ÚJ TARTALMAK

A tanítványi láncolat irodalmi műhely „Visszatérés” címmel vers és kispróza pályázatot hirdet!A pályázat témája: A „Visszatérés” fogalomkörének értelmezésében és a témakidolgozásban a pályázó szabad kezet kap. Beküldött írások szólhatnak az önmagunkhoz való visszatérésről, egy számunkra kedves, vagy éppen ellenkezőleg, felzaklató, de meghatározó személy visszatéréséről, jelenléte által okozott hatásról, ugyanakkor egyéb létélményekről is, mint példál a hazatérés élménye stb.
Nevezés: Jelentkezni még nem publikált és már publikált írásokkal egyaránt lehet.
Beküldési limit: Egy pályázó maximum 3 pályaművel vehet részt a pályázaton.
Terjedelmi korlátok: Versek és prózák esetében egyaránt 1 A/5-s oldal.Díjazás: AZ 50 LEGJOBBNAK ÍTÉLT ÍRÁSBÓL A PÁLYÁZAT LEZÁRTÁT KÖVETŐEN EGY NYOMTATÁSBAN IS MEGJELENŐ FÜZETET ÁLLÍTUNK ÖSSZE!
Illetve: 
Az I. helyezett 20 000 Ft,
A II. helyezett 15 000 Ft,
A III. Helyezett 10 000 Ft pénzjutalomban részesül.
Jelentkezési és beküldési határidő, elérhetőség: 2014. február 25. A pályaműveket a szinba@gmail.com email címre várjuk, a levél tárgyában feltűntetve a pályázat címét.

Értékelés: A pályázat végeredménye 2014. február 28-tól lesz olvasható a Comitatus folyóirat weboldalán (www.comitatusfolyoirat.blogspot.com), illetve a részvevők személyes email értesítőt is kapnak. A füzet elkészülttéről szóló tájékoztató szintén itt lesz olvasható.
A pályázat legalább 50 pályamű beérkezése esetén tekinthető sikeresnek, ellenkező esetben hosszabbításra lehet számítani.

Enigmák 2. antológia pályázat - meghosszabbított beküldési határidővelAz ÉDEN MŰVÉSZETI HÁLÓZAT és A TANÍTVÁNYI LÁNCOLAT IRODALMI MŰHELY közös pályázatot hirdet a két fél összefogásával megjelenő Enigmák 2. című antológiában való szereplésre!

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK:

Elérkezettnek látjuk az időt, hogy elkészítsük a korábban nagy sikernek örvendő, 2013. júniusában megjelent Enigmák című vers- és próza antológia folytatását! Az előző kötetről tájékozódni itt lehet: http://enigmak.weebly.com/.
A megjelenés tényéről, a könyv beltartalmának értékeléséről neves folyóiratok, magazinok fognak bemutató cikket közölni.
A kötet várható megjelenési ideje: 2014. március vége, április közepe.
A megjelenés tényét könyvbemutatóval, felolvasással ünneplejük, melynek megrendezésére várhatóan Budapesten, később közölt helyszínen kerül sor.

PÁLYÁZATI RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK:

Beküldési határidő: 2014. február 22.
Mennyiségi megkötés, beküldési cím: Minimum három, maximum hat olyan művet (vers vagy próza) kérünk tőletek, melyek szerintetek alkalmasak egy ilyen fajta kiadványban való megjelenésre. A pályaműveket az enigmakantologia2@gmail.com email címre várjuk. Beküldött anyagaitokból egy független szakértőkből álló társaság választja ki azt az egyet (vagy kiemelkedő színvonal esetén akár többet is!), amelyik a kiadványban szerepelni fog.
Terjedelmi és formai megkötés: Egy-egy írásmű maximális terjedele versek és prózák esetében egyaránt hat A/5-ös oldal lehet. Az anyagokat Times New Roman betűtípussal, 12-es betűméretezéssel kérjük. Egyéb formai követelmények szempontjából (sortávolság, margók) a word alapbeállításai tekinthetőek érvényesnek.
Nevezés: A pályázaton való részvétel ingyenes, a kötetbe bekerült szerzőktől viszont hozzájárulási díjat kérünk, melynek összege a következőkből tevődik össze: a zsűri tisztelet díja, szerkesztési díj, tördelési díj, lektorálás, borító tervezés, postaköltség. Ennek együttes összege egy szerzőre bontva 3500 Ft. A hozzájárulási díj befizetéséért cserébe egy példány illeti a szerzőt az elkészült anyagból. Minden további példány megrendelése 2000 Ft-ért lehetséges. A befizetéseket banki átutalással lehet rendezni a következő számlaszámra: Szinay Balázs: K&H bank, számlaszám: 10400157-86766785-83771007.

