ÚJ TARTALMAK

Kardos M. Zsöte - GODOTRA VÁRVA – Samuel Beckett ír költő, próza- és drámaíró nyomán


„Az, aki, mivel semmije sincs, nem is akar semmit, ha csak azt nem, hogy hagyják meg neki a saját semmijét.”

Egy napsütéses őszi délután, valamikor az 1960–as évek vége felé, ültem egy padon, és magányosan nézegettem a hulló levelek csendes forgatagát. Károly jött, leült mellém, a nyakában lógó sálszerű rongyot igazgatta.
– Mit csinálsz? – kérdezte.
– Godotra várok – válaszoltam.
A II. világháború után nem sokkal született, a hidegháború, a kubai rakétaválság után helyét kereső, és azt kevéssé találó, gondolkodásra hajlamos fiatalok között (magamat is ide sorolom), szinte szállóigévé vált ez a kifejezés.
Fogalmunk se volt, hogy merre tovább, hogyan tovább, hol találjuk azt az igazságot, amit felvállalhatunk, amire egy jövőt építhetünk.
Godotra várni – tökéletes kifejezése volt akkori állapotunknak. Ezt a kifejezést pedig Samuel Beckettől „kölcsönöztük”, köszönhetően Kolozsvári Grandpierre Emil fordításának, ami 1965 nyarán a Nagyvilágban jelent meg, és csempészte be ezt a szokatlan színművet Magyarországra.
Az akkori irodalmi közegben, érthetetlen gyorsasággal, ősszel, már elő is adták a Thália Színházban.
Mai eszemmel számomra ez csak úgy történhetett, hogy „illetékes elvtársaknak” fogalmuk sem volt, hogy miről szól ez a darab.
Ha engedékenyebb énemet veszem elő, akkor  nem tekinthetem őket „elsőrendű vádlottnak” ezen hiányosságuk miatt, nem könnyű, illetve számtalan magyarázatot lehet az olvasott, vagy látott dráma köré vetíteni.
A huszadik század az egész világon – a szabadabb nyugati, de a szűkebb korlátok közé szorított keleti oldalon is – ezen belül a színházi és az irodalmi életben egyaránt, hatalmas változásokat indított el. A kor divatos filozófiája a Sartre és Camus által képviselt egzisztencializmus, a lét abszurditását teszi meg alapkérdéssé. Ebből az irányzatból született meg az abszurd dráma, és annak egyik alapműve, Samuel Beckett, Godotra várva című darabja.
Akkor tökéletesen találónak éreztük Beckett drámájának abszurditását, mintha a mi helyzetünket, tanácstalanságunkat, és annak következményeként, cselekvésképtelenségünket fogalmazta volna meg, a korra jellemző magyar viszonyok között.
A Godot-ra várva a drámatörténet egyik legtalányosabb alkotása. A szerzőt hiába faggatták arról, hogy kit vagy mit ért Godot–n, sosem válaszolt rá egyértelműen, viszont így, a lehetséges értelmezések egész sorát nyitotta meg. A felszínen észlelhető, társadalmon, történelmi időn kívüli banalitások mögött az ember és a világ kapcsolatának végső feltárása történik, az író szembesít az emberi lét alapkérdéseivel, értelmetlenségével. Négy alkat és egy szituáció végzetének drámája, vegetálás a lét perifériáján. Az abszurd drámák dramaturgiájának megfelelően nem ábrázol életfolyamatokat, nemcsak cselekmény, de (hagyományos értelmű) jellem és kommunikáció sincsen: két csavargó vár egy bizonyos Godot–ra egy országúti fa alatt; érkezik egy páros, majd egy fiú Godot üzenetével. A második részben majdnem ugyanez ugyanígy megismétlődik; eszegetnek, beszélgetnek, két vándor érkezik, végül egy fiatal fiú közli Godot üzenetét: holnap biztos eljön.
A főszereplők Vladimir és Estragon, az értelmetlenség tökéletes megtestesítői. Vitáik képtelenek, tetteik (ha lehet így nevezni kicsinyes cselekedeteiket) szintén. Ruhaneműik nem passzolnak hozzájuk. Neveik is csak a darab szereplőlistáján láthatók, ezeket a szöveg egyáltalán nem használja fel, ami az identitás megkérdőjelezésének ékes példája. Ezek az emberek egymásról, sőt, magukról sem tudják, hogy kicsodák. További szereplők: a kisfiú, aki a küldönc szerepét tölti be, és üzeneteket szállít Godot–tól, valamint Pozzo és Lucky, akik az úr–szolga viszonyt testesítik meg. Az utóbbi kettő a két felvonás között szerepet cserél, mutatva e viszonyok labilis voltát.
