ÚJ TARTALMAK

Zoltay Lívia - A két testvérZoltay Lívia - A trafóház bosszúja


A gyerek azon a délutánon is a trafóház falához dobálta a labdáját, és rúgta. Kettőt dobott, hármat rúgott. Egyedül volt, most nem jött vele senki. A szemközti ház egyik ablakából egy öregasszony többször rászólt, hogy hagyja már abba a rugdosást, mert nem tud pihenni, de mikor látta, hogy kérése nem ért célba, becsukta az ablakot.

Bojtor Iván - Az iniciálé


A kódexet Ulf Turgenson találta meg, egy XV. századi kézirat utalásai alapján, a heisterbachi kolostor pincéjében.
A kézirat Caesarius Heisterbacensis, Dialogus Miraculorum, azaz a Csodás történetek című, példázatgyűjteményének egy addig ismeretlen töredékét őrizte, mely a kolostor történetéhez kapcsolódó egyik legendával állt összefüggésben.

Bojtor Iván - A Törvény


Valamikor régen én voltam „A Törvény”. Egyetlen villanásom népek, országok születéséről és haláláról döntött. Vártak megjelenésemre, készültek rá, figyeltek jelemre. Én mondtam meg, mikor vonuljanak tovább a síkságok nomádjai. Én mondtam meg, hogy mikor és hol irtsák ki az erdőket, s én mondtam meg, hol építsenek városokat és azt is, hogy meddig lakjanak bennük. Én voltam a törvény.

Szinay Balázs - Mi az esszé?


Jelen írás az esszé lényegét és megírásának ideális módszerét igyekszik feltárni. A témát Hamvas Béla esszéről alkotott gondolatival vezetem be. Az esszé értelmezéséről, az esszéírás mibenlétről írt alábbi pontokba szedett gondolatokat Hamvas Béla az Imaginárius könyvek című esszéjébe szőtte bele. Azért használjuk itt fel, mert e gondolatok abszolút mértékadónak mondhatóak a téma szempontjából, valamint kiindulási pontjaink lesznek az írás második felében részletezett megállapításokhoz, kiegészítésekhez. Jelen írás nem Hamvast magyarázza, hanem hozzáír gondolatihoz.

Brátán Erzsébet - Mi hétköznapi még és mi spirituális már?


Szerintem a határok elmosódnak, nem lehet élesen elválasztani, hogy eddig nem az, de innen már az.
Ha más szemszögből nézzük, ha túllátunk korlátainkon, megállapíthatjuk, hogy minden az! A nem spiritualitás is az!
Az olyan emberek, akiket kizárólag az anyag, és a kézzel fogható dolgok érdekelnek, és elvetik a másik nézetét, hitét, nem tudják, hogy ők is így működnek. Szoktak álmodni, és hinni valamiben, még akkor is, ha nem vallják be, még önmaguk előtt sem.

Brátán Erzsébet - Mit jelent a spiritualitás?Azt hiszem, talán mindenkinek egy kicsit mást…
Sokan, sokféleképpen próbálták magyarázni, vannak, akik a természetfeletti, elvont, megfoghatatlan dolgokat tartják annak, vagy a vallásokat, vagy azok alaptételét.
Ám most nem erről az oldalról közelíteném meg a témát.
A spiritualitás mindenki életében jelenlévő, az emberiséggel (is) egyidős, de inkább öröktől fogva és örökké létező, kézzel nem fogható, de érezhető valami, ami mindig és mindenhol jelen van, (gondoljunk csak a hatodik érzékre, és/vagy az ösztönökre) csak nem mindenki képes fogni az üzenetét. 

Kelebi Kiss István versei - A bűvész kalapja; a Rápillantás szöge; Ostyavers; Utas

A bűvész kalapja

azt mondod éjszaka
csillagok fénye

    nekem gombostűfejek
    bársonyos szárnyak
    Isten lepkegyűjteménye 


M. Fehérvári Judit - Vörös és ibolya*


Úgy szeretnék hitet önteni Beléd! Reményt, hogy biztosan tudd, az Élet nem egy olyan sakkjátszma, amelyben a Te királyod marad mindig védtelenül a táblán bármilyen színű is a bábod! Hiszen a valóság nem csupán fekete és fehér, hanem a szivárvány színében feltündöklő sárgák, kékek és mindenféle szikrázó részecskék árny-és fényjátéka.
Ha néha úgy érzed, elfogy a levegőd, gondolj erre, s ne belső poklod grádicsain lépkedj tétován szűnni nem akaró fájdalommal!

