óh, Kuruk hőse, így látva őket, az Úr Krisnát, minden misztikus energia mesterének mesterét, elöntötte a részvét hívei iránt, akik nem ismertek más Urat rajta kívül. Így aztán nektári pillantását vetve rájuk, visszahozta őket az életbe.

51. vers

Visszanyerve teljes tudatukat, a tehenek és a fiúk felálltak a víz mellől és nagy meglepődéssel néztek egymásra.

52. vers

Óh, király, a pásztorfiúk, rájöttek, hogy mérget ittak és meghaltak, és hogy pusztán Govinda kegyes pillantásának köszönhetően nyerték vissza életüket, és álltak saját maguktól lábra.
Oszdd meg:

Megjegyzés küldése

 
Copyright © 2014 Comitatus folyóirat. Designed by OddThemes