ÚJ TARTALMAK

B. Tóth Klária - Ernő atya, a csigológus barátBarát, mert nekem az volt. Tanárom, mesterem és barátom.
Én nem annyira tárgyakat őrzök tőle, bár valahol a padláson talán ráakadnék a rég elkallódott leveles dobozra, képeslapjaira, amit külföldi kutatóútjairól, Szicíliából, Máltáról, vagy Görögországból, Olaszországból írt, a kutatási területekről, ahol sokszor egy szál hálózsákban aludt a szabad ég alatt, ferences egyszerűséggel, Isten pillantásába burkolózva. Emberi relációban mérve védtelenül, egyedül a magas sziklák között, fenevadaknak, időjárásnak kiszolgáltatva, valójában az égi biztonság csillagfényes takarója alatt.
Őt magát őrzöm magamban, bonyolult, de bámulatos személyiségét: a következetes pedagógust, a zseniális természettudóst, nyelvészt, de őrzöm a tehetséges zeneszerzőt, költőt, az oknyomozó szakírót, az elmélyült teológust, és egyben a szerény, puritán embert, hívő keresztyént.
Még most is tanulok tőle, 53 évesen, még mindig hat, ha visszagondolok a beszélgetéseinkre.
Kezdettől fogva Krisztust láttam benne tükröződni. Egyszerre érkeztünk a Ferencesbe: én harmadikos diákként, ő mint fiatal latin-német szakos tanár. Már az első napokban összebarátkoztunk. Szünetben félrehúzódtam, nem ismertem senkit, odajött, megkérdezte, mit olvasok, és már ott is voltunk az irodalomnál.
A német órák remek humorral, ugyanakkor kőkemény következetességgel zajlottak, a szakkörön volt oldottabb, ahol belekóstoltunk az összehasonlító nyelvészetbe is. Tizenhárom nyelvet ismert magas fokon. Tudása feneketlen kút, szédítő volt belenézni, ugyanakkor ösztönző erővel hatott zaklatott kamasz életem szellemi fejlődésére.
Engem leginkább az ókori nyelvek bilincseltek le, az ógörög, etruszk. Ittam minden szavát. Én akkoriban a koinéval ismerkedtem, a bibliai göröggel, amit Bolyki János református lelkésztől tanultam, csak úgy hobbiból. Őt viszont az ógörög nyelvről kérdezhettem.
Rendkívüli élmény volt beszélgetni vele. Kivételes intellektusa, hatalmas tudása ellenére végtelenül szerény és közvetlen tudott lenni. Megtisztelt a barátságával, nem számított a nem, a kor, a pozíció; két érdeklődő ember, egy akkor nyiladozó értelem, és egy tudós cserélte ki gondolatait. Mindent tudni akartam, faggattam, kerestem az alkalmat, hogy föltehessem neki a kérdéseimet, és ő kereste azt az egyszerű választ, amit be tudok már kapcsolni az addigi ismereteimbe. Akkoriban a képzőművészet és a versek mellett a vallásfilozófia érdekelt leginkább, Teilhard de Chardintől minden stencilezett kéziratot elolvastam, mert könyvet még nem adtak ki tőle itthon. Megmosolyoghatott volna kamaszos lelkesedésemért, de komolyan vette az érdeklődésemet. Sokat beszélgettünk Teilhardról, eszmeiségéről, tudományos, paleontológiai kutatásairól, a pekingi előember felfedezéséről. Ernő atya sosem volt tudálékos. Tanított gondolkodni, következtetni, kielemezni a minket körülvevő világot, értelmezni a helyzetet, jelekből olvasni, mint az indiánok. Egészen ritka módon vegyült benne az elméleti és a gyakorlati ismeret. Egy német útjáról pl. hozott nekem egy mágneses  szappantartót, akkor még nem lehetett nálunk kapni. Praktikus, nem ázik el a szappan- mondta.
Minden nap bejártam Pestre rajzolni, készültem a pályámra, rendszeresen utaztunk együtt a HÉV-en. Beszélgetéseink alatt napról-napra tisztult a kép: szó esett az emberi kapcsolatokról, a hitről, Istenkeresésről, zenéről, irodalomról, politikáról.  Mindketten próbálkoztunk a versírással, a zeneszerzéssel, bár én akkor nagyon gyermeki szinten. Az ő orgonára írt zeneműveire viszont Bárdos Lajos zeneszerző is felfigyelt, de a tartományfőnöke nem engedte gyakorolni. Ernő atya költő édesanyja (Szent-Gály Kata) mellett nem tartotta sokra a saját verseit. Én egy súlyos idegösszeroppanás utáni útkeresésben voltam éppen, ő ráérzett, és segített a talpra állásban, spirituális és intellektuális szempontból egyaránt.
