ÚJ TARTALMAK

Götli Kinga Réka - Mikor megérnek a szavak


Életünk egyfajta monotonitással bír. Kötelességek halmaza irányítja figyelmünket, igyekszünk megtenni, amit az adott nap ránk ró. Szókincsünk éppenséggel nem gyarapodik, a szükségesre szorítkozunk. Rohanó világunk nélkülözi már a merengést a szavak ereje, hatása felett.
Szavaink, s beszédünk már nem nyit távlatot, nem fűt át az életnek tüzével, nem vesz szárnyára, nem érint. Mozdulatlan szürke egyszerűségük lett a nyerő. Csak gyorsan, gyorsan, marad a felszín, a szavak sokasága. Csacska fecsegések köszönnek ránk lépten-nyomon. S hogy ne kapják föl mások a fejüket, hangunk másképp szól, csöndesedünk.

Götli Kinga Réka - Utak


...Amikor a körénk „felépített ház" szép szavakból, képekből és vágyakból áll, de belül mégis üres, nem lesz belőle templom…
Valami elszalasztott érzés lengi át az egészet, melankólia, csendes fájdalom, áttörhetetlen falak az ember és a világ közt a háttérben. Fényt nem lehet akarattal bevinni valahova és megtölteni vele a belsőt, az írást és mást sem. Vagy van és ragyog, vagy nincs. A késztetés és a szándék ott van. Akarni nem lehet. Akarattal elindított szándék mögött ott marad a rejtett fájdalom, a megannyi visszahúzó kötelék, a remény csak remény marad soha el nem érhető illúzió. Nincs ki- és megszabadulás, az akarat gúzsba köt, hiába a szép remény, szép szó, az új utáni vágy-álom.

Szinay Balázs - Rosszarcú emberek
„…Kétségtelen, hogy bizonyos lelki alkathoz bizonyos fizikai alkat és a kettőhöz bizonyos világmagatartás, szellemi helyzet és világszemlélet tartozik. És kétségtelen, hogy egyes történeti korok bizonyos típusú embereknek kedveznek és ezáltal válik bizonyos világszemlélet uralkodóvá. Összefüggés van a testi alkat, a lelki struktúra, a világszemlélet szellemisége és a szociális struktúra között...” (Hamvas Béla)

Az arc, mint a szellem durva fizikai szinten manifesztálódó lenyomata az embert minden korban foglalkoztatta. Egyes korok szimbólumként, érzelmek és hiedelmek kifejezőjeként az ábrázolás eszközévé emelték, más korokban pedig egyenesen a személyiség mélyebb rétegeire következtettek belőle, általa személyiségtipológiákat állítottak fel. Egy biztos, az arc az ember saját külsejére írt önéletrajza és személyes szellemtörténetének kifejezője is egyben. Valószínűleg nem létezik olyan ember, aki ezt ne tapasztalta volna, viszont olyan is kevés van, aki ennek jelentőségére ráébredt.

Szinay Balázs - Rásza - tánc az IstennelAz Istenmegvalósítás legmagasabb szintje nem a kölcsönös szeretet, hanem a szerelmi viszony. Azok, akik csak a materializmus szűrőjén keresztül képesek szemlélni (és nem látni) a jelenségeket, ebben éretlen túlzást éreznek, aki viszont már volt szerelmes, pont az ellenkezőjét látja. Ő tudja azt is, hogy a szerelmi viszony páratlan élménye nem a szexualitás, hanem a tánc. A szerelmes elfogadja Isten felkérését és táncol az Istennel. Lelke könnyekbe borul, elméjét a szerelem eksztázisa ringatja révületbe.

Lengyel János - Szeretet és tolerancia


A legtöbb ember toleranciája abban merül ki: rendben van, elfogadlak, talán szeretlek is, de csak akkor, ha azt teszed, amit én jónak látok.
Valójában ez nem tolerancia, hanem feltételeken alapuló függőségi viszony. Ugyanakkor elegendő ok a kérdés feltevésére: hogyan várhatja el egy ember, hogy elfogadják és szeressék, ha ő nem fogadja el a másikat feltételek nélkül? Ha ő nem lehet az aki, én milyen jogon lehetek önmagam?

Lengyel János - Kisember nagy álma


A Gonosz sokarcú ármánykodó, bámulatosan tudja álcázni magát. Előszeretettel ölti magára a Jóság képét, hiszen valaha első volt az angyalok között. Legnagyobb szemfényvesztése, hogy elhiteti – nem is létezik. Pedig nagyon is él, elemében van már sok ezer éve, amióta a porból felegyenesedett a homo sapiens. A Föld az igazi játszótere, az ember a kedvenc játékszere. Birodalmat épített, vörösre festette, hogy ne látsszon a vér, ami összetartja. A kirakatba Patyomkin kulisszákat épített, aki kívülről szemléli, vágyakozzon utána. A tökéletes világ. Földi paradicsom, a Pokol legteljesebb álcája. Ahrimánnak hívatta magát elvtársaival. Holló a hollónak mégis kivájja a szemét, ahogy a cápák felfalják sérült társukat.