Radnai István vesei - A pirogránit őszintesége; Megválaszolható kérdés; Tavaszi parafrázis akácokkal; Bohókás kegyetlen felnőtt-lét; Szél-völgy

A pirogránit őszintesége

törékeny a lét vékonyodik a csont
szikla-gránit az akarat és tűzvörös
benne acélfúrót tör a kór
kullancsként beleszakad önös
érdek lenne az az életösztön

Szabó László Dezső - Államadósság és egyéni segítségnyújtás


Rédly Elemér úr, a Hit Pajzsa kitüntetés tulajdonosa, 1 millió forintos alappal bankszámlát nyitott azzal a szándékkal, hogy széles körben társadalmi mozgalmat indítson az államadósság csökkentésére.
Nos, talán akkor vizsgáljuk meg, hogyan is keletkezett az államadósság-növekedés az elmúlt 20 évben, és mik ennek a következményei.

M. Fehérvári Judit - Gondolatok a paradoxonokról és a szeretetről


Lelkünk habjain néha paradoxonok feszítik fehér vitorláik az Ég felé, hiszen üresen hagyjuk életünk értelmének nevét abban a körben, miben mozogva nem szólítjuk soha a transzcendenciát.
Lefelé építkezünk feledve gigászi küzdelmeink, a szirének hangját, dobhártyáink visszahangzó dobpergéseinek önmagába zárkózott fájdalmát. Szikárak vagyunk szomjazva a bölcsességet, s mégis letaszíttatunk, hogy felismerjünk. Nem vagyunk Eliézerek*, sem Rebekák, csupán a cifra ruha nélküli József néz velünk szembe, hogy immár kiemelték ugyan az alázatból, de mégsem ér többet húsz ezüstpéznél. 

Szabó Nikolett - Lucifer tragédiájaPálmafás vidék

Nem bírtam aludni, csak hánykolódtam. Ezer gondolat cikázott át az elmémen, és egyikük sem ígért semmi jót. Folytonosan Lucifer újabb látogatásai jártak a fejemben éjszakánként, ahogy hideg kacajjal az arcán újra az ismeretlenbe repít minket, ahol csak csalódás vár ránk. Sokszor fordultam ilyenkor Istenhez segítségért, de sosem adta jelét, hogy figyelne ránk. Aztán mégis bebizonyította, hogy jelentünk neki valamicskét, hiszen fiúgyermekkel ajándékozott meg minket. Akkor úgy éreztem, hogy boldog vagyok, és a rossz álmok is eltűntek, de ez nem tartott sokáig, mert megint megkérdőjeleztem magamban az Úr iránt érzett hitemet. Akkor is ott álltam a sötét égbolt alatt, és vártam, hogy hozzám szóljon. De néma maradt, akár a csillagok, és én szomorúan hajtottam le a fejem.

Urbán-Szabó Béla - A fogyatékosság, a fogyatékossággal élő emberek ábrázolása irodalmi alkotásokban - széljegyzetek egy hosszabb tanulmány elé -Vitó Zoltán emlékére

Ami az olvasónak erről a témáról elsőként eszébe juthat, az az, hogy mit lehet ebben a témában egyáltalán írni. Ha azonban végiggondoljuk olvasmány-élményeinket, a bőség zavara ötlik fel. Olyan szerzők és címek is fölvillannak az emlékezetünkben, amelyek elsődlegesen nem arról ismertek, hogy ott bizony a fogyatékosságról, a fogyatékossággal élő emberek ábrázolásáról is szó van.

Koczeth László versei - Narcissus dala; Magamnak; Feladom; Képzelt tavaszunk

Narcissus dala

dombok mögül
száll a bús ének
Echo zengi
fájdalmas dallamát
fülembe nem ér el

Nyírfalvi Károly versei - A szöveg; Három motivum; Helyszínelés; Ajtók, ablakok


A szöveg


       Költészetnek azt nevezzük, mikor a
       sorok nem érnek ki a lap széléig.

                                              ( Woody Allen)

Hallgat.
Teszi a dolgát a
ház körül, a házban.
Válaszol, ha kérdezik.
Vagy hallgatva félrevonul.
Hajnalban kél.

