ÚJ TARTALMAK

Meridiánok: Keleti és nyugati Jézus (Szecsődy Kristóf és Szinay Balázs műsora)

Brátán Erzsébet - Félelem útjaAz egész univerzum a rezgéseken alapul, attól függően, milyen szinten rezeg, változik az, amit megtestesít. A szeretet a legmagasabb rezgés, a félelem a legalacsonyabb.
Lét szívében végtelen öröm lakozik, ahol az örökkévaló súlytalan, semleges rezgéshullám tengerében egységben lebegnek a lelkek… Minden megtörténhet…
Egy napon Egy Szeretet és Félelem alakjában polarizálódtak és megpróbáltak együtt élni. Hol az egyik kerekedett felül, hol a másik, de végső soron mindig kiegyenlítették egymást.
Lét gondolatain múlik…
Szeretet végigjárta az útját Félelem mellett, egészen addig, amíg eljutott arra a szintre, amikor már örömöt hozott, sugárzott, mint a Nap, ontotta magából a tüzet, amerre járt, végül maga is angyallá változott. Már tudta, mi az a nagy tett, amit végrehajtani született. Csodálatos küldetéssel érkezett, hogy mindenkinek átadja a szeretetet és az üzenetet, hogy együtt határtalan magasságokba emelkedjenek. Sokan köré gyűltek, melegedtek tüzénél, fürödtek a fényében…
Lét prófétája lett…
Félelem egész életében mindent és mindenkit erős kézzel irányított, saját jól kitervelt céljaiért harcolt és harcoltatott. Aki nem állt be a sorba, nem úgy lépett, ahogyan ő akarta, azzal megszakította a kapcsolatot. Azt gondolta, egyedül az a jó, amit ő tesz, vagy nem tesz. Hitt önmagában és a tetteiben, úgy vélte ő a falkavezér, akit mindenki másnak követnie kell. Csak önmagát szerette. Eközben siránkozott és még az áldozatszerepet is vállalta. Bárki szóba állt vele, igen hamar kiismerte, s még jó időben elmenekült tőle. Senki sem maradt mellette, egyedül Szeretet. Még akkor is, amikor már Lét prófétája lett.
Bár Lét prófétájának számtalanszor javasolták, hogy jobb lenne, ha elhagyná, ő mégis maradt. Senki sem értette, miért? Még ő maga sem, hiszen Félelem nélkül végtelenül könnyű élete lehetett volna. Ám ha megpróbálta elhagyni, hiányozni kezdett az a része, Félelem, az ellenpólusa. Sokat tanult tőle, néha ő is kipróbálta, néha maga is félelemként élt, de sokkal erősebben rezgett benne a szeretet, mint hogy azon a szinten ragadjon. Bármit képes volt megbocsátani, elfogadni. Tudta, hogy egyedül fél-elem lenne, s hogy ketten jelentik az Egy-et. Ezért maradt, és sohasem adta fel, hogy Félelem, az élete legnagyobb kihívása is megtudja, érezze, átérezze azt, amit ő. Félelem azonban annak ellenére, hogy néha úgy tűnt, sikerült megértenie Lét prófétája üzenetét, megmakacsolta magát és továbbra is megpróbálta lehúzni a saját szintjére. Miért? Mert nem ismert mást… Néha sikerült is… Lét prófétája tudta, hogy ezen a poláris szinten nem azért létezik, hogy nyugodtan ellebegjen. Itt folytonos, folyamatos változás, küzdelem van, melyben a két pólus örökké pulzál, ahol legyűrik egymást, egyszer felülkerekednek, majd újra alulmaradnak, átélik a másik rész létét, s amikor újra eggyé válnak, már nem ebben illúzióban vesznek részt.
Félelem próbált ugyan Szeretettől tanulni, de képetlen volt levetkőzni az eredendő vállalását, végül mindig önmaga kerekedett felül. Továbbra is a saját érdekeit nézte, önmagáért harcolt, nem akart újat tanulni, lenézett, leszólt másokat, bivalyerős öntudata nem engedte elismerni az értékeiket. Bár legbelül, leg mélyen tudta, bármikor ő is szeretetté válhatna, de nem akart semleges rezgés lenni. Bevállalta a mélységet, ebbéli életében ezt kellett megélnie, ezért Félelem maradt, egészen addig, amíg újra nem egyesült Szeretettel…