Koczeth László - Modi, avagy egy szenvedélyes festő végnapjaiA Rosalieban
 
Késő van.
Az idő lassan éjfél felé jár.
Az asztalon szétfolyó olcsó bor tükrében látod arcod torzóját.
Fekete hajad csatakosan lóg szemedbe, ahogy billegsz a széken, s kifordított zsebedből néhány sou görög, csörömpöl hangosan tova a ragacsos kövön. Pablo is elment, Lipchitz, Soutine és a többiek is.
Csak a csapos törölgeti a pultot rongyával, mérgesen oda-odacsapkodva, feléd pillantva.
Káromkodsz, s nagyot köpsz mérgedben, mikor rádrivall a garcon:
– Amadeo, gyerünk haza! Elég volt mára!
– Mibőőől volt elég? – ordítasz, nyakadon hízik az ütőér.
– Nekem nem elég az életből soha – kiáltod megtántorodva a hirtelen felállástól. – Olyan vagyok, mint medréből kilépő fo....folyó, szé...szét ...táradok... s eljutok majd mindenhova, a Föld összes sarkába...ott lesznek a képeim mindenütt, ahol emberek élnek... – s kezeddel körívet rajzolsz tengelyed körül megfordulva, s visszahuppansz a nyikorgó székre.
Fejed két kezedbe ejted, sóhajtozva, közben cigarettádból fújod a füstkarikát, s nézed elhajló imbolygásait, fújtató, részeg leheleted elől.
– Jeanne, Jeannine – suttogod rekedten. – Miért hagytál el engem, miért?
Lehajtod a félig telt poharat, felkapod az abszinttal teli üveget, majd ugyanazzal a lendülettel a sarokba hajítod, s elsodorva utadból két széket, kitámolyogsz az ajtón.
 

Zoltay Lívia - Bélyeg / Farsang (variációk egy témára)
Bélyeg


A nő tőlem balra, a szemközti ülésen utazott a metrón. Első látásra nem volt rajta semmi különös. A húszas évei vége felé járhatott. Fekete kabát volt rajta, fekete harisnyával és lakkcipővel, a nyakában egy vékony fehér sál, összefogva egy sötétpiros, tojás alakú kitűzővel.

Szinay Balázs - Jézus, Osho és a "Mustármag"Osho: XX. századi független spirituális tanító, misztikus, gondolkodó. Azon kevesek egyike, aki maga egyetlen leírt sort sem hagyott hátra. Könyvalakban csak élőszóban elhangzott előadásai jelentek meg. Felszólalásai során viszont szinte mindegyik jelentősebb filozófiai és vallási rendszer tanításaihoz, legfontosabb szent könyvéhez részletes magyarázatott fűzött. Tamás Jézus Krisztus 114 példabeszédét jegyző apokrif evangéliumához fűzött kommentárjaival a Mustármag címen napvilágot látott kiadványnak köszönhetően ismerkedhetett meg a magyar olvasó.

J. Simon Aranka - Kopogó tűsarkak


A tűsarkak gyors ritmusban, határozottan, szinte katonásan kopogtak a sétálóutca díszburkolatán. Lehetetlen volt nem fölfigyelni a lépteit szaporázó csinos fiatal nőre, szép arcából kiragyogó búzavirágkék szemére. Az iskolából kiözönlő, nagyhangú csapatokba verődött tini lányok vihogással palástolt áhítattal, a nők ajakbiggyesztéses irigykedéssel, a fiúk és férfiak nem titkolt sóvár pillantásokkal méregették.

Bojtor Iván - A vizakirályÓnszürke délelőtt volt. A szemerkélő esőben, csak két horgász gubbasztott a rakparton. Az első, amelyiket megszólítottam, még csak rám se nézett, a második beszédesebb volt:
­– Viza? Itt? Egyetlenegyről tudok. Valamikor a nyolcvanas évek végén, az Árpád-híd mellett akasztották meg. Persze nem verték nagydobra, mert ide sereglettek volna a hiénák, az elektromos kütyüikkel, és kipusztítottak volna mindent. Azt hallottam az utolsókat mind Paks környékén fogták ki. Valamiért szeretik azt a részt. Szerintem azért, mert az atomerőműnél melegebb a víz. Vizakirály? Hát az meg mi? Valamilyen helyi Loch Ness-i szörny? Marhaság. Nem tudom, ki talál ki ilyeneket.