Eredményhirdetés: Mivel az értékelés folyamatos lesz, a beküldési határidő letelte után néhány nappal már kihirdetjük a nyerteseket, bekerülteket.

A pályázat facebook oldala:

Hornyik Anna - Repedések és tapasztásokKöszönet XY-nak a félrevezető tanaiért az örökkévalóságról, a fogalmakról, a szeretetről, amelyek nélkül nem tudtam volna letisztázni a tévelygők tévelygéseinek okait.

„Tiéd az örökkévalóság” – vallja XY. Nem az a fontos, hogy ki. A tanítása az. Mert, ha a tanítás névadója a prizma, amelyen keresztül vizsgáljuk tanait, már nem a tan lényegére összpontosítunk. Tehát: az a valaki nem azt mondja, minden az örökkévalóság, azaz az örökkévalóság minden, amely magába foglalja azt is, hogy te magad vagy az örökkévalóság, illetve, hogy az Örökk-való te vagy, hanem a „tied”. Birtokos eset. A földi lét alapja.  
A modern felfogással ellentétben, úgy gondolom, nem azzal van baj, hogy létezünk, van esszenciánk, hanem eleve azzal, hogy testünk van, hiszen eme materializálódás tudatossága a birtoklás alapköve. Az én szemem, az én fülem, az én hangom. Véleményem, ismereteim stb. stb. Állandóan a birtoklással foglalkozunk, azáltal értelmezünk, akár a legjobb szándék mellett is.
A névtelenségbe szándékosan burkolt tanító a fogalmak, fogalmazások meghatározásában tévelyeg, miközben minden egyes új fogalom valójában eltávolíthat a lényegtől, darabokra töri az egységet, még akkor is, ha az a rendeltetése, hogy összekösse, összeolvassza a hiányosságokat.
A fogalmaknak eleinte nincs szigorú meghatározásuk: csupán gyűjtőnevek egy ismeretlen, vagy nem egyértelmű létformának, érzésnek, vagy törvényszerűségnek, amellyel sok éven át foglalkozunk, és amelynek a precíz kidolgozása több éven, akár évszázadon át is folyik.  Mindeközben minden új fogalom újabb repedés, amely újabb, kitöltésre, megfogalmazásra váró űrt szül. A fogalomalkotás önmagában kevés. Attól, hogy nem nevezünk meg valamit, még létezik, csupán nem különítjük, emeljük ki a valóság darabjaként. Fogalomalkotási szempontból Ist-n emberi találmány, amely fogalom megjelöli a legmagasabb, legnemesebb, legbölcsebb legkiterjedtebb, elérhetetlen, megérthetetlen összességet, és nincsenek eszközeink ahhoz, hogy lemérjük Őt, vagy, hogy teljes mértékben állíthassuk róla, ismerjük, tudjuk ki, vagy mi ő, hiszen pont ez a nevének értelme.
A mindenség rajtunk keresztül alakul át, mi magunk vagyunk a mindenség változásai. A fogalmazások váltakozó módja pedig nem más, mint egy általános, univerzális tan megteremtése, azaz az egy megteremtése, ami mindenkihez szól. A valódi egyesülés a darabokra tört valóság visszaállítása eggyé, ugyanis a teremtés nem más, mint darabokra törés. Egyoldalú törése a valóságnak, amelyet újra összetapasztana az elkövető/elszenvedő. Valójában, a mi, emberi létünk szempontjából a Ter-mtő hullik darabokra és a teremtmény próbálja újrateremteni fogalomalkotással, fogalmak újraegyesítésével, a középpontból és felső szférákból tekintve: a Ter-mtő a teremtettjével együtt hullik darabokra – s mentenék, mentik egymást.
Nehézséget jelent, hogy a teremtésnek, alkotásnak önmagában nem kell tökéletesnek lennie, hanem tökéletesség-, emelkedettségérzetet kell ébresztenie.
Szellemi szinten minden egyes ember létezik, az is, aki régen levetette földi ruháját. Benne él a többi emberben, abban a világban, amelynek az alapjaihoz akár rosszul, akár jól, hozzátett vagy elvett. Nem kellett tennie semmit, csak léteznie, akár csupán a másodperc töredékéig.
Végezetül: XY a szeretet fontosságát hangsúlyozza, s általa kíván vezetni… A szeretet ebben a kontextusban tulajdon, vagy eszköz, ami a szeretet fogalmának, alapértelmének, eszméjének eltorzítása.
A birtoklás, a magány, az én és a többiek tudatának megsemmisülése, a fogalmak megszűnése az, ami az egységhez vezet. Az egységhez egyetlenegy út járható: a vágy, amely nem tudatos és mégis az. Minden érzékből előtörő, amely a beteljesüléssel találkozik. Vágy, és semmi más. Nem erőszak, nem akarat, csupán vágy. A vágy nem birtokol, nem akar, nem alázat nélküli, nincs feltétele és feltételezhetősége, sem elégedetlensége, hanem egy nagy kérdés, kérés, könyörgés, jámborság, mozgatóerő, amely minden egyes adománnyal boldogabbá teszi a vágyakozót és erősíti vágyát. Ennek a vágynak nincsen konkrét nyelve, de van hangja, az ember alaphangja, amely élete során végigkíséri. Egyfajta mantra ez, amelyet folyamatosan ismétel, öntudatlansági állapotában is.
A hierarchia ismeretlen ebben a szférában, nincs első és nincs utolsó, nincs nagyobb és nincs kisebb, nincs jobb és nincs rosszabb. De van valami: a más. A más esszenciája, vagy esszenciálisan más, amely a másik mással eggyé válva valami új, terjedelmesebb lesz, és kevésbé más. S a másságra, különbözőségre való törekvés az, amely gátolja az egyesülést. Testünk az, amely egyedi csupán, de még az sem az, csak az általunk érzékelt valóság szerint az.Hornyik Anna