Egy végtelen egységben lebegett, Lét gondolataiban…


Pivarnyik Anikó versei - homo ludens; „isá, por és homou”; Nagyvárosi haiku fűzér; Szomjazomhomo ludens

világméretű homokozóban ülve
önző akaratára ráfeszülve
homokot szór szemedbe nevetve
s lapátot szorító kezedre nagyokat ütve
ragad el tőled mindent
mit birtokában tudni akar
a Fel-Soha-Nem-Nőtt e pszeudo világban
embernek hívják – általában

világméretű csúszdán játszva
taszítod magadtól parancsolod hátra
s rúgsz belé ha előtted kívánna
lecsúszni sikítva a társas magányba
mindent elragadsz tőle
miben lehetne reménye
az enyém a világ varázslatában
embernek hívnak – általában

játszóteredet gondolataid alkották
kerítést köré tetteid húztak
gúzsba vágyaid kötöttek
mégis van még remény
hogy lásd a szivárványt fölötted
még van remény
mert volt egy pillanatod
amikor rájöttél hogy egy
ki üt s ki az ütést állja
egy ki hallgatna s ki kiabálna
a másik szeméből te nézel önmagadra
ha megölöd utánad ki maradna
még van remény
mert volt egy pillanatod
az örökkévalóság mezsgyéjén állva
egy dobbanásnyi létezés
talált hozzád utat bolygód dalaként
a föld melegéről
a víz ízéről
a levegő illatáról
a tűz erejéről
az olvasztótengelyből kilépőről
gyermekcipőt hátrahagyó önmagadról
még van remény
mert volt egy pillanatod
az illúzió ködös fátylát letépve
egy dobbanásnyi létezés
egy dobbanásnyi…
egy…
még van remény
el nem siratlak
embernek hívnak


„isá, por és homou”

Anyánk volt, ringató, tápláló ősigazság.
Felnevelt, s tarisznyánkba
hétmérföldet lépő csizmát,
terülj-terülj asztalkát csomagolt.
Erős vállunkra láthatatlanná tévő
köpönyeget borított; s az élet vízét,
a szabadság édes ízét nyújtotta
szemében a Mindig Itt Leszek Neked ígéretével.

Anyánk volt, s a törvény szerint engedte el
felnövő gyermekeit értve a szóból:
én akarom, én tudom, én…

Anyánk volt, s most haldoklik…

Szeretetére önzés mérgével,
szelídségére véres vadászattal,
békéjére szögesdróttal,
csendjére rakéták süvítésével,
napjának fényére atomvillanással,
jóságára aljassággal,
igazságára vad, hazug szavakkal
válaszoltunk önigazolást keresve,
nevetve aggodalmán, fájdalmán,
mintha léte nem létünk lenne…
Mintha léte nem létünk lenne!

Gazdagságát falánk sáskarajként pusztítottuk
nem véve észre, hogy a hátrahagyott,
kietlen, sivár táj kiégett, torzult lelkünk tükörképe.
Zabálj, fogyassz! – a gondolat megszűnik,
s úgy tűnik, az igazság dobozba zártan
érkezik Cipolla távirányító-varázslatában.
Imádd teremtett isteneidet!
S feszülj önként a hajsza-keresztre!
Ne aggódj, márkás cuccaidra
lesz, aki kockát vet nevetve.
Te vagy ki kapja, te vagy ki marja!
Te vagy a gyilkos, te vagy a szajha!
Te vagy a pásztor és te vagy a birka!
Te vagy a kés, és te vagy a bánat,
hűséges társa a vérbő halálnak!

De miért is figyelnénk erre, hiszen
vak szemeink előtt izgalmas akciófilm pereg,
kell az adrenalin, a mással történik borzongása.
Tegnap felrobbant a főhős,
ma újra látjuk – más szerepben.
Neki van még egy dobása…


Nagyvárosi haiku fűzér

A balga gerle
feltört aszfalt résébe
vet főtt magot.

Szememről havat
zord tél szele hordott
hegyekbe eléd.

Kiüresedett
Aluljáró-Nirvána
panaszkönyvet kér.

Hídról ledobott
emlékek meddő csatát
vívnak a mával.

Lapos sarkúban
sétál az utca lánya.
Ma szép és szabad.

Palackból szellem
ál-részeg aromája
kábít. Lebegek.

Szomorú hajnal
csókol keserű éjjelt
bús nappal előtt.

Modern madár dal:
autóriasztó
disszonancia.

Csurog a hólé.
Túlhajszolt háztetőkről
garázdálkodik.

Imára kulcsolt
kézzel átkozza sorsát
a lottónyertes.

Rozsdás lakat lóg
nyitott kertkapu zárján.
Kívül maradok.

Tűzfal magaslik
monitor-vörös szemeim
elé – ez magány.

Ellobban a nyár.
Részeg diófa hányja
rőt leveleit.

Beszennyezett ingem
le nem vetem. Az éjben
sötét tónusok.

Az üres könyvtár
poros polcai között
szellem barangol.

Halott virágok
a csizmák talpa alatt
életre kelnek.

Platánfák alatt
tréfás sírfeliratok.
Zokog az ég.

Ez a Most-sziget.
Szerelmes szitakötő
táncol a fényben.

Szürke városom
neonfénnyel csábítja
vidék virágát.

Villamos sikít.
Álmodnak a megkopott,
vén macskakövek.

Az öreg halál
köszvényes ujjai közül
homok pereg.