Koczeth László - A szépség esztétikája a japán művészetben


„Minden művünk a semmiségbe téved, akár a csónak, hullámtól dobálva. Csöndes halálé lesz a hangos élet. Mi marad itten? Egy árnyéknak álma.” (Hitoshi: Mulandóság)
 

Ahhoz, hogy megértsük a japán emberek kifinomult érzékét a harmónia, a művészi ízlés iránt ismernünk kell lelki beállítódásukat.
Gyakorlatilag 3 vallás hagyott nyomot a történelem során a szigetország lakóiban.
A sinto- mely a természeti szépségek iránti fogékonyságot, a buddhizmus- mely a sorsszerűséget, a megpróbáltatásokkal szembeni ellenállást, a művészetek filozófiai alapjának megerősítését hozta, valamint a konfucianizmust, mely az erkölcsi tanítások teljes elfogadását, a hűség fogalmának odaadó gyakorlatát jelentette, az idősebbek, feljebbvalók, a családdal szemben.
A természetszeretet elragadtatásból, nem a természet erői iránti félelemből fakad. A japán tájra jellemző a hegyek, síkságok váltakozása és a párás levegő halvány színtónusokat generál. Jellemző itt az évszakok erőteljes szétválása, elhatárolódása. Sajátosan életritmusukat is ennek rendelik alá.

Felolvasás és beszélgetés J. Simon Arankával

Az Irodalmi Rádió szerkesztősége szeretettel vár minden kedves érdeklődőt
következő felolvasóestjére
Miskolcra, a Művészetek Háza kávézójába,
ahol bemutatkozik

J. Simon Aranka

Időpont: 2011. június 21., kedd, 18:00

A szerzővel beszélget: Zsoldos Árpád, az Irodalmi Rádió főszerkesztője
J. Simon Aranka írásait felolvassák az Irodalmi Rádió előadói.

A belépés ingyenes.

J. Simon Aranka írásaiból itt lehet olvasni:


Koczeth László - Hivatása pedagógus (Beküldve a pedagógusnap alkalmából)


Pedagógus vagy?

Akkor emlékezned kell, amikor izzadó tenyérrel, torkodban dobogó szívvel, teli lelkesedéssel
tartottad meg első órádat, foglalkozásodat. Kevés is volt talán az a szűkre szabott idő mindarra, amit a főiskolán, egyetemen magadba gyűjtöttél. Milyen boldog voltál, mikor úgy gondoltad, na, ez jól sikerült.

Csanády Nóra - Fatális tévedés


Hideg, november végi reggel volt. János mindig gyűlölte a telet, a hosszú sötét éjszakákat, a havat és az ónos esőt, a fagyos reggeleket. E pillanatban mégis boldogan autózott a kanyargós országúton, egyre távolodva az unalmas kisvárostól, ahol Margittal éltek. Körülnézett a dombvidéken. A hajnal hamvas dérfátyollal fedte be a lankákat, a fák csupasz ágainak meztelenségét a zúzmara hófehér, borzas kéreggel leplezte. Az előtte kanyargó aszfaltos úttest a rárakódó filmszerű jégréteg alatt eltűnt, egybeolvadt a természettel. János lehúzta az ablakot, hagyta, hogy a beáramló, jeges, kristálytiszta levegő az arcába vágjon. Megborzongott, de nem a hidegtől, hanem a benne elhatalmasodó izgalomtól és várakozástól. Ahogyan távolodott az otthonától, és maga mögött hagyta a kilométereket, úgy szabadult meg a több éve magában hordott szorongástól, a megalázottság fojtogató érzésétől. Gondolatai olyan tisztán és világosan keringtek az agyában, mint amilyen friss volt ez a novemberi reggel…

J. Simon Aranka - Másik Péter


Pétert vidékre szólította a munkája. Sikeres hetet tudhatott maga mögött, és élvezte is a vidéki miliőt, de valahogy mégis hiányzott neki Budapest a maga túlméretezett forgatagával, idegbajosságával, idegenszerűségével együtt is.
Boldogan lépett a Keleti peronjára. „Végre, hazai földön!”, sóhajtott fel elégedetten. Hátizsákját hanyagul a vállára vetette, és elindult az aluljáró felé. A lépcsőn lefelé menet hatalmasat kordult a gyomra az éhségtől. „Na, ezt aztán az egész csarnok hallotta”, sütötte le a szemét szégyenlősen. Végül is reggel evett utoljára, most meg délután fél négy volt. Igazán itt volt az ideje, hogy méltatlankodó gyomrát elhallgattassa. Ahogy a lépcsők aljára ért, orrát betöltötték a gyorsbüfék felől terjengő szagok. Az olajban fortyogó krumpli, a sisteregve sülő pecsenye és a fokhagymás kolbász illata egyetlen nyálcsordító kavalkáddá forrt össze.

