ÚJ TARTALMAK

A tanítványi láncolat irodalmi műhely „Önátadás” címmel vers és kispróza pályázatot hirdet!A pályázat témája: ÖNÁTADÁS – ősidők óta a különféle vallási-, filozófiai-, bölcseleti rendszerek és a szépirodalom egyik legmagasztosabb kulcsfogalma. Az önátadás által az egyén feloldódik mások, illetve Isten szeretetteljes szolgálatában, vagy éppen ennek másik végpontjára helyezkedve pusztán hagyatkozik, rábízza magát ugyanezekre, elfogadva lehetőségeit, körülményeit, átitatódva a hazatalálás érzelemvilágának élményével. Lehet szó itt szerelemi viszonyban, családi és baráti kapcsolatainkban kibontakozó élményeinkről, de akár Istenszeretetről is, vagy számunkra idegen emberek irányába kifejtett karitatív tevékenységről stb. Az „Önátadás” fogalomkörének értelmezésében és a témakidolgozásban a pályázó szabad kezet kap.
A témához hangolódóként szolgálhat az alább olvasható szöveg:
Nevezés: Jelentkezni még nem publikált és már publikált írásokkal egyaránt lehet.
Beküldési limit: Egy pályázó maximum 3 pályaművel vehet részt a pályázaton.
Terjedelmi korlátok: Versek és prózák esetében egyaránt 1 A/5-s oldal.
Részvételi díj: 1000 Ft (akkor is, ha a pályázó több anyagot küld).
Díjazás: AZ 50 LEGJOBBNAK ÍTÉLT ÍRÁSBÓL A PÁLYÁZAT LEZÁRTÁT KÖVETŐEN EGY NYOMTATÁSBAN IS MEGJELENŐ FÜZETET ÁLLÍTUNK ÖSSZE!
Illetve: 
Az I. helyezett 20 000 Ft,
A II. helyezett 15 000 Ft,
A III. Helyezett 10 000 Ft pénzjutalomban részesül.
Jelentkezési és beküldési határidő, elérhetőség: 2014. október 10. A pályaműveket a szinba@gmail.com email címre várjuk, a levél tárgyában feltűntetve a pályázat címét.
Befizetési határidő: 2014. október 7. A részvételi díjat banki átutalással (Szinay Balázs: K&H bank, számlaszám: 10400157-86766785-83771007) lehet rendezni.
Értékelés: A pályázat végeredménye 2014. november 1-től lesz olvasható a Comitatus folyóirat weboldalán (www.comitatusfolyoirat.blogspot.com), illetve a részvevők személyes email értesítőt is kapnak. A füzet elkészülttéről szóló tájékoztató szintén itt lesz olvasható.
A pályázat legalább 50 pályamű beérkezése esetén tekinthető sikeresnek, ellenkező esetben hosszabbításra lehet számítani.
További elérhetőségek: 


Oszdd meg:

Megjegyzés küldése

 
Copyright © 2014 Comitatus folyóirat. Designed by OddThemes