ÚJ TARTALMAK

Soós Dalma - A Céhmester és a vizsgafeladat - WEÖRES ESSZÉPÁLYÁZAT IV. HELYEZETTEgy, a két világháború közt élt, haladó gondolkodású reforméletmód alapító azt mondta: az ima gondolatkoncentráció. A hit a céltudatosság alapja. Olyan sűrített szöveg, amely az eszménk központját, a motivációnk, magját képezi.
Ezt az elérni kívánt magasztos célt minden elhivatott alkotó megfogalmazza magában, sokszor teljesen önkívületi állapotban. Ez a fohász szolgálja Istennel kötött szerződésüket. Minden ember születése egy dallammal kezdődik, mely átszövi a létezőket, rezgést, formát, testet, és nevet ad a megfogalmazhatatlannak. Saját fogékonyságunk függvénye, hogy halljuk-
e a ritmust. A költőt megérintette ez az időtlenség.
Az általunk definiált idő, csak illúzió. A jövő nem ránk tartozik, csupán a múlt és jelen események függvényében számított, vagy vízionált valószínűség. A jelen az az örökkévaló végtelen, amelyben létezünk, cselekedünk és meghozzuk döntéseinket. A múlt a jelen eredménye, amely csak az ember képzeletében és fantáziavilágában raktározódó információhalmaz. Folyamatos feldolgozás alatt áll az agyunkban. A jelen körülményei, eseményei folytán, ahogy jellemünk és nézőpontunk formálódik, a múlt általunk raktározott elemei is úgy értékelődnek újra. Erre a képzeletünkkel átírt illúzióra legkevésbé jellemző az állandóság. Érvények, értékek, etikák, erkölcsök kavarognak, dudorodnak, hullámoznak, versengenek. Mindez csupán mibennünk folyik, nem a külvilágban. Saját diszharmóniánk forrása, az elmúlástól való folytonos félelem.
Hogyan tetszhetnénk bárkinek, rég levetett, elrongyolódott, számtalanszor átszabott, sokak által átizzadt használtruhákba öltözve? De mégis úgy esik, hogy a divat erre a folyamatosan változó illúzióra alapozza presztízsünket, elérhető sikereinket, karrierünket, sorsunkat, a jövőképünket. A múltat minden kéz a saját mérlegével grammozza. Ahány ember szereplője a jelennek, annyi vízió keletkezik a múltról egy időben. József Attila azt írja: „Bizony számok az emberek is, mintha sok 1-es volna az irkában. Hanem ezek maguk számolódnak… mindegyik csak magára gondol, különb akar lenni a többinél…”A karriervágy és a vég nélküli önzés, a próbálkozás az azonosulásra, megmérgezi társadalmunkat. Önmagában a törekvés nem bűn, vagy megvetni való tulajdonság, inkább, a szolgalélek. Az mindennél rosszabb. Azt hisszük, hogy valakik, vagy valamik iránti mániákus rajongásunk segít különbözni. Klubok, szekták… Madách Falanszter jelenete, Az ember tragédiájából... Ott lapulnak példái, a videotékák és könyvesboltok polcain számtalan kiadásban. Mindannyian a múltban élő emberek tökéletlen álma egy idealizált világról. Az ébredőknek maga a pokol.
Azt gondoljuk, hogy mások levetett gúnyáinak különböző módon való művészi variálása kitüntet majd minket. Különbek leszünk, és elvárjuk társainktól a hosszadalmas, keserves hemzsegésünk végén a jogtalan elismerést. Azt hinnénk, ez nekünk jár, mert megdolgoztunk érte. De valójában nem járhat nekünk semmi, mert egy másodperccel sem adtunk többet az elégségesnél. Minden munkánkkal csupán annyit értünk el, hogy megálltuk a helyünket egy elődeink által felállított sztereotípiában. Megfeleltünk a skála valamely fokán! Tükrei voltunk letűnt korok művészfilmjeinek, mások tollaival ékeskedők.