Szomjazom

Adj a kutadból innom, a te vizedre vágyom
Semmi más nem oltja szomjamat
Sejtjeimből elherdált idők üzennek
A régi moziban az orsó üresen pereg
Égő szemekkel bámulom a vásznat
Hűs, mohos ágyadon engedd, hogy pihenjek
S higgyem, nem a végső fáradtság csábít
Álarcom ledobván, megtört arcomat
Fényedben fürösztve előtted állni
Még nem akarok
Engedd, hogy higgyem

Adj a kutadból innom, a te vizedre vágyom
Semmi más nem oltja szomjamat
Dolgomvégezetlen vánszorgok, félelemmel
Küzdve, dühös démonjaimat megteremtve
Tudván, elég ehhez egyetlen gondolat
Súgj belém lehelt lelkednek, merre menjek
Nem tudom mi a valótlan, s mi a való
Nem más, önmagam, segíts ezt hinnem
Fényedben fürösztve előtted állni
Talán már akarok

Segíts ezt hinnem


Bojtor Iván - Az angyal rajza (egy hajnali déjà vu kapcsán)Egy téli hajnalon, a semmi közepén árválkodó buszmegálló tartóoszlopának támaszkodva álltam. Előttem az úton, a kerekektől kigyötört gödörben mocskos hólé csillogott. Valahonnan a magasból egy esőcsepp hullott alá, és a tócsa felszínén koncentrikus körök futottak szét.
Egy hihetetlenül erős déjà vu érzés csapott meg. Nem értettem miért, láttam már ilyet sokszor. Aztán felderengett bennem, hogy előző este Várkonyi Nándor művét, a Sziriat oszlopait olvasgattam. Lehet valami összefüggés? Talán Atlantisz falainak gyűrűi? Nem, nem. Túl egyszerű lenne ez a magyarázat. Pedig valamiképp’ azzal a könyvvel lehet kapcsolatban. Miről is olvashattam, mielőtt kiütött volna az álom? Nem tudom miért, de úgy éreztem, hogy valami ábráról vagy rajzról lehetett szó.  Talán félálomban, még nyitott vagy félig csukott szemmel, talán nem is olvastam, csak láttam az oldalon valamit?  Valahonnan a tudatom mélyéről az angyal szó türemkedett elő. Angyal? Ábra? Meg van! Az angyal rajza.
Várkonyi Henóch könyvéből idézett. Egy angyal, mégpedig Baraqiél, lehajolt és ujjával rajzolt valamit a puszta homokjába. Lámech lánya (a nevére nem emlékszem), az angyal fehér szárnya alá bújva bámulta a rajzot. „Körök labirintját látta, mint a vízbe dobott kő hullámgyűrűit.”
Valahol itt járhattam mielőtt elaludtam. Lehet, hogy ez a néhány sor váltotta ki a déjà vut? Talán. Vajon olvashattam tovább is? Nem emlékszem.
Mit rajzolhatott az angyal? Mit rajzolhatott Baraqiél? Baraqiél? Talán egy arkangyal? De lehetett több azonos nevű is.
Baraqiél? Baraqiél? Hohó! Lehet, hogy nem is közönséges angyal, hanem egy a lázadók közül, egy a szökevények közül, akik ott hagyva az eget, leszálltak a földre és mindenféle titkos tudományokra tanítottak az embereknek. Mire is? Csillagászatra, a fémek megmunkálásának titkaira, a villámok természetére, a nőket pedig a szem-, és arcfestés trükkjeire.
Kik lehettek ezek az angyalok? Erich von Däniken persze nyomban rávágná, hogy valamelyik távoli égitestről ideérkezett űrhajósok; Nemere István azt mondaná, hogy talán valaki az elődök, a miénket megelőző civilizáció képviselői közül… Mit mondjak én? Időutazó?
Mondhatnám, de hát a szárnyak. Ott vannak azok a zavaró, puha, fehér szárnyak. Nem is mondok semmit.
Mit rajzolhatott egy angyal? Mit rajzolhatott egy lázadó(!) angyal?  Valamit magyarázott. De mit? Talán a Naprendszer felépítését? A bolygók sorrendjét? Hogy honnan érkezett, vagy azt hogy hova akart eljutni?
Valami még ennél is titkosabb tudást? Az anyag szerkezetét? A Bohr-féle atommodellt? Vagy lehet, hogy csak Atlantisz elveszett városát kereste?
Mit rajzolhatott egy angyal?
Megérkezett a busz, és fröccsent a sár.