A családunkkal is összebarátkozott, többször is eljött hozzánk, levetítette néhány kutatóútján készült diáit. Remek fotós volt. Képes volt órákig várni, hogy egy rügy kipattanását lencsevégre kaphassa, hogy egy rovar életébe bepillanthasson, elcsíphesse a pillanatot, amint a szitakötő szinte megáll a levegőben, mielőtt visszafordul, vagy ahogy a csiga ingerlő mésznyilait lövöldözi a társára, miközben kering körülötte.
Református lelkész édesapámmal hitbeli, teológiai kérdésekről, könyvtáros, bölcsész édesanyámmal irodalomról beszélgettek. Testvéreimmel együtt közös kirándulásokat tettünk. Hihetetlenül izgalmas volt vele barangolni, minden utunkba kerülő növényről tudott valami érdekes adalékot mondani.
Egyszer Nagykovácsi fölött kirándultunk Mátyás király hajdani vadrezervátumában, mikor váratlanul egy vaddisznócsaládot pillantottunk meg az út kellős közepén. Rögtön felmérte a veszélyt, óvatosan elfordultunk a tisztás felé, hogy kikerüljük őket, mert tudta, ilyenkor őrt állnak a vaddisznók, és támadhatnak. A rét közepén azonban rádöbbentünk, hogy semerre sem tudunk menni. Az egész tisztást körülvették a vaddisznók. Akármerre próbáltunk kitörni, mindenütt vad, figyelő szempár meredt ránk a bokrok közül. Tizennyolc - húszan lehettek. Sokáig nem mertünk mozdulni. Közben az eső is eleredt. Ernő atya lassú mozdulatokkal, de nyugodtan előhalászott egy tábla csokit, és megkínált. Lassan ettük, fél kockánként. A barna szeletekről kövér esőcseppek gördültek le, figyeltük, hogy tükröződik bennük a tisztás.
– Most  várnunk kell – suttogta teljes nyugalommal.
– Meddig?
– Amíg el nem engednek Most ők diktálnak.
A csokievés rituáléja, mint egy lassított felvétel késleltette a feltoluló kérdéseket: mi lesz, ha megtámadnak? Ha estig nem nyílik ki a kör, ha itt kell éjszakáznunk az esőben, mozdulatlanul, támadásra várva?
Aztán egyszer csak zörrent az avar itt is, ott is; dermedten vártuk a támadást. Azonban más történt: lassan szétnyílt az olló, utat engedtek, de csak visszafelé.
Ha a mi társadalmunk is ilyen szervezetten védené-óvná az anyaságot, nem nézne ki ilyen siralmasan a népességcsökkenési statisztikánk.
Érettségi után, 1975-ben Ernő atya egy kis munkát adott a Természettudományi Múzeumban, ahol a csigaosztályt vezette. Akkoriban már rengeteget publikált hazai és külföldi szaklapokban. A magyar és a nemzetközi malakológia egyik legkiválóbb szaktekintélye volt, de mi viccből csak csigológusként emlegettük, ő is így titulálta magát. Tizennégy és félezer csigafajt gyűjtött a múzeumnak, az ötvenhatban elpusztult anyagot pótolandó.
Csigákat rajzoltam pausz papírra vékony csőtollal, sztereo-mikroszkóp alatt. Ha jól emlékszem, a Malacologia című szaklapban jelentek meg, még fizetett is érte. (A néven sokat poénkodtunk.) Évekig jártam be hozzá rajzolni, közben megismertem a csigák izgalmas életét. Sose gondoltam volna, hogy ennyire érdekes a téma, pedig gyerekkorunkban rendszeresen játszottunk a homokozóban csiga-lassúsági versenyt…Egyébként a sztereo-mikroszkópot egy tudományos kutatásáért kapott pénzen vette, (Vitrea-Revízió)  kész vagyonba került, de mivel ferences szerzetesként nem lehetett magánvagyona,  a múzeumnak adta. Ugyanígy a fizetését is utolsó fillérig a kutatásokra költötte, a szegénységi fogadalom, a rendi szabályzat, és a lelkiismerete is ezt követelte. Később, a ferences rend tartományfőnökeként is ugyanilyen szigorú volt magához.
A titkosszolgálat kinézte magának. Gyakran piszkálták, fenyegették, zsarolták. Egyszer egy nemzetközi malakológiai kongresszust szervezett, beadta az útlevélkérelmét, minden elő volt készítve, ő lett volna az egész rendezvény motorja, lelke, és az útlevél csak nem jött meg. Egyszer csak behívták a rendőrségre. A tiszt udvariasan leültette. Előhúzta az útlevelét, orra alá dugta:
– Ezt kéri, ugye? Máris adom, egy feltétellel. Tudjuk, milyen fontos magának az a kongresszus. Csak néhány információt néha a rendtársairól…
– Köszönöm, de már nem akarok utazni - mondta Ernő atya, felállt, és otthagyta az elképedt 
3/3-as tisztet, kezében a nyomdaszagú útlevéllel.
Később megvádolták, hogy besúgó volt. Persze, akit már megkörnyékeztek, arról vezettek aktát. A neve így szerepelhetett titkos iratokon, holott sose adta be a derekát. Annál sokkal nagyobb jellem volt.