Hornyik Anna - A gyermekiesség kincsei„Rengeteg kérdésem volt, de tudtam, hogy nem jött még el a kérdések ideje. Azt is tudtam, vagy inkább homályosan sejtettem, hogy minden egyes kérdés, és minden egyes kapott válasz közelebb hozza a felnőtté válásomat..”
Pánti Mária Manó úr c. gyermekmeséje nem szokványos, hagyományos mese, de fabula sem: nem abba a megszokott álomvilágba repíti olvasóját, amelyből visszatérve időszakos megnyugvást okoz és csupán néhány kérdésre ad választ, hanem azon, korhatárt feszegető, szürrealista mesék egyike, amely talán Antoine de Saint-Exupéry Kis hercegéhez hasonlítható.
Mint ahogyan a Kis herceg is eredetileg gyermekeknek íródott, valószínűsíthetően Manó úr célja is ezt szolgálta volna. Amíg a Kis herceg különböző bolygókat barangol be és megismerkedik a valóság mélyebb kérdéseinek lehetséges megvilágításáról, jelen mese kezdetén a még hat éves kislány, a földön járva, különböző lényekkel, vagy épp tapasztalatokkal, fogalmakkal találkozik. Megtudja, mi a Dolog, ami valakit elvisz, vagy éppenséggel nem beszélünk róla, találkozik Valakivel, akinek Értelemre van szüksége, beszélget az Időről, a Szeretetről, a Barátságról, Megértésről… Olyan, szellemi szinten létfontosságú fogalmakról, amelyekről, sajnos, a legkevesebb szó esik a szülők és gyermekek között.
Ezen kalandozásokban, tanításokban a főszereplő segítségére van Manó úr, azaz Greeny, akivel a kislányt a nagyszülei fenyegették jobb viselkedés reményében. A kislány – ámbár kietlen faluban, olyan világban nevelkedik, amely ma már ritkaságszámba megy – a mai kor gyermeke lehet, akinek a szülők hiányát a Manó úr pótolja. Ugyanis, a főszereplőt, a szülők válását követően a nagyszülei nevelik, kietlen helyszínen, ahol csupán a kislány kutyája visz színt életébe. Továbbgondolva, lehet, hogy Manó úr nem is létezik, hanem maga a kislány a Manó úr, aki önmagát neveli, tanítja. Sőt. A szülők különválását.
Izgalmas olvasmány, amely különleges képi és nyelvhasználatával gondolkodásra serkenti az olvasót: valóban léteznének ilyen fogalmak, ilyen értelemben, ahogyan azt az író megfogalmazta? Valóban léteznek olyan kifejezések, jelenségek, pont olyan kontextusban, ahogy a kislány, de akár a Manó úr használ? A válasz: igen, a fantázia világában minden megengedett. Főként a szürrealista irodalomban.