Néhány hónappal ezelőtt, a fenti írást elküldtem Szinay Balázsnak, a Comitatus folyóirat főszerkesztőjének. Ő azt válaszolta, hogy a küldött anyag túl rövid, kevés önmagában, és ki kellene egészíteni valamivel.
Tudtam, hogy túl rövid, de azt is tudtam, hogy ez csak egy pillanatnyi impresszió megfogalmazása (Vagy csak egy kétségbeesett kísérlet rá?). Elképzelésem sem volt arról, hogy miképpen lehetne folytatni. Idővel el is feledkeztem róla, és az írás elunva a várakozást, elrejtőzött a számítógépen található tengernyi dokumentum között. Mikor néhány napja véletlenül ráakadtam, az jutott eszembe, hogyha én is, homokba írtam volna, mint Baraqiél, akkor már nem is létezne.
Amit az ókorban kőbe véstek, abból sok minden fennmaradt, amit fémre abból már kevesebb (ólomlemezekre karcolt átkok, aranylemezeken fogadalmi felíratok), amit papiruszra, pergamenre írtak, abból arányosan még kevesebb. Néha előfordult, hogy egy-egy elveszett iratot megtaláltak, mint Máté evangéliumát Barnabás sírjában. El lehet képzelni az Újtestamentumot e nélkül? Megtörtént, hogy a megtalált tekercseket elégették, mint Kr. e. 181-ben Rómában, mikor egy esőzés után rá leltek Numa Pompiliusnak, a második királynak sírjára, és abban huszonnégy könyvre. Még amit fába véstek még abból is maradt itt-ott néhány emlék, de amit a homokba írtak abból érthető módon semmi.
Nem tudjuk mit rajzolt Baraqiél, és azt sem, hogy milyen köröket rajzolt Arkhimédész, mielőtt az a feldühödött római katona, aki széttaposta a homokba rajzolt ábráit, és akire a hagyomány szerint rászólt, hogy „Ne zavard a köreimet!”, leszúrta volna.
Az ókorban a homokba írás általános gyakorlat volt. A Szentírásban is olvashatunk róla. János evangéliumának 8. részében említi, hogy Jézus írt valamit: „Jézus pedig lehajolván, az ujjával ír vala a földre”.
Vajon mit írhatott? Nem tudjuk. Nem jegyezték fel. Nem, hogy nem jegyezték fel, hanem, még csak el sem olvasta senki.Bojtor Iván

Bojtor Iván - A JézusmajmolóUgyan, Zagorász! Hitetlen vagy. Mit értesz te ebből?
Figyelj rám! Összekeversz mindent. Ezt, amiről utoljára kérdeztelek, nem al-Halládzs mondta, hanem Shiblí a tanítványa. Te, így hallottad? Tudom, arról a napról sok ostobaságot beszélnek. De, ne higgy nekik! Elmesélem, úgy ahogy történt.
Honnan tudom? Ott voltam. Ott, bizony! Ott, Bagdadban! Ott, a kereszt alatt! Mindent láttam, mindent hallottam. Még gyerek voltam, apám vitt el. Először távol álltunk, az üvöltöző tömegben, de jött Shiblí, hosszan ránézett apámra, aki ettől talán elszégyellte magát, megfogta a kezem és előre húzott egészen a keresztig.
Akkor még mindenki össze-visszakiabált, mint piacon az árusok. A törvénytudók nagyhangon a szúfikat szidták, a szúfik közül Dzsunajd tanítványai meg al-Halládzs tanítványait.  A tömeg hol ezekhez, hol meg azokhoz csatlakozott. Egyszer csak hirtelen csend lett. Ijesztő csend. Hozták al-Halládzst. Sokáig tartott, míg átvergődtek a néma tömegen. Mikor oda értek, először nem is tudtam melyikük lehet a híres al-Halládzs? Meglepődve bámultam. Már sokat hallottam róla, és magamban úgy képzeltem el, hogy olyan hősforma: fiatal, magas, izmos… És a hős helyett csak egy töpörödött, őszszakállú öregembert láttam. Ő lenézett a lába előtt heverő keresztre, majd mikor oldalra az előkészített vaskos szögekre pillantott, felnevetett. Csak nevetett, nevetett. Még a könnye is kicsordult. Közben körbetekintett, szeme megakadt Shiblín, – aki mellettünk állt –, és oda kiáltott neki:
– Abu Bakr! Itt van az imaszőnyeged?
Shiblí oda lépett és eléje terítette a szőnyeget, ő meg rákuporodott, és hosszan imádkozott. Nem emlékszem minden szavára. Régen volt, az imádság meg hosszú, nagyon hosszú. Hogy is emlékezhetnék az egészre? Csak a végére. Valahogy így hangzott:
A Te szolgáidnak pedig, akik hitbuzgóságukban elveszejtenek, tettükért megbocsátasz végtelen irgalmadban. Mert nem tennék, ha nekik is felfedtem volna, amit tudok. Legyen meg a Te akaratod! Magasztallak érte Uram!
A te Jézusod is azt mondta a kereszten, hogy "Atyám! Bocsásd meg nékik; mert nem tudják, mit cselekszenek". Nem ez áll a könyvetekben?
Zagorász! Láttam a gúnyos villanást a szemedben. Te is azt gondolod al-Halládzsról, amit az ulema, aki halálra ítélte? Hogy csak egy jézusmajmoló volt? Pedig csodákat is tett. Még ha a csodáról azt is tanította, hogy az istenhez vezető ezer lépcső közül csak az első. És mégis…
Nem hiszed, Zagorász? Járt a vízen, mint Jézus. Akkor, mikor a foglyokat megszöktette a börtönből. Most miért nézel így? Elmeséljem? Egy csónakformát rajzolt a börtön padlójára, és beleült. Mondta a többieknek, hogy aki szabadulni akar, az üljön melléje. Persze sokan kinevették. De néhányan mégis beszálltak a rajzolt hajóba és vele együtt imádkoztak. Addig-addig, míg az hirtelen megelevenedett és ők a tengeren találták magukat. Al-Halládzs kilépett a „menekülés hajójából” a vízre, és azon járt, a hajó meg követte, úszott mögötte egészen a partig. Az őrök őt másnap ott találták a börtönpadlóra rajzolt csónakban. De a rabok után hiába kutattak.
Ő tényleg azt hitte, hogy alászállt bele Isten szelleme, akitől Jézus, Mária fia született. Ezt a törvénytudók talán még megbocsátották volna neki, de azt, hogy kimondta, ő az „Igazság”, no, azt már nem. Az „Igazság” Isten kilencvenkilenc neve közül az egyik. Így Istennel egyenrangúnak nevezte magát. Ez lett a végzete. Pedig Jézus is azt mondta, hogy „Én vagyok az út, az igazság és az élet”.
Ne mosolyogj!
Azt mondtam, hogy akkor, ott mindent láttam. Ez nem igaz.
Emlékszem, mikor elkezdődött apám megszorította a kezem, én meg elfordítottam a fejem, később a szememet is becsuktam, még a fülemet is befogtam volna, de… A többit te is tudod: megkorbácsolták, keresztre feszítették. Én mindebből nem láttam semmit, mert nem mertem odanézni. Azt viszont halottam, hogy Shiblí, még a kereszten lógó al-Halládzsot is arról faggatta, hogy mi az értelme az Istennel való egyesülésnek? Al-Halládzs még annyit kinyögött, hogy „Ha Istennek adod…”, de nem tudta befejezni csak hörgés jött ki a száján.
Persze azt sem láttam, amikor elmetszették a torkát… A többit meg, hogy a testét négyfelé vágták, négy máglyán elégették és a hamvait a Tigrisbe szórták, azt már én is csak később hallottam.
No, nem fecsegek tovább, mert al-Halládzs is azt mondta: „A fecsegés hitetlenségből fakad”. De azt még elmesélem, mikor is hallottam azt a bizonyos mondatot, amelyről legelőször kérdeztelek.
Hazafelé tartottunk, mikor Shiblí azt mormogta apámnak:
„Al-Halládzs és én ugyanazt az utat jártuk. Engem az én örültségem megmentett, őt az ő értelme elpusztította”.
Akkor persze nem értettem. Hogy is érhettem volna? Most talán értem. Talán…
Később, sokkal később arra is rájöttem, mit mondott volna al-Halládzs a kereszten. A saját tanítását kezdte el, azt idézte. Azt, amit talán mindketten értünk:
„Ha Istennek adod a magad semmiségét, ő neked adja a mindenséget.”