Comitatus folyóirat I. évf. 4. szám

Első évfolyam, negyedik szám - 2011.06.10.

Olvass bele (teljes képernyős, lapozós változathoz kattints a képre)!


Vagy töltsd le!

Pánti Mária - Boldog születésnapot Katona József!Dráma. Én ezt a szót hallva azonnal Psota Irénre gondolok. Számomra mindenkor ő lesz ennek a műfajnak a királynője. De ha áttekintem az általa játszott szerepeket, a csodálat mellett valamiféle szomorúság lopódzik a szívembe, kicsit elkomorodok én is. Egytől-egyig rég született, hatalmas írók művei. Sehol egy új dráma, egy új kritikus helyzet, melyet színre lehetne vinni, sehol a XXI. század nagy erkölcsi konklúziója. Nincsenek talán új konfliktusok? Vannak, csak a hagyományos dráma, mint műfaj nem ismeri ezeket. S mindjárt a következő gondolatom az lesz, hogy a dráma, valószínűleg azért lett ilyen mostohagyerek, mert – lássuk be, nehezen eladható.

Három az egyben pályázat - pályázati összefoglaló és eredményhirdetés

A tanítványi láncolat irodalmi klub ez év júniusának végére ütemezte be első hangoskönyvének, hangos antológiájának megjelenését. A hangoskönyvben szereplő szerzők sorába egyrészt a Három az egyben névre keresztelt pályázat által, másrészt felkéréssel lehetett bekerülni.
A meghirdetett pályázatra körülbelül 550 szöveges pályamű érkezett be. Mivel a beérkezett pályaművek között lényegesen több volt a próza és a beküldött anyagok egészét tekintve is több volt a minőségileg érett prózai munka, az eredetileg tervezett 30 vers és 20 próza helyett 25 vers és 25 próza került be az összeállításba.
A Három az egyben pályázat keretében a készülő kiadvány címére és borítótervére is lehetett ötleteteket adni. E két utóbbi kategóriában a beküldött anyagok ismeretében egyértelmű döntés született.
A kiadvány a tervek szerint június negyedik hetétől lesz elérhető. A hangoskönyvben szereplő írásművek olvashatóak és hallgathatóak lesznek az összeállítás önálló weboldalán, illetve CD formátumban a teljes anyag megrendelhetővé lesz. A kiadványban szereplő szerzők tiszteletpéldányt kapnak.
Mivel a versekből és a prózai írásokból egyaránt legalább 30 írást közlésre alkalmasnak találtunk, de csak 25-25 kerülhetett be az összeállításba (szem előtt tartva a végleges anyag változatosságának szükségességét), mindkét kategóriában 5 írásműnek a pályázat eredményétől függetlenül külön szereplési lehetőséget biztosítunk. A kiadványba be nem került, de színvonalában kiemelkedőnek tartott írások klubunk folyóiratának oldalára fognak felkerülni a pályázatot követően, szöveges, illetve hangos (audio) verzióban is, várhatóan júliusban. Ezeknek az írásoknak a listáját az eredményhirdetés legvégén közöljük.
Szeretnénk mindenkit arra kérni, aki a nevét és művét látja az alábbi felsorolásokban, jelezze, ha valami pontatlanul szerepel! Ezen kívül ugyanezeket a szerzőket (kivéve a külön szereplési lehetőséget kapott alkotókat) megkérjük arra, hogy lehetőleg néhány napon belül juttassanak el egy bemutatkozó anyagot hozzánk! A bemutatkozásnak kb. fél A/4-s oldal terjedelműnek kell lennie, és tartalmaznia kell néhány lényeges életrajzi adatot a szerzőről, pár gondolatot az irodalomhoz való viszonyáról, illetve legfontosabb irodalmi szereplései, eredményei felsorolását. A bemutatkozások a kiadvány weboldalán fognak szerepelni. Az elkészült anyagokat a szinba@gmail.com email címre lehet küldeni.
A kiadvány ára 900 Ft lesz. Rendelési igényeket szintén a fenti email címre lehet leadni akár már mostantól is.

A pályázat három kategóriájában született eredmények a kiírás sorrendjében és a kiadványba bekerült írások: 

Kozma Ildikó - Haiku fordítások Hisajo Sugita művei alapján

Hisajo Sugita (1890 - 1946)


Flowers of morning glory.
The sky above this street
Begins to overcast.


Hajnalhasadás,
Hamvas virágok, az út
Felett bús az ég

***

 
Copyright © 2014 Comitatus folyóirat. Designed by OddThemes