És pont e szabadasszociációk, a szokatlan, váratlan fordulatok, a nem megszokott „egyszer volt, hol nem volt” bevezetés hiánya miatt az olvasmány egyfajta felnőttséget, fogékonyságot, nyíltságot, játékosságot, fantáziát feltételez az olvasójáról. A mesekönyv didaktikus, ugyanakkor mégsem az, hiszen nem ad végleges választ egy adott kérdésre, hanem csupán felvázol egy-egy lehetséges értelmezést. Olyan értelmezést, amely szabad kezet ad olvasójának, elfogadja-e vagy sem. Tanács ugyan szerepel benne, de – mint ahogyan azt az olvasó is tapasztalni fogja – nem mindegyiket fogadja el a főszereplő, csupán azokat, amelyek valóban megmozgatják őt.
A könyv bővelkedik abszurd humorú, azaz börleszk szerű leírásokban, melyek kevésbé ismeretesek a tág olvasóközönségnek, ezért a tájékozottság a könyv megértésének egyik alapfeltétele, hiszen az olykor meglepő társítások, képek a kevésbé tájékozottakat félrevezethetik, a tájékozottakat pedig megnevettethetik.
A főszereplő kalandozásai valójában nem mások, mint a felnőtté válás folyamatai, állomásai, amely folyamatokban arra törekszik, hogy megőrizze gyermekiességét, hiszen az ember a saját élettapasztalatából meríti valódi tudását, s gyermekkori értékrendjére élete végéig emlékszik, csakhogy ezeket az emlékeket múltként kezeli. A mese szerint viszont ezeket az emlékeket felidézve és alkalmazva tartalmasabb, célravezetőbb és nem utolsósorban derűlátóbb életet lehet élni, amely derűlátásra a felnőttek, koravén, vagy a rutinokban élő fiatalok szokványos, megrögzött életében nagy szükség van.
A gyermekké maradás, az ártatlanság, a tisztánlátás fontosságának körülírásán túl még egy központi célt határoz meg a mese írója, amit Manó úr mond ki:
„– De akkor most ennyi volt az utazás? Mi volt a cél?
– A cél maga az út volt. „
…azaz, az együttgondolkodás, -tapasztalás, amely út az egyéni bölcsességhez vezethet. Ezek az egyéni bölcsességnek alapjai Pánti szerint a gyermekiességben rejlenek, abban a tiszta, előítélet-mentes naivitásban, a létnek érdek nélküli szeretetében, amelynek mindannyian egykoron úgymond tulajdonosai voltunk, akár öntudatlanul is. És erre az úgynevezett gyermekiesség kincsére hívja fel a figyelmet Pánti Mária.
A mese rendhagyó jellege, felépítése, nyelvezete, célja nem határolja be a korosztályt, amelynek íródott, így akár felnőttek is olvashatják, akár gyermekek. Fordulatai mind a vidéki, mind a nagyvárosi életmódot ötvözik, amelyek az író gazdag tapasztalatát tükrözik, ebből eredően pedig társadalmi szempontból is lényegtelen az olvasó háttere. Az egyetlen feltétel, amit már fentebb említettem: a tájékozottság és az ebből fakadó nyíltság, humorérzék, lankadatlan optimizmus, mert, ahogy Manó úr is mondja:
„– Bármikor újra kezdheted (az utazást – rec. megj.), nincs olyan hogy valami örökre elveszett, vagy örökre itt maradt.”
Manó úr tanításaihoz minden olvasónak kellemes utazást kívánok!Hornyik Anna