Mert ezt te is érted, Zagorász. Ugye, hogy érted?

Brátán Erzsébet - Lét prófétájaSzeretet örömöt hozott, sugárzott, mint a Nap, ontotta magából a tüzet, amerre járt, végül maga is angyallá változott. Már tudta, mi az a nagy tett, amit végrehajtani született. Csodálatos küldetéssel érkezett, hogy mindenkinek átadja a szeretetet és az üzenetet, hogy együtt határtalan magasságokba emelkedjenek. Sokan köré gyűltek, melegedtek tüzénél, fürödtek a fényében…
Lét prófétája lett…
Lét prófétája, csakúgy, mint minden Ember úgy vélte, hogy amit ő már tud, azt mindenki más is tudja, érti, érzi. Ennek biztos tudatában állt neki a prófétálásnak. Ontotta magából a tüzet, szórta a szeretetet, ám néha meglepetten állt egy-egy visszautasítás előtt. Nem értette, sokan miért nem tudják, miért nem akarják elfogadni a szeretetet. Falakba ütközött. Vádolták, vádaskodtak, nem értették meg, sőt, üldözték, kiüldözték. Több helyre már be sem mehetett.
Megingott a hite, úgy érezte, visszaesett. Meglepetten, értetlenül, tétován bolyongott. Egyre letörtebben kóborolt, már nem akart látni senkit sem.
Magányosan ült egy erdő mélyén, amikor egy napon találkozott Valakivel, aki nem szólt semmit, de végtelen öröm volt a jelenléte. Lét prófétája fürdőzött az őt körülvevő sugárzó meleg aranyfényben. Behunyta a szemét és élvezte a végtelenséget, amelyet már majdnem elveszített. Amikor eléggé feltöltődött, belenézett Valaki szemébe és meglátta benne önmagát, önmagán keresztül érezte az egész lüktető, pulzáló Univerzumot. Egy pillanatra megszűnt körülötte minden. Eltűnt a múlt, nem létezett jövő, együtt lélegzett a Jelennel, hirtelen MINDEN-t tudott. Egy volt Valakivel és a Mindenséggel.
A végtelen boldog lebegés közben Valaki sejtelmesen megszólalt.
– Mondd el, mi bántja a lelked? Öntsd ki a szíved gyermekem!
– Ahogyan szemeid végtelen kék tengerében elmerülök, érzem, hogy mindent tudsz rólam. A múltamról, jelenemről, jövőmről… sőt, többet is látsz, mint amit én magam tudok, vagy valaha is tudhatok itt a Földön… – lehelte Lét prófétája.
Valaki sejtelmesen elmosolyodott és jelentőségteljesen bólintott.
– Így van. Mindent tudok rólad. A lelkek nyitott könyvek…
– Csak tudni kell olvasni bennük! – fejezte be Lét prófétája.
– Bizony! Egyek vagyunk! – helyeselt Valaki, aki most fehér fényben lebegett.
– Mondj valamit… – suttogta Lét prófétája.
– Mondhatok, de nem kell, mert amit mondanék, azt te is tudod! Mindent tudsz, a tudás benned van! Keresd önmagadban!
– Hála… – rebegte boldogan.
– Számtalan lélek még nem érett meg a szeretet megértésére, mert ezen a létsíkon nem vagyunk egy rezgésszinten. Még nem, még a Félelem nagyúr. De a hozzád hasonlók segítségével és összefogásával mind eljuthatunk a Nagy Egységhez! Folytasd, amit elkezdtél! Néha előfordulhat, hogy visszaesel, de nem az a dicsőség, ha sohasem buksz el, hanem az, hogy mindig felállsz és tovább folytatod! Az a dicső dolog, ha bevégzed a küldetésed! Ne törődj vele, ha elsőre nem sikerült, ne törje le a kedved mások hozzáállása, folytasd tovább akkor is, ha úgy érzed, semmi értelme.
– Miért? – kérdezte hitetlenül Lét prófétája.
– Azért, mert pont azoknak van szüksége a legtöbb szeretetre, akik a legjobban elutasítják azt. Látszólag nem történik semmi, esetleg a helyzet még rosszabbá is válik, de hidd el, elvetetted a Magot. Idővel kikel, csak Türelem kell hozzá. Jó Szándék nem hiábavaló. Idővel leomlanak a kőfalak! Engedd, hogy mindenki a saját ütemében fejlődjön, semmit sem kell erőltetni…
– Azt hittem, minden egyszerű lesz, hogy mindenki örülni fog, ehelyett…
