ÚJ TARTALMAK

Hornyik Anna - A gyermekiesség kincsei„Rengeteg kérdésem volt, de tudtam, hogy nem jött még el a kérdések ideje. Azt is tudtam, vagy inkább homályosan sejtettem, hogy minden egyes kérdés, és minden egyes kapott válasz közelebb hozza a felnőtté válásomat..”
Pánti Mária Manó úr c. gyermekmeséje nem szokványos, hagyományos mese, de fabula sem: nem abba a megszokott álomvilágba repíti olvasóját, amelyből visszatérve időszakos megnyugvást okoz és csupán néhány kérdésre ad választ, hanem azon, korhatárt feszegető, szürrealista mesék egyike, amely talán Antoine de Saint-Exupéry Kis hercegéhez hasonlítható.
Mint ahogyan a Kis herceg is eredetileg gyermekeknek íródott, valószínűsíthetően Manó úr célja is ezt szolgálta volna. Amíg a Kis herceg különböző bolygókat barangol be és megismerkedik a valóság mélyebb kérdéseinek lehetséges megvilágításáról, jelen mese kezdetén a még hat éves kislány, a földön járva, különböző lényekkel, vagy épp tapasztalatokkal, fogalmakkal találkozik. Megtudja, mi a Dolog, ami valakit elvisz, vagy éppenséggel nem beszélünk róla, találkozik Valakivel, akinek Értelemre van szüksége, beszélget az Időről, a Szeretetről, a Barátságról, Megértésről… Olyan, szellemi szinten létfontosságú fogalmakról, amelyekről, sajnos, a legkevesebb szó esik a szülők és gyermekek között.
Ezen kalandozásokban, tanításokban a főszereplő segítségére van Manó úr, azaz Greeny, akivel a kislányt a nagyszülei fenyegették jobb viselkedés reményében. A kislány – ámbár kietlen faluban, olyan világban nevelkedik, amely ma már ritkaságszámba megy – a mai kor gyermeke lehet, akinek a szülők hiányát a Manó úr pótolja. Ugyanis, a főszereplőt, a szülők válását követően a nagyszülei nevelik, kietlen helyszínen, ahol csupán a kislány kutyája visz színt életébe. Továbbgondolva, lehet, hogy Manó úr nem is létezik, hanem maga a kislány a Manó úr, aki önmagát neveli, tanítja. Sőt. A szülők különválását.
Izgalmas olvasmány, amely különleges képi és nyelvhasználatával gondolkodásra serkenti az olvasót: valóban léteznének ilyen fogalmak, ilyen értelemben, ahogyan azt az író megfogalmazta? Valóban léteznek olyan kifejezések, jelenségek, pont olyan kontextusban, ahogy a kislány, de akár a Manó úr használ? A válasz: igen, a fantázia világában minden megengedett. Főként a szürrealista irodalomban.
És pont e szabadasszociációk, a szokatlan, váratlan fordulatok, a nem megszokott „egyszer volt, hol nem volt” bevezetés hiánya miatt az olvasmány egyfajta felnőttséget, fogékonyságot, nyíltságot, játékosságot, fantáziát feltételez az olvasójáról. A mesekönyv didaktikus, ugyanakkor mégsem az, hiszen nem ad végleges választ egy adott kérdésre, hanem csupán felvázol egy-egy lehetséges értelmezést. Olyan értelmezést, amely szabad kezet ad olvasójának, elfogadja-e vagy sem. Tanács ugyan szerepel benne, de – mint ahogyan azt az olvasó is tapasztalni fogja – nem mindegyiket fogadja el a főszereplő, csupán azokat, amelyek valóban megmozgatják őt.
A könyv bővelkedik abszurd humorú, azaz börleszk szerű leírásokban, melyek kevésbé ismeretesek a tág olvasóközönségnek, ezért a tájékozottság a könyv megértésének egyik alapfeltétele, hiszen az olykor meglepő társítások, képek a kevésbé tájékozottakat félrevezethetik, a tájékozottakat pedig megnevettethetik.
A főszereplő kalandozásai valójában nem mások, mint a felnőtté válás folyamatai, állomásai, amely folyamatokban arra törekszik, hogy megőrizze gyermekiességét, hiszen az ember a saját élettapasztalatából meríti valódi tudását, s gyermekkori értékrendjére élete végéig emlékszik, csakhogy ezeket az emlékeket múltként kezeli. A mese szerint viszont ezeket az emlékeket felidézve és alkalmazva tartalmasabb, célravezetőbb és nem utolsósorban derűlátóbb életet lehet élni, amely derűlátásra a felnőttek, koravén, vagy a rutinokban élő fiatalok szokványos, megrögzött életében nagy szükség van.
A gyermekké maradás, az ártatlanság, a tisztánlátás fontosságának körülírásán túl még egy központi célt határoz meg a mese írója, amit Manó úr mond ki:
„– De akkor most ennyi volt az utazás? Mi volt a cél?
– A cél maga az út volt. „
…azaz, az együttgondolkodás, -tapasztalás, amely út az egyéni bölcsességhez vezethet. Ezek az egyéni bölcsességnek alapjai Pánti szerint a gyermekiességben rejlenek, abban a tiszta, előítélet-mentes naivitásban, a létnek érdek nélküli szeretetében, amelynek mindannyian egykoron úgymond tulajdonosai voltunk, akár öntudatlanul is. És erre az úgynevezett gyermekiesség kincsére hívja fel a figyelmet Pánti Mária.
A mese rendhagyó jellege, felépítése, nyelvezete, célja nem határolja be a korosztályt, amelynek íródott, így akár felnőttek is olvashatják, akár gyermekek. Fordulatai mind a vidéki, mind a nagyvárosi életmódot ötvözik, amelyek az író gazdag tapasztalatát tükrözik, ebből eredően pedig társadalmi szempontból is lényegtelen az olvasó háttere. Az egyetlen feltétel, amit már fentebb említettem: a tájékozottság és az ebből fakadó nyíltság, humorérzék, lankadatlan optimizmus, mert, ahogy Manó úr is mondja:
„– Bármikor újra kezdheted (az utazást – rec. megj.), nincs olyan hogy valami örökre elveszett, vagy örökre itt maradt.”
Manó úr tanításaihoz minden olvasónak kellemes utazást kívánok!Hornyik Anna


A kiadványt megrendelni az alábbi elérhetőségen lehet:


A kötet facebook oldalára az alábbi linkre kattintva navigálhattok:


Oszdd meg:

Megjegyzés küldése

 
Copyright © 2014 Comitatus folyóirat. Designed by OddThemes