Lengyel János - Történelmi pikantéria 2., egy újabb túlvilági konferencia jegyzőkönyveA nemzetközi helyzet tovább fokozódik. Odaát, az öröklét birodalmában leledző bölcs államférfiak kötelességüknek érzik, hogy tanácsokkal lássák el kései utódaikat, bár az utóbbiak ezt enyhén szólva nem erőltetik. Csakhogy az evilágban mindig akad valami elintéznivaló, amelynek megoldási módozatait az így-amúgy megdicsőült egykori hírességek túlvilági konferenciája igyekszik kimunkálni. Újabban például az a hír járja, hogy valami bűzlik Hungáriában, és a probléma megoldása nem tűr halasztást.

Lengyel János - Történelmi pikantéria, avagy egy túlvilági konferencia jegyzőkönyveHatalmas terem jókora kerek asztallal, székekkel. Az egyik falon soknégyzetméteres világtérkép, amelyen folyton égő piros lámpák jelzik a konfliktusos övezeteket. Még üres a helyiség, de már érkeznek a hamarosan kezdődő konferencia résztvevői. Elsőként Bonaparte Napóleon, oldalán herr Schiklgruberrel, a hírhedt szobafestővel, ismertebb nevén Hitlerrel. Beszélgetnek.

Götli Kinga Réka - Gondolatok, reflexiók, meglátások
HAZUGSÁG

A hazugsággal a bennünk élő igazat homályosítjuk el, így ráhagyatkozásunk a fennebbvalóra is alapjaiban inog meg, vezettetésünk fonala felfoszlik, s csak részleteket látunk meg a teljességből. Ha pedig nem hazudunk már magunknak, másnak sem hazudhatunk, még akkor sem, ha szeretjük. Mert az Igazság Tudása felelősséget ruház ránk, felelősekké válunk az Igazság megtartására. Így ha a hamist véljük felfedezni, ne harcoljunk, hanem békével legyünk. Egyetlen alkalommal, hogy lelkünket ne mardossa tovább, mondjuk ki, s ha más nem hallja, az már az ő felelősége. De mi magunk nem vehetünk részt benne. Elveszítjük azt, mit magunk megkaptunk, s felruháztak velünk.
Majd lesznek olyanok, kik az Igazságot Erővel kimondják, mert annak úgy kell lennie. De ez majd kiadja magát, s azt hogy kik lesznek ezek.
Ha a Feladatot nem tudjuk megtartani, elvétetik tőlünk, s másra átruháztatik. A döntésünk az Igazság mellett, Szabad.

Götli Kinga Réka - Egy mosoly mindenkiben ott bujkál...Utazók vagyunk. Saját létezésünk útjait járjuk. Jelenkor embereként testet öltenek bennünk a percek. Most íródnak, s írhatjuk magunk.

Télidő van. Kissé talán mindenki fázósan összehúzódik, kabátunkat szorosabbra fogjuk. Lépteink felgyorsultak, s inkább a föld szürkébbik felét nézzük. Lefelé figyelünk, semmit se látva. Nem tekintünk távolba, nem nézzük az elhaladó emberek arcát. Nem érdekel, mi van bennük, s a magunk arca és érzülete sem olyan fontos már. Megyünk, tesszük, amit kell, amit elvárnak tőlünk. Futunk kötelességeink nyomában. Ha megszólítanak, megrezzenünk. Bajt sejtünk, tartunk attól, ki figyelmét ránk irányítja, vajon mit és kit is láthat meg bennünk.
Fázósabb lett a Világ...

Comitatus folyóirat I. évf. 3. szám

Első évfolyam, harmadik szám - 2011.05.11.

Olvass bele (teljes képernyős, lapozós változathoz kattints a képre)!


Vagy töltsd le!Brátán Erzsébet - Recenzió Szinay Balázs "Az élet szertartása" című kötetéről


„A könyvben nem az érték, ami le van írva, hanem amit kiolvasunk belőle. Minden szó arra való, hogy megindítson bennünk egy folyamatot, s mi ezt hitelesítsük.”