– Csalódtál?
– Hm… nem tudom. Nem tudom, minek nevezzem ezt az érzést? Kezdetben a fellegekben repkedtem, minden érzés, minden napfelkelte, minden naplemente, a szivárvány, az eső, az első hó, a telihold látványa örömmel és hálával töltött el. Minden pillanat költőért kiáltott! Repkedtem, szálltam, határtalanul, végtelen. Ez egy napon lehiggadt bennem, s teljesen természetessé, megszokottá vált minden. Nagyon imádtam szabadon szállni, rajongani, imádni mindent… szeretni feltételek nélkül, aztán… most… – és elhallgatott.
– Mi változott meg? A Nap, a Hold, a szivárvány, a napkelte, a holdtölte, az eső, a szeretet, vagy…
– Még nem tudom, de keresem az okát… igazad van, nem a Nap, a Hold, a szivárvány, a napkelte, a holdtölte, az eső, vagy a szeretet változott meg, hanem a hozzáállásom… én változtam meg… – döbbent le Lét prófétája.
– Ne szomorkodj azért, ami eddig történt! Minden így van jól, így kellett lennie, szükséged volt rá a továbblépésedhez! A múlton különben sem változtathatsz, az már megtörtént! Most vagy az utadon, ne érdekeljen, mit mondanak mások. Nem számít, ha elítélnek, minden, amit Rólad gondolnak, őket minősíti. Mindenki azt vetíti ki a másikra, amit ő érez, amit hisz, amilyen lélek ő maga. A világ egy tükör, s mindenki azt kapja vissza, amit kibocsát!
– De ha én szeretetet bocsátok ki, akkor miért bántanak érte?
– Ezt is önmagadban érdemes keresned, ha téged bántanak, az azért van, mert megingott a hited! Önmagadban és a küldetésedben. Még nem tudod elfogadni teljesen…
– Oh… erre nem gondoltam…
– Talán megijesztett a változás és hogy ez mennyi vesződséggel járhat, de tudnod kell, hogy készen állsz az elrugaszkodásra. Terjeszd szét a szárnyaid és ontsd a tüzed, oszd szét magad, s örömöt, boldogságot, szeretet kapsz vissza! Lét prófétája minden segítséget megkap Léttől, fogadd el, engedd meg! Együtt sikerülhet! Eljutunk az Egyhez, újra érezhetjük Őt. Lét szívében végtelen öröm lakozik, ahol az örökkévaló súlytalan, semleges rezgéshullám tengerében egységben lebegnek a lelkek… Minden megtörténhet… ott minden Lét gondolatain múlik… A világegyetem Lét elméjében létezik minden, ami testet ölt, Lét tudatának valamely egyetlen szikrája, minden élő, és élettelennek vélt dolog és maga az ember is ezen gondolatok egyike, aki maga is képes a gondolkodásra. A valóság egy olyan struktúra, amelyben minden mindennel összefügg, kapcsolatban áll egymással, tudattal rendelkezik. Ezt add tovább, ezt sugározd magadból! Érezd a hálát, hogy te lehetsz Lét egyik prófétája! Üdvözöld az új lehetőségeket, és tudd, hogy nyugodtan követheted a szívedet és az álmaidat. A szeretetet tartsd a szemed előtt. Mutass példát! Azzal ösztökélsz másokat, ha elmondod, hogyan változtattad a gondjaidat győzelemmé, soha ne add fel az álmaidat! Emelkedj fel és menj tovább utadon!
Lét prófétája itta Valaki szavait, teljesen átélte a mondandóját, egyre jobban érezte magát, nemcsak a teste emelkedett fel a talajról, hanem a lelke is újból szárnyalni kezdett. Valaki ekkor boldog mosollyal szertefoszlott, szétosztotta magát az őt körülvevő térben, az érzés, amit árasztott ott maradt mindenütt.
Lét prófétája égre emelte a tekintetét. Örömkönnyek peregtek le az arcán, kitárta karjait, magába fogadta a Létezés összes érzését, a legalacsonyabb rezgéstől a legmagasabbig. Már tudta, mi a feladata. Hiszen a szeretet nem más, mint a MINDEN elfogadása, magunkévá tevése… Hálát érzett és mélységes, soha többé meg nem ingatható semleges szeretet érzést Minden és Mindenki, azaz LÉT iránt…


