ÚJ TARTALMAK

Ifjú László versei - Halhatatlan szerelem; Cefre palotaHalhatatlan szerelem


Még mielőtt
a világ elkezdődött,
ismertük egymást.
A SEMMI sem választott
el egymástól: EGYben
LÉTeztünk – s aztán
egységből születtünk
le a kétségbe...
Kettéhasadt a lélek,
s a kettőből végtelen lett.
Illúzió, mi elválaszt bennünket –
Vörösfonál köti össze életünket.
Megszámlálhatatlan
kereső indult útjára,
megannyi hősszerelmes vándor.
Volt, kiből üstökös lett,
másokból napvilágott látott
csillagok; bolygók, holdak,
meteoritok. Mi más is lehettem?
Egy csavargó kométa kalandor,
világlátott konkvisztádor!
Jártam a csillagrendszereket,
bolondítottam a tüneményeket...

Egy kis csillag tündökölt
a galaxis szélén, ki
kedvesen rám ragyogott.
Visszajártam hozzá,
elbűvölt melege, fénye.
Szemet vetettem
Isten szerelmére...
Bizony több kérő is akadt,
körüllegyeskedték a planéták,
csapták neki a napszelet,
ostromozták kiszemeltemet.
Haragomban egy égitestbe csapódtam,
féltékenyen s csalódottan.
A teremtő sóhajtott egyet
s a világ két szegletére
szórt szét minket.
„Ne búslakodj, megtalálod hamar
szerelmed, ha megszereted Istened –
SZÍVadó-vevőd jelzi másik feled.”
Ám a messzeségben
összegubancolódott
a lélekfonál, több milliárd
évnyi várakozás várt reám...


* * *

...egy kis ékszerdoboz
úszkál a Tejútban – "valaki"
beleejtette... S ebben az
ékszerdobozban zenél
az én egyetlenem: muzsikus balerina.
Földi csillag lettél, érinthetetlen ikon.
Huszonegy grammnyi báj, mi megigézet,
egy lélekzetnyi lehelet...
Életeken át kerestelek,
kutattalak kontinenseken, korokon át,
de most végre megleltelek!
Szemedben látom volt csillagrendszered...
Száz meg száz emberöltőn nyúztam
hús-vér ruhámat, bogoztam ki
lélekfonalamat. Köztünk az óceán
s bábeli zűrzavar már nem lehet akadály...
Számtalan vallás mögé bújsz, Istenem,
de kérlek, ne csapd be földöntúli szerelmem...
Egy öröklét az EGYüttLÉTbe visszatérés,
gyémántba vágott fejsze a beteljesülés.
Ugye, egyszer én is csillag lehetek?
Talán fantazmagóriát kergetek. De tudom,
egyszer együtt leszünk a csillagporban...


Cefre palota


Szivacsos agyamba eljutott az üzenet:
kocsmába invitál torkomban a szárazság.
Bent várt már rám a spiccegylet,
az Illuminált titkos társaság...
„Mi-Ti-Szó?” – szolmizált felém a szeszkazán öreg,
arca borvirágos, be volt állva mint a cövek...
„Sö'? Bo'? Pájinka? Van finom tokaji, furmint az állat!”
„Sör, bor és pálinka, ez így mind jöhet!”


Első kör: a bölcs


A G8-ak társasága a "kerekasztal" körül ülésezett,
spirituális, tudományos témákban ment az értekezlet.
„Me' a kvantumfizika-a-a-a – bööörrgghhh – szerint
a tudat hozza be a lét.” – Pincé', hoszméső'! – csettint.
„...a manifesztiválódás a kölcsönhatásba...”
– Agymá' kölcsön! – kiabált be Józsi a diskurzusba –
me-e-e-egado-o-o-om! „...dugományosan megfejni,
ez kvuantu-u-u-m fifika-a-a-a, tesszik éteni?”


Második kör: a megasztár

„Gyöngyvirágos kék ibolya-a-a-a,
gyere igyá' velem cimbora-a-a-a!”
– angyalian áriázik, trillázik Béla.
(Csendült fel a parasztopera...)
Zenegép bekapcs, Májkül Dzsekszon berak,
Béla már a bilijén is élt-halt a táncnak.
Nos a frenetikus tánc, mit annak vélt,
inkább volt hiperbola. Negyvenöt fokba dűlt, dülöngélt...


Harmadik kör: a hódító

A cigarettafüstös félhomályban egy aranyhaj
csillant meg: "mellesleg" rendben a pultos. „Gyogizsdzsaj!”
– mily líraian fejezte ki Pista a lovagias udvarlást,
szeme képernyőjén már lehetett látni a lovaglást...
A csajszi kicsit kapatosan íncselkedve ingerelte.
Ment a Dirty dancing, az asztalon vonaglott Marica.
Mellé mászott volna a Pista, de lelökte a mangalica.
Zutty! Archimédesi spirálba zuhant a földre...


Negyedik kör: a harcművész

A szomszéd asztalnál ültek a szabad kőművesek.
Aznap nem dolgoztak, fondorlatos tervet szőttek...
"Felügyelni" akarták az ukrán cigit... „Maradzsámá'!”
– kiabálta egy feketeöves vízvezetékszerelő "mester", Jani.
Átjárta az ERŐ. (a pálinka...) Nincs, ki megállítaná...
Kihívója a jobb sarokban, a (tyúk)ketrecharcos, Sanyi.
Bal szeme sarkában pedig egy ököl szeretet...
Nem sok kellett s kovalens kötésbe keveredtek.

Ötödik kör: a természetfeletti


„Tesmonni háravan?” – záróra, szólt a felelet.
„Jjjaaa! Gyer' Pityu innújmá! Dedeneemá!” – halhatunk egy ősi nyelvet.
Kint várta már őket a bicikli, a kétkerekű űrszerkezet.
Hogy hogy jutottak haza, mai napig találgatás...
Egyesek szerint nem jöhet szóba más, mint a teleportálás.
A faluban csodájukra jártak, ment is a faggatózás.
A megvilágosodott Pityunak Frankeinstein szavai
jutottak az eszébe: "...ez revalitilálisz e-e-emelet..."


Másnap reggel: a passió

A gyomorban Dante pokla, a WC-ben meg a vajúdás:
sugárban lövellt ki a hányás... A földön szanaszét
folyva a lakbér s miegymás. Véralkohol szintje
már-már kiváló - nincs benne vér... Szeme előtt a Mária jelenés.
(Megjelent a feleség, Mária.) Sodrófával kérdőre vonta:
Kik? „Az annunakik.” „Kik?Az annunakik.” „Kik? Az annunakik.” Kik?
Végtelen ciklusban ment a szíriuszi ősmagyar nyelvjárás.

Na most már elég! Fejezd már be Te Endre...
Oszdd meg:

Megjegyzés küldése

 
Copyright © 2014 Comitatus folyóirat. Designed by OddThemes