Számos tudományos gyűjtőútja egyikére minket is magával vitt két testvéremmel, Bulgáriába.
1975 július 27-én indultunk. Remekül beszélt bolgárul is, jól ismerte a szokásaikat, mentalitásukat, sokszor gyűjtött a bolgár hegyekben. Lelkesen gyűjtögettünk, mindegyik csigáról tudott valami izgalmasat mesélni. Egyszer talált egy különleges fajt, amit még nem ismert. Egészen tűzbe jött. Ezt ő határozta meg először, el is nevezték valamilyen pinteriensisnek, az ő neve alapján, a másik nevére már nem emlékszem. Nagyon kalandos utazás volt.
Egyszer levitt minket egy elhagyatott kisvárosba, egészen az albán határhoz. Nem tudtunk visszajönni, nem volt már aznap busz. Így hát több órás gyaloglás után végre lestoppoltunk egy Vágóhídi áruk, élőállat-szállítás feliratú teherautót, a sofőr betessékelt minket a raktér kiürült belsejébe, ahol csúszkáltunk a zsíron, mint egy burleszk-filmben. Chaplin sem csinálta volna jobban. Volt egy picurka szellőzőnyílás az ajtón és alatta egy kampó, abban kapaszkodtunk mindnyájan, egy-egy ujjal, próbáltunk friss levegőhöz jutni, de a bűzért és a csúszkálásért kárpótolt az autósok elképedt arca, ahogy elolvasták a bolgár feliratot, és a mi vigyorgó képünket látták felváltva felbukkanni a szellőzőnyílásban…
Egy túránk alatt egyszerű hegyi pásztorok meghívtak minket a tábortűzhöz, egy kis pálinkára. Egy üveg járt körbe, abból kellett inni nekünk is…Laci (akkor már Laciztuk, mint „kollégát”) remekül megtalálta velük a hangot, mert persze folyékonyan beszélt bolgárul is. Elmeséltek egy ősi legendát. Nagyon babonásak. Rendkívül érdekes volt figyelni a szokásaikat, gesztusaikat. Végtelenül barátságos nép, de nem lehetett visszautasítani a közös ivászatot, vérig sértődtek volna.
Kolostorokat látogattunk végig. A Rilai Kolostor teljesen lenyűgözött. Laci persze kapásból mesélte az egész történetét, mikor, kik építették, periódusok, legenda, falfestés, gyógynövénykert, milyen gyógyszereket készítettek belőlük, mint egy lexikon, ahol felütjük a lapot, ott a válasz – minden tudott.
Aztán ő maradt még gyűjteni, mi továbbmentünk Szófiából Burgasba egy olyan rozoga lélekvesztőn, ahol a stewardes közölte, nincs több ülőhely, szálljunk le. Volt jegyünk, nem hagytuk magunkat, némi közelharc után engedett, kituszkolt három egyenruhást, és leültünk a helyükre, bár, ha tudjuk, hogy ilyen hajmeresztő  mutatványokat produkál a gép, inkább maradtunk volna vágóhídi áruk…
Utunk végén Várnán át  mentünk, csak pár percet állt a vonat. Ismerős arc mosolygott ránk az állomáson, egy doboz bonbonnal a kezében. Ilyen volt Laci. Odautazott elbúcsúzni.
Zárkózottsága, szigorúsága miatt sokan ridegnek tartották, pedig végtelen szeretet volt benne, és sajátos, fanyar humor. Sőt önirónia, ami mindig kisegít a krízishelyzetből, ha az ember kívülről tudja látni magát, és madártávlatból szemléli a helyzetet, mindjárt nem tűnik olyan veszélyesnek, mintha beleragadna.
Tartományfőnöksége, külföldi útjai, tudományos írásai egyre jobban lefoglalták, én is elindultam a pályámon, aztán házasság, három gyerek. Ritkuló levelek, képeslapok, meghívók. Egyre ritkábban találkoztunk, futott az idő, sose értük utol.

Aztán egyszer csak hallottam, hogy elment. Alig hatvan évesen. Temetésén tudtam meg, hogy a halál szorításában még megírt két könyvet – római téma, hisz latintanár is volt – telis-tele humorral. Holott akkor már nem tudott enni, pedig mekkora szakács volt! A fűszerek, az ízlelés mágusa. Évekig vissza tudott emlékezni egy-egy ízre. Bezárkózott a szobájába, hogy be tudja fejezni a könyveket. Rendtársai csak a végén tudták meg, miért. Áradt belőlük a derű, mintha most kezdené. De hiszen valóban új út előtt állt. Derűs humorral készült az utolsó kalandra. Küldött volt, egyszeri, megismételhetetlen. Úgy ment, mint ahogy más érkezik. Mi hogy fogjuk csinálni? 
Oszdd meg:

Megjegyzés küldése

 
Copyright © 2014 Comitatus folyóirat. Designed by OddThemes