Kis Pál István versei - ...a próféta...; ...jönnek új Jónások...; Missa Solemnis...(verbális Beethoven-átirat); ...pieta...;…a próféta…

még félig lehunyt szeme fürkészi a tájat
az iszaptenger ölén puffadt dög a város

felhozatták vele vállán a keresztjét
nézze aki örül hogy még ilyet láthat
ezt szabta ki neki lám a gondviselés
mielőtt megtérne megbomlott Urához

a félig épült templom túlélte a csapást
nem úgy a sok ház s benne a sok ember
csak ő él már itt a golgotán
a testére szegezett
buta ítélettel

merthogy neki az Úr szabta küldetésül
kiáltsa üvöltve ami pogány vétek

hagyjátok a templomot
veszendő emberek
inkább azt a gátat
a gátat emeljétek

most félig lehunyt szemmel fürkészi a tájat
s egy utolsót köpni gyűjt a szája nyálat…


…jönnek új Jónások…

Sajnálom – motyogja
a csontok közt botozva –
a még fellelhető cetek és nagy halak
rühellik a benzin s kőolaj foltokat
s én se hittem félnótás barátom
hogy lehet még e világban
dolgom vagy dobásom
mert látom én hogy nem úgy van mint régen
nincs béke az égben se
a földön se
hát még Ninivében…


Tudj’ Isten mit keres talán a jelet
bizonyságát annak hogy Jónás a lelet
hogy Jónásé volt e kőporba roskadó
szemgödrének odvát ásító kőgolyó

Akkor persze volt szegénynek
volt még pompás agyveleje
bár nem küldte őt jövőt látni
hangoskodva prófétálni
istenmódra ahogy illik
igét váltott vele


Én mondtam hogy kerüld el a várost
hogy rossz szöveg a negyven napra mához
a feddett népek meg fognak kövezni
ha visszajössz itt nem fog téged
bizony nem fog tőlük
megvédeni senki

Tarsisból vagy honnan indultál el ember
nem vett fel más hajó csak egy öreg tanker
s látod a tenger ez a hasas szörnyeteg
olajat böffenve köpött a partra
mint húsát vedlett csontot
körmöt és szőrzetet


Legyint majd visszadobja
leletét az olajos homokra
mit számít e csont kinek volt bolondja
új Ninivék kelnek és új Jónások jönnek
génkezelt magvából indát keltve töknek
s a népek mint a sáskák
a Földet körbevássák
prófétálhat itt akárki
az Ember ha pusztít  
nincs mód – bizony – 
nincs mód ellenállni

végül is csak kő lesz
e múlásba porladó
pályáján szédülten
kerengő mészgolyó
a genezis esendő csodája
a legkitartóbb golyhó
Jónás koponyája…


Missa Solemnis
(verbális Beethoven-átirat)

Atyám! Én mégis elzengem azt a dallamot,
az imát a bomlott űr csendjébe zárt emberért,
s ne mondd, ne mondd, hogy meg se hallgatod,
mit írt az agyamba igéd, míg fájva a sebhez ért,
de most már nem kell hang se tán, hogy szóljak,
a forma, a szín, a vak szemnek már szitok,
elsőként szólok vagy utolsónak,
nem dal lesz, csak érzés, mi akkor szólni fog!

