ÚJ TARTALMAK

Pásztor Attila versei - Holttündér; Pogány Karácsony; Hó és jég; Rókaszőlő

Holttündér


Kőcsipkék feszülnek –  
patakot fésülnek,
zuhanó szalagot.
Szakállas kőbéka
örvény-zöld tajtékra 
hímezi a habot.

Tó felett pára leng,
fodrokat nyel a csend…
Szirt alatt nőalak.
Szellő kap hajába –
szíve hajlékába’
süt a hold, mint a nap.

Szabad s határtalan
sorsának titka van –
legendák övezik.
Férfiak kutatják –
szerelmét a balgák
szüntelen’ keresik.

Lábához hull a nap –  
Istenszéke alatt
fényt fürdet magában.
S ha látják meztelen’ –
fordul és nesztelen
int:  – Gyere utánam!

Combja mint íj feszül –
sziklák közt fut-repül,
hegycsúcsokig felér…
Fehér sóhaja hull – 
csillagköddé simul,
eget és földet ér.

Teliholddal dalol,
lelket láncol-rabol,
hangja mind’ táncba hív…
Elég egy szökkenés
szirtfokon s mint a kés –
mélybe szempár taszít.

Tündér vagy boszorkány,
eleven szobor tán –
oly rezzenéstelen…
Álom vagy valóság
tűnik a habokba – 
ezüstös hirtelen…


Pogány Karácsony


Pásztorok éneke hajlik a szélben,
csillog az estben a tó – jege márvány,
szállnak a varjak az éj hidegében,
Hold fele hízik a fák koronáján.

Apraja-nagyja a téli vidéknek
rázza a botra szögelt szemü láncot,
ősi regős hagyomány ha felébred,
járni a vérbeli isteni táncot.

Módos a gazda, ha jár-kel a butykos,
ízlik a bor, csuda friss a pogácsa…
Szembogarakban a tűz heve futkos,

cseng a pohár meg a lány kacagás ma.
S mintha az Ég – tavasz intene vissza:
árad a fény… viszi-hozza tarisznya.


Hó és jég


 Nap símul zord bérctetőkre,
 hómezőket hímezőkre.
 Ág moccan –  friss csönd az erdő,
 harkály szól, sapkás kereplő.
    
 Szél – csitulva hópihékkel,
 kört ír, s varázsvesszejével
 jégre – tünde-könnyű kéz,
 kristályfény forgót igéz. 
    
 Lenn szoknyás fák ingó karja
 vékony páncéllal takarva
 parton széncinkét hintáztat,
 szárnya kél sok-sok pisztrángnak.

 Láthatatlan, font kötéllel
 akarat ví – eltökélttel,
 s hajtja mind’ az ősi álom,
 szökni! – fel a napsugáron…

 Rab tör így, ha kap istrángból
 eleget s szelleme lángol,
 s tudja, míg sorsát tanulja,
 vissza hullhat újra s újra.

 Napba tér, ki jóssá bölcsül,
 s szív-mélyén a fény meg csönd ül,
 s az Eget fent s lent csodálva
 szeretni lesz minden vágya.

 Szeretni… holló fehéren,
 csepp lenni egy csöpp tenyéren,
 olvadni halk nevetésben
 s hány… mennyei ölelésben!

 Szöszhajával szökken a szél,
 fátylat bont – már lanyhul a tél,  
 s forrás mentén, mint a tóban –
 kék csillan két szarvas nyomban.


Rókaszőlő


Erdőszélen öreg fácska, girbegurba minden ága,
s amit terem, csupa vackor, kukac is felfordul attól.
Ám, hogy szőlő is fut rajta, a madárnép számon tartja,
s mikor érik, csemegéznek rigók és a seregélyek.

Róka sunnyog kertek alól, lábra áll, légbe szimatol,
s hol a szellő szőlőt himbál, mancsával le- s fel kalimpál.
De a fürtöt el nem éri: - „Savanyú mind!” – így becsmérli.

Hiányzik a macska-karom és a valódi „Akarom!”,
amivel a fára szökne, s lakmározhatna belőle!
S az Igazság – minő varázs! – képére száll, mint lódarázs
mielőtt eloldalogna, s gombóccá lesz róka-orra!
Oszdd meg:

Megjegyzés küldése

 
Copyright © 2014 Comitatus folyóirat. Designed by OddThemes