Hány és hány ember boldogan adja lelkét üveggyöngyökért? Üres, tartalom nélküli, csillogó csecsebecsékért. Az ördög kacag, és két kézzel szórja a tömegbe a semmit… Verjük a mellünket, dicsekszünk ócska ékszereinkkel. Örökkévaló életünk sóvárgással teli. Dicséret, kitüntetés, megkülönböztetés, hátba veregetés, prémium, presztízs, karrier, jutalom, serleg, kitűző… Műanyag vackok, amik az idő múlásával valamelyik ócskás asztalán hányódnak majd a bolhapiacon. Mikor jön rá valaki és kiált rá a hólyagokra? A múltban élsz ember! A menetnek háttal ülöd a lovadat! A kezed csillog a tündérportól, de az üszkösödő, gombás lábadig már el sem látsz. Évek óta egyre növekvő beleid takarják nemes testedet. Megvan még? Vagy elmúlt talán? Nem sok marad belőled a jelennek, ha így folytatódik az utad, maximum a biológiai lábnyomod.
A bölcs tanító azt mondja, legyél jelen, legyél Egy és higgy a Teremtődben. Ez mindennek a kezdete. Majd csak ezután a többit. Ha csak ez a három feltétel teljesülne bármely ember szívében, már szebb lehet a világ. Isten lehetőséget adott számunkra, hogy magunk dönthessünk, alkossunk, rendezkedjünk és helyet kapjunk a mennyek országában. Az univerzumi filmnek nem csupán statisztái, de egyenesen főszereplőivé, rendezőivé, mérnökeivé tett minket. Lehetőséget adott, hogy kéz a kézben folytassuk a végtelen teremtést. Micsoda lehetőség az, mikor a Céhmester kiadja a vizsgafeladatot? Utat kínál a fejlődésre és a majdani mesterré válásra.
Fogékonnyá kell lenni a jelenre. Meg kell töltenünk azt valódi tartalommall, lelkesedéssel. Ez az optimizmus kell, hogy táplálja a körülöttünk állókat. Fel kell ébreszteni a szundikálókat,
Alkotóképességünk fényével és irányukba való alázatosságunk, szerénységünk és őszinte szeretetünk melegével.
Hiszen minden történelmi korszak a múltunkban olyan meghatározó személyiségekkel társítható, akik képesek voltak a megfeleltnél sokkal többet adni. Saját egyedi gondolataikat, innovációikat a belső kisugárzásuk által. Megváltoztatni más emberek gondolkodásmódját, működését, életvitelét, életminőségét. Csodálatos mesterség a motiválás.
A te dalod, ami belőled árad, éppolyan nagy tápláléka lehet saját érádnak, mint elöljáróid „költészete”. Ne a múltba tekintve másolj és eszkábálj. Emelkedj a jelen végtelen folyamába és alkoss, mint a jó tanonc, hogy javára válhasson művészeted az eljövendőknek, és büszkeségére a te Mesterednek. Mert bár az emberi test halandó és a lélek távozásával embertársaid számára kiket te egykoron kebleidre öleltél, és akik visszaöleltek, szavaid ajkadról kiapadnak. De az ő szívükbe táplált magvaid egykoron kikelnek, és bár te távozol, ők pedig ittmaradnak, mégis úgy maradsz meg számukra örökké, amint lelked is a te Mesteruradnak asztalánál a mennyeknek országában.
Akkor majd elmondhatod, hogy VALA-HON-(ahon)NAN, VALA-KI lettem, KI- tűntem a FÉL-ELEMből, a MEG-FELELTek közül, megértem, és azt mondta az Isten: MEGÉRETTÉL, HÁT MENNY!


Soós Dalma
Oszdd meg:

Megjegyzés küldése

 
Copyright © 2014 Comitatus folyóirat. Designed by OddThemes