Kyrie eleison

Már tudom, hogy nincs irgalom!
Tudom, ha elnémul léha dalom,
csak a csend lesz köröttem,
nem az irgalom…
csak a csend,
az ajkamra dermedő iszonyú csend…
mert halni születtem, akár a többi,
miért is próbálnék
futni vagy szökni,
ha sót ízlelt ajkam,
és sajgott a szótól,
azért csak daloltam,
részt kérve a jóból...
de ma már tudom,
ha elnémult dalom,
nem jár majd cserébe
se átok, se irgalom,
s nem én leszek az, ki jajongva kiáltom,
neked úgy is elég,
ha némán, igen, némán, mégiscsak kívánom…

Et incarnatus est

Mert magamra öltöm a fájdalmat,
minden kis múló örömét a testnek,
és hagyom, hogy képzetként áradjak,
akkor is, ha tudom, végül odavesznek.

Gloria in excelsis Deo

Kell-e a dicsőség múló vigadalma,
kell-e, hogy a fának
én kínáljak lombot?
Ha üres szólam a hangos hozsanna,
csak érettem szól,
s nem múlnak el attól,
orcádról a gondok…

Kell-e tőlem hála, ha csak állhatatlan?
Kell-e tőlem ének,
kell-e buzgó ima,
ha eljön az este?
Egyetlenként, Uram, látod-e magadban
azt a másik egyet,
kit le-legyűrt a teste
miközben a legvégső egyetlent kereste?

Kell-e hogy áldjalak, s kiáltozzak érted?
Kell-e hálát adó
hangos magasztalás,
mikor a csöndemet épp annyira érted,
mintha tied volna,
(De hisz ilyet adni,
ki tudna más?)
ujjamon érzem, mint sebedet érzi Tamás…

Sanctus et benedictus

Másokat tett a fájdalom szentté,
nekik rendelt jog a jajongva áldás,
ha volna ki, tőlem tanúságnak venné,
tudná most a testem, miért lenne hálás.

Credo in unum Deum

Csak állok siketen a puszta messzeségben,
és hiszem, hogy itt vannak köröttem a hangok,
hiszem a mindent,
és a semmiségben
elhiszem a tornyot, s benne a harangot…
de ugyan miért is kéne azt hallani,
nem elég, ha hiszek,
hiszek dalomban,
hiszem hogy van, s hiszem hogy lesz, ami
elhiteti velem
a nincsről is, hogy ott van(?)

Csak megyek, kövek élén és perzselő homokon,
mert hiszem, hogy az úton érdemes még járni,
hogy annyi idegen közt
akad még rokonom,
s lehetek Névtelen, mégse vagyok Bárki.
De miért is kellene tudni, amit még nem.!.
Nem elég, ha hiszem,
vagy éppen csak érzem,
nem vagyok hiába magam az egyetlen,
s éppen így az egyben
kiismerhetetlen,
lény a mindenségben?

Jaj, hogy mennyi kérdés marad válasz nélkül,
mennyi még a tudásszülte bolond kételkedés,
mennyi válasz lesz még,
mit el kell hinnem végül,
belátva, hogy a tudáshoz, az a válasz kevés.
Csak idebenn hallom, legmélyembe zárva,
már nem az egyes dalt,
csak a harmóniát,
és hiszem, hogy  hallja keresztjén egy árva,
egy emberségnyi ember,
ki ordítani sem mer,
mert hite szerint játssza, ha játszza,
Istenének fiát.

Agnus dei

Atyám! Én mégis elzengtem ezt a dallamot,
az imát a bomlott űr csendjébe zárt emberért,
s ne mondd, ne mondd, hogy meg se hallhatod,
mit írt az agyamba igéd, míg fájva a sebhez ért,
nem kellett hang se már, hogy szóljak,
se forma, se szín, se áldás, se szitok,
elsőként szóltam vagy utolsónak,
nem lett ez dal, csak érzés, maradva végül így
a legvégső titok!


…pieta…

Arcán az ötvenesek őszes borostája
ruhája elegáns de térdénél kopott
fontosságra vall a disznóbőrtáska
derékszíján a mobil s a félmosoly
az a férfias arcélre szabott
ottfelejtett fajta

ide-oda tekinget majd leül a padra
szemet tükröz az ajtók sorára…
vár szinte nem is mozdul
kezében szorongatja
a finoman erezett
aprócska kezeket
szemeivel is simogatva
figyel a kendő ölelte kis arcra
Rendben lesz minden – sóhajtja 
ahogy a papírok közt matat –
az űrlap a beutaló határozat
itt jó lesz meglátod minden
csak ne hagyd el magad

a szoba lehetne otthonosabb elvégre
az igényes bútorzatért a kerti kilátásért
szép summát dugott a döntnökök zsebébe
mondván – vigyázzanak rá az isten szerelmére
az előrendelt virágot jövő vasárnap ne feledjék
s hogy kitől kapta a névjegyből kitessék

visszaútján a BMV zúgása monoton
ha nem fájna mindene tán el is aludna
tenyerein a két szeg átég a csontokon
a lábsebek kínjától már a cipőt is lerúgta

aztán hogy a keresztútnál
végre megáll feleszmél…

ismerős a hely a tér
a kép mintha égne
naptűztől reszket

döbbenten mered
az erezett kis kézre
mely fia helyett öleli

az elhagyott keresztet…


 
Copyright © 2014 Comitatus folyóirat. Designed by OddThemes