A kiadványt megrendelni az alábbi elérhetőségen lehet:


A kötet facebook oldalára az alábbi linkre kattintva navigálhattok:

Dezső Ilona Anna - Februári gondolatfoszlányAzon gondolkodom, miért eszem éjszaka?
Kényszeresen, mániákusan, sötétben, rejtve, akár egy tolvaj. Vagy mint egy rossz gyermek? Igen. Bár tudom, hogy nem szabad, de valamiért a „titkon”, boldoggá tesz. És még az sem tart vissza, hogy reggel aztán, amikor felébredek, újra, meg újra ráállok arra a fránya, gonosz mérlegre.
Az emberiség, az elhízás irányában halad, ezt mondják, és mi, akik aránylag, vagy viszonylagos jólétben élünk, ezt természetesnek vesszük. Persze, mint minden, ez is relatív, vagy talán nem is igaz az állítás, mert csak egy része hízik, a másik meg fogy! Olyan az emberiség is, mint a Hold. Hol nő, hol csökken, de olyan, hogy sokáig egyforma lenne az állapota, nem létezik.
Mi, mindenre azt mondjuk ciklikusan, szabályosan, törvényesen… Pedig ez sem igaz.
Az idén, már ötvenharmadik éve nézem a holdat. A napot csak azért nem, mert már rég megvakított volna! Ő nem hagyja magát, őt nem lehet megcsodálni. Drágán fizetünk minden pillanatért, valahányszor hunyorogva, leselkedve rápislantunk. Nem tudom, van-e olyan, aki nem járta meg eddig vele? Én sokszor, és sokféle képpen.
A hold viszont hagyja magát. Ő nem szégyenlős, és nem is rosszindulatú, mint ahogyan azt sokan ráfogják. Megbélyegzik olyannal, ami nem volt rá jellemző soha sem. Milyen könnyű kimondani a butaságokat! Tudatlanul, vagdalózva, meggondolatlan szavakat vágunk bele a másik szívébe, agyába, és az úgy aprítja fel méltóságát, büszkeségét, emberségét, mint kés a kenyeret. Viszonzásul, alaposan megfeni nyelvének hegyét, és gyors egymásutánban szúr, máskor meg csak kínosan, fájdalmasan, megroppant, mint a kenyér héját. Hát ilyenek vagyunk a holddal is mi emberek, mindig.
Amikor megtelik, átsüt rajta a nap, az az önző, akinek fényét csakis ilyenkor láthatjuk, mert aljassága nem ismer határt! Máson keresztül mutogatja magát! Szemtől szembe soha sem engedi megcsodálni felszínét. Sunyi, akár azok a barátaink, akik mindig fő lehajtva beszélnek, elbeszélnek az arcunk mellett, érezzük hideg leheletüket, de soha sem látjuk a tekintetüket, mert alaposan elrejtik lesütött szemhéjuk mögé.
Van egy közvetítőnk, a hold. Ő aztán elvisel minden bántást, ráfoghatnak bármit, halálos tulajdonságokat, meg mindent, de a lényeg, hogy nem önző! Ő megengedi, hogy a Nap által diktált ciklikus rendben, megcsodálhassuk a mögöttes fényt. Utána gyorsan fogyni kezd, majd újra nőni, mint aki fél, mert kiadta a másik titkát, vagy csak elrejti azt a közlékeny, titkot megtartani nem képes önvalóját? Ki tudhatja, pontosan mi, miért történik? A lényeg, hogy mi igyekszünk mindenbe belemagyarázni a saját teóriáinkat. Hatalmas tudásunkat! Elvégre az ember mindenható, és a Mindenható maga az ember! Vagy mégsincsen így?