/Kosztolányi Dezső/

Kezemben tartva kortárs szerzőnk legújabb könyvét, már az első benyomásom az, hogy nagyszerű tartalommal töltötte meg, hiszen a cím a kép, a borító, és maga a kisugárzása rendkívüli összhangot sugall, és a tőle olyan jól megszokott összeszedettségre utal. Ismerem Szinay Balázs írásait, biztosan tudom, semmit sem bíz a véletlenre, mindig készül valamire, üzenetei mélyek, fontos tartalmat közvetítenek, melyek mindenkinél különböző gondolatokat ébresztenek, tisztánlátásról tanúskodnak, értő olvasót igényelnek.
Segítenek az ébredésben…

Független versantológia a kortárs irodalom gyöngyszemeivel: "Magasztos ihletés"


A napokban látott napvilágot Beri Róbert szervező munkájának újabb gyümölcse egy verses antológia formájában, Magasztos ihletés címmel. Az összeállításba kizárólag felkéréssel lehetett bekerülni, a kiadvány célja pedig egyértelmű volt: egy kötetbe gyűjteni a kortárs irodalom közelmúltban napvilágot látott verstermésének témába illő, kiemelkedő gyöngyszemeit.

Moldván Miklósné versei - Rejtve loplak; Nincs igazság; Rád lazulva; Álmomba fogsz...

Rejtve loplak

Ellobbant délutánba foszlott a fény
Fűbe öleltem Veled a Napot
Az idő magányom zöldjén ott hagyott
Hanyatt, nesztelen, surranó lábra kélt.

Szinay Balázs - Hozzávalók az élet szertartásához


2011 márciusában jelent meg legutóbbi kötetem Az élet szertartása címmel. Jelen írásomban e kötet lényegét és jelentőségét igyekszem árnyalni, felvázolni mintegy iránytűt adva az olvasó kezébe. Az összeállítás az elmúlt másfél év válogatott szerzői termése és egyben eddig munkásságom, valamint világképem összegzése. Egyszerre irodalmi, filozófiai, spirituális, tanító és szórakoztató könyv.

Brátán Erzsébet - Szeretet és Félelem


Az egész univerzum a rezgéseken alapul, attól függően, milyen szinten rezeg, változik az, amit megtestesít. A szeretet a legmagasabb rezgés, a félelem a legalacsonyabb.
Lét szívében végtelen öröm lakozik, ahol az örökkévaló súlytalan, semleges rezgéshullám tengerében egységben lebegnek a lelkek… Minden megtörténhet… Lét gondolatain múlik…
Minden és semmi… örök és végtelen…
A világegyetem Lét elméjében létezik minden, ami testet ölt, Lét tudatának valamely egyetlen szikrája, minden élő, és élettelennek vélt dolog és maga az ember is ezen gondolatok egyike, aki maga is képes a gondolkodásra. A valóság egy olyan struktúra, amelyben minden mindennel összefügg, kapcsolatban áll egymással, tudattal rendelkezik.

Szinay Balázs - A bölcsesség szeretete, avagy a tudományos és spirituális költészetA cím értelmezése

A filozófia szó jelentése: a bölcsesség szeretete. A bölcsesség szeretője pedig minden esetben költő, a Lét költője. Ezt a kifejezést jelen írásban valamilyen mesteri, vagyis már művészi szintre fejlesztett, a spiritualitáshoz szorosan kapcsoló tevékenységet megjelölő fogalomként használom. E fogalmat használom a vallásos irodalomból ismert szentekkel, a tudománytörténet képviselőivel, a világirodalom és a zenetörténet nagyjaival kapcsolatban is.

Brátán Erzsébet - Megbocsátás


Minden eseményért te magad vagy a felelős! Mindent magadnak vonzottál be az Univerzum törvényei szerint. Tudod, a gondolat hatalma… Ne hibáztass másokat a saját problémáidért! Önmagadnak is bocsáss meg! Ha önmagadnak megbocsátasz, másoknak is meg tudsz.
Gondold végig, már megtörtént, úgysem tudod megváltoztatni, lehet, hogy így kellett lennie. Ha ezt minden alkalommal gyakorolod, amikor mérges leszel, haragszol, így sikerülni fog elengedni. Biztos, hogy mindennek pont így kellett megtörténnie, hiszen rájössz te is – ha még eddig nem jöttél rá –, véletlenek nincsenek! Fogadd el az eddigi döntéseidet, bocsásd meg magadnak, ha ezért esetleg haragudtál volna magadra!