Reális részletekből irreálissá áll össze a mű egésze: minden elem, mozzanat egyszerre konkrét, kézzelfogható, ugyanakkor rejtélyes, bizonytalan. Ez érvényes az idő és a tér kategóriáira is.
Az ismétlődések ritmusa – a napszakok váltakozásában, a természet megújulásában, a visszatérő helyzetekben (várakozás; érkezés–távozás; üzenet–várakozás) és szövegekben – ciklikus időszemléletet tükröz; lényeges változások, fordulatok nem tagolják a történéseket.
Pusztán az időt kell tölteniük.
Vladimir – „Mikor! Mikor! Hát nem elég önnek, hogy valamelyik nap történt, olyan napon, mint a többi, egy nap megnémult, egy nap megvakultam, egy nap megsüketülünk, egy nap megszületünk, egy nap meghalunk, ugyanazon a napon, ugyanabban a percben, ez nem elég önnek? (Nyugodtabban) Az asszonyok a sír fölött szülnek, lovagló ülésben, a nap egy percig csillog, aztán ismét az éjszaka következik."
Estragon menekülne az időtlen, dimenziótalan közegből, de képtelen, mivel – „elindulni, az nehéz, és azt el kell határozni" – így (kívül a naptári, az átélt időn) a pillanatok azonosulnak az örökkévalósággal.
A helyszín is az elidegenült világ azonosíthatatlan tája. Egyszerre funkcionális és jelképes: egyben a létezés elvont tere.
Sehonnan sehová sem vezető országút mellett, egy fennsíkon, a senki földjén. Nem tudják, hol vannak: ott–e, ahol tegnap, és egyáltalán jó helyen várnak–e?
„Estragon – Mondtam már, hogy tegnap este nem voltunk itt. Álmodtad az egészet.
Vladimir – És szerinted hol voltunk tegnap este?
Estragon – Nem tudom. Máshol. Ürességben itt nincs hiány. Vladimir – Nem ismerős a környék? 
Estragon – Mi legyen ismerős? Ebben a sivárságban töltöttem az egész kurva életet. Ki figyel ilyenkor az árnyalatokra?"
A világ iszonyatos zűrzavarában egyetlen tény világos, a mitikussá növesztett várakozás. Godot nélkül értelmetlen a világ, viszont ha eljön, akkor megmenekültek. Megélhetést remélnek? Jogaikat vesztett kérvényezők? Godot munkaadó?
Godot is azonosíthatatlan. Ő a központi hiány, aki nem jön. (Egyes találgatások szerint God–ot az angol „god” francia kicsinyítő képzővel, de a beszélt ír nyelvben maga a „Godo” hangalak istent jelent.)
Ha Godot tehát isten–allegória, akkor az alakok megváltásra várnak, és az isten nem nyilatkozik meg.
Tágabb értelmezésben Godot többértelmű alak, akire azért várnak, mert munkát adhat, értelmet, célt az életüknek – de bárki, bármi, amire az ember várhat; az ember(iség) beteljesületlen vágyainak szimbóluma.
Godot kétségkívül nem a várakozás vagy a semmi puszta neve csupán. A természetfelettinek azon hiányával azonosíthatjuk, melyet, Hölderlintől, Nietzschén és Dosztojevszkijen át Beckettig fölismertek, és különféle szavakkal megnevezni próbáltak: „Fehl Gottes” (isten–hiány) – mondta Hölderlin, „isten halott” – hangzik el Nietzsche – Így szólott Zarathustra, című művében.
A mű kapcsán, lehet a teljes reményvesztettséget hangsúlyozni, mert amit Beckett bemutat az ijesztő. Ugyanakkor egyben komikus is. Nincs kiút, mutat rá, és ez persze bosszantó. Szakadatlan optimizmus iránti vágyunk, azonban lehet menekülésünk egy módja.
Természetesen Beckett állásfoglalása, mint mindig, talányos: „Nem hiszem, hogy művem pesszimista. Nem állíthatom, hogy szereplőim kétségbeesése optimizmust sugallna. De azt igen, hogy embereim mégis makacsul ragaszkodnak céljukhoz.
Darabom kulcsszava a TALÁN.”

*

TALÁN én is túl belemélyedtem, és mégis csak felszínes maradtam, Beckett színpadi művének elemzésében
TALÁN, mert nem is volt célom az elemzés.
TALÁN csak el szerettem volna mesélni valamit, ami nagy hatással volt ifjúságomra.
TALÁN a háttérben, mindig ott van az örök várakozás.
TALÁN  a várakozás közben cselekszünk hasznos dolgokat, míg tart „bolyongásunk a végtelen pillanat mélyén (Beckett)”

*

https://www.youtube.com/watch?v=DNRNX_qgtFYOszdd meg:

Megjegyzés küldése

 
Copyright © 2014 Comitatus folyóirat. Designed by OddThemes