Micsoda energiák szabadulnak fel, ebből az állandó bujkálásból! Tengerek tudnak nőni és apadni, egész földrészek eltűnni, mások felbukkanni. Nélküle nem tudná ez a silány agyunk, hogy pihenőre kell térni, és ha ő nem volna, azt sem tudnánk, hogy a könny, ami a szemünk sarkában csillog, tud szép is lenni.
Ha a hold is egyformán csillanna meg, akkor minden ugyan az lenne, de hát az ő arca mindig változik. Hol egyik, hol másik gödröcskéjét láttatja magából, s hol erről, hol arról az oldalról kacsint reánk. Jobbja, balja, alja, teteje, mindene és mindig változik, csak hát mi emberek nem érünk rá őt tisztességgel megismerni.
Meg akarlak látni, mutatkozz hát be, mondom magamban, amikor végre ennyi évesen felismerem mekkora csoda, hogy van nekem. Ő, az állandó, a kiindulási pont. Ő, akire ráfogják, hogy szomorú, hogy csaló, és csak Isten tudja, mennyi mindennel vádolják, rágalmazzák? Pedig még a halál is független tőle, az élet része, nem az éjszakáé, akkor érkezik, amikor eljön az ideje. nem befolyásolhatja sem a nap, sem a hold. Ő is van, akár a születés, vagy ahogyan a nappalt az éj váltja, a sötétet a fény… Milyen nehéz lenne, ha nem így lenne, hiszen még ezek a gondolatok sem tudnának nélküle beérni?
Miért is beszélek én most a Holdról? Hiszen, sem felmagasztalni, sem megvetni nem akarom, csak a helyére tenni a dolgokat itt bent, leginkább magamban. Persze, kicsit azért exhibicionista vagyok, mert saját képzelgéseimet, rendre megosztom az egész világgal. Ám, ezt is csak jó értelemben, és kicsit igaz, mert nem nemiségemben vagyok magamutogató, az nagyon távol áll tőlem!
Mit érne a tudás, tanítás nélkül? Lehetne-e tanítani, tudás nélkül? Rendelkezem-e, bármilyen konkrét ismerettel? Vagy csak zsigerből írom és teszem a dolgomat? Magam sem tudom!
Fiatal koromban annyi mindent szerettem volna megírni, de nem ment. Ahogy elértem a második mondatom elejére, már tudtam hiteltelen, mert nem érett be. Sokáig vártam, erőlködtem, majd rendre feladtam a kísérleteimet.
Ma már nem akarok írni, azt sem akarom, hogy fennmaradjon ez a gondolatfoszlány. Csak úgy jön, magától.
Február közepét írjuk. A tegnap még jókora kupacokban állt a hó! Bő egy hétig, kitartóan bújócskázott a nap, esze-ágában sem volt kiszállni meleg felhődunnájából! Igaz, régebben, legalább háromhónapnyit aludt, de hát akkor kit érdekelt? Huszon-, harminc-, vagy negyvenévesen ki törődött vele egyáltalán?
Az idén, későn jött télből, korán lesz tavasz. Boldoggá teszi a lelkemet! Már az sem zavarna, ha soha sem aludna, és mindig égetően sütné, a tőle megfoltosodott arcomat.
Reggel van! Odakint, ez a furcsa fényű égitest, máris cikázik egy pillangóval.
Na, megállj te csaló! Ma azért is belenézek a szemedbe!Dezső Ilona Anna
 
Copyright © 2014 Comitatus folyóirat. Designed by OddThemes