J. Simon Aranka - Paprikás krumpliA Duna vize sárgás-zöld hullámokban hömpölygött alá, mintha ki akarna törni kinőtt bölcsőjéből. Vitt magával mindent, amit csak ért: korhadt fatörzset, reklámszatyrot, üdítős flakont, hanyagul kikötött csónakot. Az asszony kifejezéstelen tekintettel bámulta a folyó mutatványát. Sovány, rossz tartású, állapotos nő volt, olcsó ruhában, félretaposott sarkú cipőben.  Két vállát előre ejtette, mint aki nagy súlyt cipel.  Azt sem tudta már, mennyi ideje álldogál ott, tekintetét mereven a duhajkodó folyóra szegezve. A hirtelen támadó szél megostromolta a csupasz ágú fákat, s belekapott az asszony vékony kabátjába is. Fázósan összerázkódott. Úgy nézett körül, mintha azt sem tudná, hogy került ide. Pedig tudta. Mint ahogy azt is, hogy muszáj elmozdulnia innen. Meg kell tenni, meg kell tenni, mondogatta magában, engedetlenkedő lábait győzködve. A gyermekre gondolt, a kicsi fiára. Feltörő zokogása egész testét megrázta.

J. Simon Aranka - Útban a csillagok felé

 


A férfi a park közepén álló patinás, frissen festett sárga épület egyik termében, a földön térdelt. Odabent a csönd szinte tapintható volt, a külvilág hangjai el sem jutottak hozzá. Annyira belemerült a munkájába, hogy azt sem vette észre, nincs egyedül. Összeráncolt homlokkal hajolt a jókora, furcsa ábrákkal telerajzolt csomagolópapír fölé. Két tenyerével a papírra támaszkodva, tompa hegyű ceruzáját fogai közt tartva elmélyülten tanulmányozta művét. Időnként fölegyenesedett, sarkára ülve megropogtatta fájós derekát, és gyér hajába túrt egy kis ihletért. Valószínűleg fölfedezett valami hibát a rajzon, mert ceruzáját még erősebben harapva buzgón radírozni kezdett. Olyan erővel dörzsölte a papírt, hogy majdnem kiszakadt.

Szinay Balázs - A korhoz illő irodalom: a hinduizmus vallásfilozófiai irodalma az időszámításunk előtti (és a mostani) időkben„A történet előtti őskor szellemének őre India szent könyve: a Véda.” – Hamvas Béla

Hamvas Béla fenti állítása egyáltalán nem nevezhető túlzásnak. A védikus irodalom e korra ajánlott könyveinek elolvasása után sehol sem találtam olyan irodalmat, ami ehhez képest újat mutatott volna. Maximum legfeljebb kiegészítő irodalmat, mely egy adott, a védikus irodalomban megemlített tézis teljesebb körvonalazásához járul hozzá, ugyanakkor több esetben annyira szimbolikus, hogy kevéssé érthető, értelmezhető így pedig csak feltételesen hasznos. A védikus irodalom Kali korra szánt irodalma rendkívül egyértelmű és magas szintű. Így szintén igaz az egyik védikus eposz, a Mahábhárata állítása is, miszerint, ami ebben a könyvben nem található meg a világról, az nem is létezik. Jelentősége pedig abban áll, amire Hamvas rendkívül lényeglátóan érzett rá: „A Véda egyedülálló feladata, hogy felébreszt, éberséget hoz és ébren tart.” A gondolatot annyival ki lehet egészíteni, hogy a Védák nem pusztán India történetét beszélik el, hanem a világtörténelemről szólnak, illetve nem bevezetnek az önmegvalósításba, hanem annak legmagasabb szintjéig kalauzolnak.

Jagos István Róbert versei - Anyám; Légy költő; Ágak nélkül; A visszatérő

Anyám

Anyám.
Mily kevésszer mondtam ki e szót.
Szinte sosem hallhatón.
Anyám.

Lengyel János - A második Kinizsi Kárpátaljáról


Hosszas egyeztetés után végre sikerült megbeszélnem egy időpontot Bacsini Bacsinszky Mihály egykori ungvári görög katolikus papnövendékkel, az 1848/49-es szabadságharc hősével. Amikor a Mennyország kapujának előterében üldögélve beszélgető partneremre várakoztam, agyamba férkőzött a kísértés, hogy átlépjek a fényes kapun. Világraszóló riportokat készíthetnék, talán még a hivatalos szerveket is szóra bírhatnám. Gondolataimból a nyíló kapu zaja zökkentett ki. A kiáradó fényben egy hatalmas alak jelent meg. A tenyeremmel próbáltam védeni a szemeimet, amíg a termetes férfi nyugodt léptekkel odasétált hozzám.

 
Copyright © 2014 Comitatus folyóirat. Designed by OddThemes